Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Zapošljavanje bez nostrifikovane diplome/ ili bez Defizitbescheid-a

Artikel

Imate pravo da podnesete zahtev za vizu radi zapošljavanja u Nemačkoj na osnovu posebne regulative za države Zapadnog Balkana, ukoliko želite da radite u Nemačkoj i bavite se delatnošću za koju nije potrebna diploma.

Opšte informacije

Nova regulativa koja se odnosi na zapošljavanje bez nostrifikovane diplome/ Defizitbescheid-a na osnovu regulative Zapadnog Balkana

U Nemačkoj je 1. januara 2021. stupila na snagu regulativa koja će zameniti dosadašnju tzv. „regulativu za države Zapadnog Balkana“. Vlada Savezne Republike Nemačke je tako, i nakon 2020. godine, produžila privilegovan pristup nemačkom tržištu rada za državljane iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije, . Ova regulativa nadalje važi za svaki vid zapošljavanja, bez obzira na to da li je priznata kvalifikacija.

Preduslov za dobijanje vize i nadalje jeste saglasnost nemačke Savezne agencije za zapošljavanje. Broj izdatih saglasnosti po zakonu je ograničen na do 25.000 na godišnjem nivou. To otprilike odgovara broju izdatih viza ove kategorije u 2019. godini.

Nova regulativa će važiti do kraja 2023. godine. Inicijalni zahtevi se mogu podneti isključivo u konzularno-diplomatskim predstavništvima Savezne Republike Nemačke u jednoj od šest gore navedenih država. Što znači da pravo na podnošenje zahteva isključivo imaju osobe sa stalnim prebivalištem u jednoj od ovih država. Savezna agencija za zapošljavanje će, kao i do sada, izdati saglasnost jedino ako podnosilac zahteva 24 meseci pre podnošenja zahteva nije primao finansijske ili druge usluge u skladu sa nemačkim zakonom o podnosiocima zahteva za azil.

Termini za podnošenje zahteva se izdaju svakog meseca posebno, što znači da se vreme čekanja na termin skratilo u odnosu na raniji period. Ukoliko želite da podnesete zahtev za vizu, samo upišite željeni termin u spisak na veb-stranici Ambasade, koji se formira svakog meseca. Registracije sa dosadašnjeg spiska za zakazivanje termina se neće uzeti u obzir. Pregled potrebnih dokumenata uz zahtev ćete naći ovde. Bez kompletne dokumentacije ne možete podneti zahtev za izdavanje vize, stoga vas molimo da izvršite registraciju iskljičivo ukoliko već imate svu potrebnu dokumentaciju.

Važna napomena: Ukoliko imate diplomu o visokokvalifikovanom stručnom obrazovanju ili akademskom obrazovanju možete da podnesete zahtev za nostrifikaciju diplome u Nemačkoj, jer su za  stručnu radnu snagu sa nostrifikovanom diplomom ograničenja za ulazak u Nemačku ukinuta su. Sem toga, za podnošenje zahteva za izdavanje vize u ovoj kategoriji vreme čekanja na termin je minimalno. Iskoristite ovu mogućnost ukoliko ispunite uslove!

Imate pravo da podnesete zahtev za vizu radi zapošljavanja u Nemačkoj na osnovu posebne regulative za države Zapadnog Balkana, ukoliko

  • želite da radite u Nemačkoj, ali ne na osnovu Vaše nostrifikovane diplome o stručnom obrazovanju stečenom u Srbiji ili
  • želite da se u Nemačkoj bavite delatnošću za koju nije potrebna diploma. 

Zakazivanje termina

Za podnošenje zahteva za izdavanje vize Vam je obavezno potreban Termin

Želimo da vas informišemo o tome da će dodela termina za vize u skladu sa članom 26. stav 2. Uredbe o zapošljavanju (BeschV - tzv. posebna regulativa za države Zapadnog Balkana) biti promenjena od 01.12.2021. u svim diplomatsko-konzularnim predstavništvima država Zapadnog Balkana:
Zbog veoma velike potražnje za terminima za podnošenje zahteva za vizu, koja daleko premašuje dostupni kontingent termina, od decembra 2021. oni će biti dodeljivani mesečno po nasumičnom principu.

U tu svrhu, 1. decembra 2021. u 15:30 časova prvi put će biti otvorena nova lista za termine. Prva lista za termine biće otvorena za prijave do 17. decembra 2021. godine u 12:00 časova. Lista se neće zatvarati, kao što je to do sada bio slučaj, kada se dostigne određeni ukupni broj registracija. Umesto toga, trenutna lista za registraciju će biti zatvorena 17. decembra 2021. u 12:00 časova i kompjuterski kontrolisani generator nasumičnog odabira će izabrati, među svim registracijama, osobe koje će dobiti termin za podnošenje zahteva za vizu do početka februara 2022. godine.

