Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Covid 19-informacije

Artikel

Ovde možete pronaći informacije u vezi sa putovanjem u SR Nemačku, a u vezi sa merama za suzbijanje pandemije Covid 19.

Ulazak iz Srbije u Nemačku

Opšte informacije

Nema ograničenja ulaska u Nemačku za sledeće grupe ljudi:

 • Nemački državljani
 • državljani EU
 • državljani Ujedinjenog Kraljevstva, Lihtenštajna, Švajcarske, Norveške ili Islanda
 • državljani Srbije sa nemačkom dozvolom boravka ili nacionalnom vizom ili sa dozvolom boravka iz druge države EU, Ujedinjenog Kraljevstva, Islanda, Lihtenštajna, Norveške ili Švajcarske

Tranzit

Putovanje kroz Nemačku je moguće ako imate pravo da uđete u zemlju odredišta. Dokaz o ovlašćenju za ulazak u zemlju odredišta i svrhu putovanja morate poneti sa sobom. Boravak u Nemačkoj ograničen je na vreme potrebno za direktno putovanje u zemlju odredišta.

Bezvizni boravak od maksimalno 90 dana u 180 dana

Turistička putovanja još uvek nisu moguća.

Ulazak u Nemačku za državljane Srbije je moguć samo ako je to apsolutno neophodno.

Grupe ljudi koji mogu imati važne razloge za ulazak su trenutno:

 • Članovi porodice iz matične porodice grupa ljudi pod I (supružnici, registrovani partneri, maloletna deca i roditelji maloletne dece)
 • Rođaci prvog ili drugog stepena koji ne pripadaju matičnoj porodici (punoletna deca, roditelji punoletne dece, braća i sestre, bake i deke)
 • Nevenčani parovi
 • Hitna službena putovanja
 • Službena putovanja radi posete sajmu
 • Predavači ili učesnici kongresa
 • ubedljivi medicinski razlozi

Konačna lista sa informacijama o tome kada se može prihvatiti obavezan uslov za ulazak dostupne su na nemačkom i engleskom jeziku na veb lokaciji Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova, za građevinarstvo i domovinu pod „Korona virus: Pitanja i odgovori“ i tamo objašnjeno pod „Ograničenja putovanja / granična kontrola“:

Nemački: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html

Engleski: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus/coronavirus-faqs.html

Obavezni test na postojanje virusa kovid, obavezna elektronska prijava ulaska i obavezna kućna samoizolacija u Nemačkoj

Obavezni test na postojanje virusa kovid

Načelno, sva lica od navršene 6. godine koja su u poslednjih 10 dana boravila u Srbiji dužna su da najviše 48 sati nakon ulaska u Nemačku iamju potvrdu da nisu zaraženi koronavirusom SARS-CoV-2  i da ga, na zahtev, stave na uvid nadležnim organima u papirnom ili elektronskom obliku na engleskom, francuskom ili nemačkom jeziku. Bris na osnovu čega je izdata potvrda, po pravilu treba da bude uzet najduže 48 sati pre ulaska u Nemačku. Bliže informacije o testovima naćićete na sajtu Instituta Robert Koh. Prema tamo navedenim informacijama se priznaju PCR-testovi i brzi antigenski testovi koji su urađeni u skladu sa zahtevima Instituta Robert Koh od strane stručnog medicinskog osoblja koje će rezultat potvrditi izdavanjem certifikata.

Pored toga, priznaju se i PCR testovi urađeni u referentnim državnim laboratorijama u Srbiji na trošak podnosioca zahteva. Termini se mogu zakazati onlajn ili telefonom na broj +381-11/36 20 000 (radnim danima u vreme od 8:00 do 20:00 časova (na srpskom jeziku).

Bliže informacije o tome gde možete uraditi test u blizini Vašeg mesta boravka u Nemačkoj, dobićete na broj 116 117 ili na internet stranici www.116117.de. Dužni ste da rezultat testa sačuvate najmanje deset dana po ulasku u zemlju.

