Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Podnošenje zahteva za vizu za potrebe traženja radnog mesta za stručno obrazovanje ili studijskog mesta

Artikel

Opšte informacije

Molimo Vas da obratite pažnju da je podnošenje zahteva za vizu za potrebe traženja radnog mesta za stručno obrazovanje moguće samo pre navršene 25. godine života, i to za stručno obrazovanje u trajanju od najmanje 2 godine.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj informator i formular za podnošenje zahteva. Obavezni ste da prilikom podnošenja zahteva za izdavanje vize donesete odštampani i potpisani primerak ovog informatora. Temeljnom pripremom možete skratiti postupak rešavanja Vašeg zahteva. Postupak izdavanja vize uvek zahteva prethodnu saglasnost nadležne službe za strance u Nemačkoj.
Postupak obrade zahteva stoga po pravilu traje 10 do 12 nedelja, a u pojedinim slučajevima i duže. Obavestićemo Vas odmah nakon što Ambasada dobije odgovor od nadležne nemačke službe.

Sva dokumenta Ambasade (informatori, obrasci) su besplatna. Informacije u vezi sa postupkom podnošenja zahteva naći ćete na internet stranici Ambasade.

Davanje mita, odnosno pokušaj davanja mita zaposlenima u Ambasadi, pored krivičnog gonjenja, za posledicu ima i odbijanje zahteva za vizu.

Molimo Vas da vodite računa o tome da nije dozvoljeno uneti prtljag u prostorije odeljenja za vize. Možete uneti isključivo torbice i male rančeve. Odlaganje prtljaga na trotoaru takođe nije dozvoljeno. Molimo Vas da koristite predviđena mesta za odlaganje prtljaga na železničkoj stanici/autobuskoj stanici/aerodromu.

Dokumenta

Pažljivo pročitajte napomene koje su date uz svaku pojedinačnu tačku, a naročito obratite pažnju na broj potrebnih fotokopija.

 • 2 Videx obrasca za podnošenje zahteva - Kompletno popuniti onlajn na nemačkom ili engleskom jeziku i svojeručno potpisati odštampani primerak. Ne koristiti obrasce za podnošenje zahteva za tzv. šengen vizu!
 • Pasoš + 2 fotokopije (svih relevantnih stranica) - Pasoš treba da ima najmanje dve prazne stranice. Vodite računa da pasoš važi još najmanje tri meseca po isteku vize. Priložite fotokopije stranice pasoša sa ličnim podacima, kao i fotokopiju svih stranica na kojima se nalaze vize, pečati i druge napomene.
 • 3 fotografije - Tri identične biometrijske fotografije za pasoš, ne starije od šest meseci. Dve fotografiju nalepite na predviđeno mesto (na svaki obrazac po jednu), a treću priložite posebno.
 • Potvrda o stečenom obrazovanju - Potvrda da ste stekli obrazovanje koje Vam omogućava upis na visokoškolsku ustanovu u Srbiji odnosno Nemačkoj. U bazi podataka anabin (https://anabin.kmk.org/anabinhtml) možete proveriti da li ispunjavate ovaj uslov. Molimo Vas da odštampate ovu potvrdu u dva primerka i priložite je uz svoj zahtev.
 • Potvrda o finansiranju planiranog boravka + 2 fotokopije - Treba predočiti potvrdu o finansiranju boravka u visini od najmanje 947 evra (neto) mesečno. To možete dokazati tako što ćete predočiti:
 1. Garantno pismo prema članu 66. do 68. Zakona o boravku stranaca (Verpflichtungserklärung nach §§ 66-68 AufenthG). U nadležnoj službi za strance u Nemačkoj postoje pripremljeni obrasci. Iz garantnog pisma mora proizlaziti svrha i trajanje planiranog boravka. Potpisnik garantnog pisma je dužan da „dokaže“ da je u mogućnosti da Vas finansijski podrži. (Sama napomena „verodostojno dokazano“ nije dovoljna za dugoročan boravak.) ILI
 2. Potvrdu o uplati traženog iznosa na račun sa ograničenim pravom raspolaganja, koji morate otvoriti kod banke u Nemačkoj. Potvrdu banke treba predočiti u originalu. Informacije o postupku otvaranja bankovnog računa u Nemačkoj možete pronaći u našem informatoru: Informacije o otvaranju bankovnog računa
 • Motivaciono pismo + 2 fotokopije - Molimo Vas da sami sastavite pismenu izjavu u kojoj ćete navesti u kojim stručnim oblastima (tj. za koje zanimanje) tražite radno mesto za stručno obrazovanje - na nemačkom ili srpskom jeziku sa prevodom sudskog tumača priznatog u Srbiji ili Nemačkoj
 • Potvrda o znanju nemačkog jezika + 2 fotokopije - Vaše znanje nemačkog jezika treba da odgovara stepenu B2 Evropskog referentnog okvira. Neophodno je da priložite sertifikat koji je izdao Goethe-Institut, škola za učenje stranih jezika sertifikovana prema Telc-u, ECL-u ili Austrijski institut (ÖSD).
 • Biografija + 2 fotokopije - Molimo Vas da sami sastavite svoju biografiju. Ona treba da sadrži sve podatke o Vašem obrazovanju i dosadašnjem radnom iskustvu, ukoliko ste već bili zaposleni. (na nemačkom ili srpskom jeziku sa prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji)
 • Po potrebi potvrda o postojećem zdravstvenom osiguranju + 2 fotokopije - Zdravstveno osiguranje licenciranog osiguravajućeg društva u Srbiji na 6 meseci od dana kada želite da putujete.
 • Taksa - Taksa iznosi 75 evra.

