Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Nasledno pravo u inostranstvu

Artikel

Od 17.08.2015. je na snazi Evropska uredba o nasleđivanju, što znači da će se, ukoliko npr. umre nemački državljanin koji živi u Srbiji, sada na pravnu sukcesiju usled smrti automatski primenjivati srpski Zakon o nasleđivanju, ako ostavilac za života nije iskoristio merodavno pravo.

Opšte informacije

Od 17.08.2015. godine je na snazi Evropska uredba o nasleđivanju. Ova nova Uredba EU određuje koje će se pravo primenjivati u međunarodnim slučajevima nasleđivanja. U državama članicama EU (osim Ujedinjenog Kraljevstva, Irske i Danske) sudovi i drugi pravosudni organi određivaće ubuduće u skladu sa odredbama Uredbe o nasleđivanju EU koje nacionalno pravo će se primeniti u slučaju da ostavinski postupak ima veze sa inostranstvom.

Po nemačkom zakonu (član 25. nemačkog Zakona o nasleđivanju  – EGBGB) se do sada pravna sukcesija usled smrti određivala u skladu sa zakonodavstvom one države čije je državljanstvo ostavilac imao u trenutku smrti. Ukoliko je ostavilac imao nemačko državljanstvo, primenjivao bi se nemački Zakon o nasleđivanju. To se promenilo stupanjem na snagu Uredbe o nasleđivanju EU. Od 17. avgusta 2015. godine se pravna sukcesija usled smrti određuje u skladu sa zakonodavstvom one države gde je ostavilac u trenutku nastupanja smrti imao poslednje prebivalište (član 21. Uredbe o nasleđivanju EU). Zakonske odredbe o naslednom redosledu drugih država mogu se znatno razlikovati od nemačkih.

Kako odrediti prebivalište?

Prebivalište je mesto/oblast gde se građanin nastanio sa namerom da u njemu trajno živi. Procena se vrši prema činjeničnom stanju; pri tom treba da se ustanovi da li se radi o mestu u kome se nalazi centar njegovih životnih aktivnosti, profesionalnih, ekonomskih, socijalnih i drugih veza koje dokazuju njegovu trajnu povezanost s mestom u kome se nastanio. Boravak se ne smatra privremenim ukoliko je od početka bio planiran neprekidan boravak u trajanju preko šest meseci, pri čemu se kratki prekidi ne uzimaju u obzir.

Prebivalište stoga može da se promeni već preseljenjem u drugo mesto. To važi takođe za lica koja se trajno presele u inostranstvo, ali i za ona lica koja se privremeno sele u inostranstvo, bar ukoliko imaju nameru tamo da borave preko šest meseci i ukoliko će se centar života pomeriti.

Utvrditi prebivalište može biti izuzetno težak zadatak. To posebno važi u slučaju kad se, na primer, lice ne nalazi trajno na jednom mestu, već se naizmenično po nekoliko meseci nalazi u Nemačkoj i u nekoj drugoj zemlji, a pri tom ima jake socijalne veze u jednoj i u drugoj zemlji.

Izbor merodavnog prava

Lice čije je prebivalište u inostranstvu, a želi da se u slučaju njegove smrti primeni nasledno pravo one zemlje čiji je državljanin, ubuduće mora da izabere merodavno pravo.

Izbor merodavnog prava se vrši izričitom izjavom u vidu zaveštanja – obično se radi o testamentu – ili po logici iz odredbi zaveštanja (član 22. Uredbe EU o nasleđivanju). Zbog pravne sigurnosti je uvek bolje unapred odlučiti koje će pravo biti merodavno.

Nova Uredba EU se primenjuje ukoliko je ostavilac preminuo 17. avgusta 2015. godine ili kasnije (član 83. Uredbe EU o nasleđivanju). Međutim, izbor merodavnog prava pre 17. avgusta 2015. godine, izvršen, na primer, u skladu sa zakonodavstvom one države čije državljanstvo ostavilac ima, ostaje na snazi i nakon 17. avgusta 2015. godine.

Razmišljanje o sopstvenoj zaostavštini

Razumljivo je da mnogi ljudi zaziru od toga da razmisle o sopstvenoj smrti, međutim, svakako je smisleno blagovremeno razmišljati o raspodeli imovine nakon smrti.

Mogli biste, na primer, razmisliti o tome kako želite za raspodelite zaostavštinu i da li treba da sačinite zaveštanje, kako biste osigurali adekvatnu raspodelu (po pravilu to znači sačiniti testament). Razmišljajte o tome gde vam je prebivalište i da li bi u vašem slučaju bilo uputno izabrati merodavno pravo na gore opisan način. Ukoliko ste već sačinili testament, proverite da li ga možda treba dopuniti za klauzulu o izboru merodavnog prava. Pri tom vodite računa o tome da dopuna formalno bude u skladu sa merodavnim pravom za sačinjavanje testamenta.

Ukoliko niste sigurni, zatražite savet!

Na kraju najbitnije: pitanja zaostavštine mogu da budu izuzetno složena. Ukoliko niste sigurni kako ćete regulisati zaostavštinu u skladu sa svojim željama, ukoliko se pitate gde je vaše prebivalište, šta zakonske novine znače u vašem konkretnom slučaju ili ukoliko imate druga pitanja u vezi sa regulisanjem vaše zaostavštine, zatražite savet advokata ili notara koji se specijalizovao za nasledno pravo.

nach oben