Ove nove mere usvojene su na osnovu Direktive Vlade Savezne Republike Nemačke o suzbijanju krize koronavirusa. U skladu sa odredbama ove direktive o obaveze testa izuzeta su sledeća lica:

 • lica koja su bila samo na proputovanju kroz rizično područje, bez dužeg zadržavanja;
 • lica koja se u Saveznoj Republici Nemačkoj nalaze u  tranzitu i koja su proputovala kroz Nemačku najkraćom rutom
 • lica koja na osnovu poslovnih obaveza uđu u Saveznu Republiku Nemačku radi prekograničnog prevoza putnika ili robe u drumskom, železničkom, rečnom ili vazdušnom saobraćaju, (uz poštovanja mere socijalne distance i lične higijene)
 • u slučaju boravka od manje od 72 sata u slučaju posete srodnicima prvog stepena, supružnicima / partnerima vanbračne zajednice koji nisu iz istog domaćinstva ili nosiocima zajedničkog prava starateljstva za posete iz porodičnih razloga
 • zaposlenim u zdravstvenom sektoru čiji je rad preko potreban i neophodan za očuvanje rada zdravstvenog sektora koji to mogu dokazati predočenjem potvrdom poslodavca ili nalogodavca, zu poštovanja mere socijalne distance i lične higijene

Pored toga, sva lica koja iz Srbije ulaze u Nemačku, dužna su da se elektronski prijave i da se upute na kućnu samoizolaciju.

Obavezna elektronska prijava ulaska

Ukoliko ste prethodnih deset dana pre ulaska u Nemačku boravili u Srbiji, dužni ste da pre izlaska zu Srbije popunite elektronsku prijavu putem veb-stranice: www.einreiseanmeldung.de (koja postoji, između ostalih i na srpskom jeziku). Potvrdu u pdf-formatu koju ćete dobiti na mejl dužni ste da predočite svom prevozniku (npr. avionskoj kompaniji) prilikom čekiranja, jer vas u suprotnom neće primiti u avion. Potvrdu dužni ste da date na uvid i prilikom ulaska u Nemačku. U slučaju tehničkih problema, možete koristiti i obrasce: na ovom linku na srpskom jeziku, ili na ovom linku na engleskom jeziku.

Ove nove mere usvojene su Direktivom Vlade Savezne Republike Nemačke o suzbijanju krize koronavirusa. U skladu sa Direktivom lica iz sledećih kategorija nisu u obavezi da popune elektronsku prijavu:

 • lica koja su bila samo na proputovanju kroz rizično područje, bez dužeg zadržavanja;
 • lica koja se u Saveznoj Republici Nemačkoj nalaze u  tranzitu i koja su proputovala kroz Nemačku najkraćom rutom
 • lica koja na osnovu poslovnih obaveza uđu u Saveznu Republiku Nemačku radi prekograničnog prevoza putnika ili robe u drumskom, železničkom, rečnom ili vazdušnom saobraćaju.

Obaveza kućne samoizolacije

Ukoliko ste prethodnih deset dana pre ulaska u Nemačku boravili u Srbiji, dužni ste neposredno po ulasku u Nemačku da se najkraćim putem uputite u kućnu samoizolaciju ili u drugi prikladni smeštaj gde ćete stalno boraviti narednih deset dana (tzv. karantin). Ukoliko se na vas odnosi jedna od dole navedenih odredbi izuzeća od obaveze kućne samoizolacije, postoji najranije petog dana po ulasku u zemlju mogućnost oslobađanja od obaveze kućne samoizolacije na osnovu negativnog rezultata testa. Pozivom na broj Koordinacione službe za zakazivanje termina za test 116117 saznaćete gde možete obaviti test u mestu vašeg boravka/boravišta u Nemačkoj. U slučaju kršenja obaveze kućne samoizolacije sledi novčana kazna i do 25.000 evra.