Žreb će biti održan pretposlednje nedelje decembra u Ministarstvu spoljnih poslova u Berlinu pod nadzorom više lica. Posle toga, tj. još u decembru, osobe čije su registracije izvučene će biti obaveštene da će u narednoj godini dobiti termin.

Sve prijave od 1.-17. decembra učestvuju u lutriji, bez obzira kada su registrovane. Rana registracija stoga nema prednost u odnosu na kasniju registraciju.

Višestruke registracije su isključene. Nije moguće naknadno menjati podatke unete za registraciju. Prenošenje termina na drugu osobu nije dozvoljeno. Uključivanje trećih lica (npr. agencije) nije neophodno i ne donosi nikakvu prednost. Molimo vas da se na miru registrujete i da se uverite da ste ispravno uneli svoje podatke.

Prijem u Odeljenje za vize se i uz potvrdu o terminu odobrava samo ako se lični podaci u pasošu podnosioca zahteva u potpunosti poklapaju sa onima u registraciji za termin.

Prijave koje nisu dobile termin biće izbrisane krajem meseca. Dobićete odgovarajuće obaveštenje o tome. Iz tehničkih razloga to može da potraje, pa vas molimo da se uzdržite od upita putem mejla.

Da biste učestvovali u nasumičnom dodeljivanju termina u februaru 2022. godine, potrebna je nova registracija u januaru. Ambasada će blagovremeno objaviti vreme otvaranja liste za registraciju za januar 2022. godine. Krajem januara će osobe čija je prijava izvučena biti obaveštene od strane ambasade.

Termini za podnošenje zahteva za vizu prema “posebnoj regulativi za države Zapadnog Balkana” mogu se zakazati samo na ovaj način. Ambasada ne dodeljuje posebne termine, pa vas molimo da se uzdržite od takvih upita.

Istovremeno sa uvođenjem nasumičnog principa za dodeljivanje termina, Ambasada u Beogradu će promeniti postupak podnošenja zahteva za izdavanje vize.

Zahtevi za izdavanje vize će se od 12.01.2022. godine primati isključivo u Centru za primanje zahteva (TLS). Radi zakazivanja termina Centar će telefonskim putem stupiti u kontakt sa onim podnosiocima zahteva koji su izvučeni po nasumičnom principu i koji su prethodno obavešteni o tome od strane Ambasade putem e-pošte. Za podnošenje zahteva u Centru za primanje zahteva potrebno je predočiti istu onu dokumentaciju koju traži i Ambasada. Ova promena će podnosiocima zahteva pružati veću fleksibilnost prilikom zakazivanja termina. Napominjemo da “TLS” niti zakazuje dodatne termine niti menja one podatke koje su unete prilikom registracije za termin.

Podnošenje zahteva u Centru za primanje zahteva za vizu je moguće isključivo uz termin i samo za ona lica koja su dobila pozitivno obaveštenje putem mejla od strane Ambasade.

Detaljnije informacije će uskoro biti objavljene na veb-stranici Ambasade.

Podnošenje zahteva

Zahtev se podnosi u prostorijama viznog odeljenja u ul. Kneza Miloša 74-76.

Pre podnošenja zahteva molimo da zakažete termin i da prikupite kompletnu dokumentaciju navedenu u našem informatoru.

Na termin ponesite sledeće:

VAŽNA NAPOMENA: Ambasada izričito savetuje da za popunjavanje obrazaca ne koristite usluge tvz. „posrednika“ koji se nalaze u blizini Ambasade! Rizikujete da se u Vašem zahtevu navedu netačni ili nepotpuni podaci što u najgorem slučaju može dovesti do odbijanja Vašeg zahteva!

VAŽNO:

Preuzimanje vize: Vreme obrade Vašeg zahteva je različito i zavisi od dokumentacije koju ste nam dostavili. Preko sledećeg linka možete da proverite da li i kada možete da preuzmete Vašu vizu. Po pravilu, vreme obrade zahteva sa svom neophodnom dokumentacijom prilikom predaje zahteva traje najmanje 3 nedelje. Posle isteka vremena od 3 nedelje, redovno proveravajte listu za preuzimanje viza.

Informator

Molimo da vodite računa da prikupite kompletnu dokumentaciju navedenu u informatoru. . To će ubrzati obradu Vašeg zahteva.

nach oben