Na osnovu referentne direktive vlade Savezne Republike Nemačke, svaka pokrajina je usvojila svoju direktivu koju ćete naći ovde. Prema tome, nije isključeno da su u raznim saveznim pokrajinama Nemačke na snazi različite direktive. Stoga Ambasada preporučuje da se pre odlaska u Nemačku kod lokalnog zavoda za javno zdravlje nadležnog za vaše mesto boravka/boravišta obavezno informišete o važećim merama. Koji je zavod za javno zdravlje nadležan za mesto vašeg boravka / boravišta naći ćete ovde.

U skladu sa Vladinom referentnom direktivom važe dole navedene odredbe izuzeća od obaveze testiranja. Ukoliko smatrate da se jedna od navedenih odredbi odnosi na vas, dužni ste da pre ulaska u zemlju stupite u kontakt sa mesno nadležnim zavodom za javno zdravlje i da zajedno s njim rešite da li je to u vašem slučaju moguće.

Obaveza kućne samoizolacije (i obaveza posedovanja negativnog testa na SARS-CoV-2) ne važi za:

 • putnike u tranzitu, pod uslovom da koriste najkraću rutu;
 • lica koja idu u posetu familiji (članovima porodice prvog stepena, supružniku / životnom saputnikm ili u slučaju podeljenog prava starateljstva), ne duže od 72 sata boravka;
 • lica zaposlena u prevozu putnika i robe ili u zdravstvu za vreme boravka ne dužeg od 72 sata.

Oslobođena od obaveze kućne samoizolacije uz negativan PCR-test na SARS-CoV-2 obaveljenog ne ranije od 48 sati ili neposredno po ulasku u zemlju su prevashodno:

 • lica iz zanimanja relevantnih za javni sistem (prvenstveno iz zdravstva);
 • lica koja idu u posetu familiji (članovima porodice prvog i drugog stepena, supružniku / životnom saputniku ili u slučaju podeljenog prava starateljstva), duže od 72 sata boravka;
 • u slučaju hitnog medicinskog tretmana;
 • lica zaposlena kod prevoznika ili iz oblasti sporta (samo sportisti / funkcioneri);
 • osobe, koje su u Srbiji nužno boravile do 5 dana zbog svoje obuke / studija.

Aktuelne mere za suzbijanje pandemije COVID-19 u Nemačkoj

Od 2. novembra do 31. januara, javni život u Nemačkoj biće ograničen na dole opisan način.

U zavisnosti od pokrajine može doći do različitih odredbi. S toga Ambasada preporučuje da se pre odlaska u Nemačku kod lokalnog zavoda za javno zdravlje nadležnog za Vaše mesto stalnog/privremenog boravka obavezno informišete o važećim merama. Koji je zavod za javno zdravlje nadležan za mesto vašeg boravka / boravišta naći ćete ovde.

Načelno važi sledeće: Kontakt sa drugim osobama van Vašeg domaćinstva mora se svesti na minimum. Privatna okupljanja sa prijateljima, rođaćima, poznanicima ograničena su sada samo na svoje članove domaćinstva i maksimalno sa samo još jednom osobom koja ne živi u Vašem domaćinstvu.

Obaveza nošenja maske predviđena je u svim zatvorenim prostorijama i važi za sve prostore koji su otvoreni za javnost. To važi i za javna prevozna sredstva. Proslave na javnim mestima, u stanovima i privatnim objektima su „neprihvatljive“. Trgovinske radnje, preduzeća uslužne delatnosti i škole ostaju zatvorene do 31.01.2021.godine - izuzetak su na primer prodavnice namirnica, apoteke, benzinske pumpe i banke. Hoteli i pansioni više ne smeju da primaju turiste. Celu odluku na kojoj se zasnivaju ove mere možete naćina nemačkom jeziku ovde, ovde i ovde.  

nach oben