Maloletnici treba da prilože i:

 • Saglasnost roditelja + 2 fotokopije - Javnobeležnički overena izjava roditelja koji ostaje/u u Srbiji da je/su saglasan/i da dete putuje u Nemačku radi pohađanja studija/stručnog obrazovanja sa apostilom na originalu dokumenta i prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji. Primer možete pronaći ovde.
 • Samo jedan roditelj ima roditeljsko pravo + 2 fotokopije - Dodatno original internacionalnog izvoda iz matične knjige umrlih preminulog roditelja ILI Original rešenja nadležnog suda u Srbiji o dodeljivanju roditeljskog prava samo jednom roditelju sa apostilom na originalu dokumenta i prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji

Odeljenje za vize ima pravo da u pojedinim slučajevima prilikom podnošenja zahteva ili u toku rešavanja zahteva zatraži dodatnu dokumentaciju koja ovde nije navedena.

POUKA

Čl. 54. st. 2. tačka 8. Zakona o boravku (AufenthG) nalaže da stranac/strankinja može biti vraćen/-a iz Nemačke ukoliko je on/ona u postupku podnošenja zahteva za vizu dao/dala netačne ili nepotpune podatke u cilju dobijanja dozvole za boravak. Podnosilac
zahteva dužan je da sve podatke da korektno i savesno. Svesno navođenje lažnih ili nepotpunih podataka za posledicu može imati odbijanje zahteva za vizu odnosno vraćanje podnosioca zahteva u zemlju porekla ukoliko je viza već odobrena.

Svojim potpisom potvrđujete da ste upoznati sa navodima čl. 54. st. 2. tačka 8. Zakona o boravku (AufenthG), kao i sa pravnim posledicama namernog davanja lažnih ili nepotpunih podataka.

Ovim Vas takođe upozoravamo na to da je shodno propisima Šengenskog sporazuma za svaki boravak u šengenskom prostoru potrebno posedovati dokaz o adekvatnom putničkom zdravstvenom osiguranju. Dokaz o zaključenom zdravstvenom osiguranju
obavezno nosite sa sobom kako biste ga po potrebi mogli predočiti graničnoj policiji.

Molimo Vas da neposredno po preuzimanju pasoša proverite tačnost podataka na viza-nalepnici.

Dalje ste obavešteni da radi zaštite podataka telefonskim putem ne možete dobiti odgovor o statusu obrade Vašeg zahteva, a da na upit elektronskim putem odgovor možete dobiti najranije 10 do 12 nedelja nakon podnošenja zahteva.

Svojim potpisom takođe dajete saglasnost sa tim da Vas Ambasada Savezne Republike Nemačke kontaktira na Vašu navedenu mejl-adresu: ______________________________________

i izjavljujete da ćete redovno proveravati pristigle mejlove.

Beograd, dana ______________            Potpis __________________

Molimo Vas da na zakazani termin za podnošenje zahteva za vizu ponesete jedan popunjeni i potpisani primerak ovog informatora. Priložite traženu dokumentaciju u naznačenom redosledu.

POUKA – ZAHTEV ZA VIZU
Ukazano mi je na to da pozitivna odluka o mom zahtevu za vizu nije moguća ukoliko uz njega nije priložena sva neophodna dokumentacija navedena u informatoru. Nepotpuni zahtevi će biti odbijeni, a za obradu zahteva će biti naplaćena taksa.

Beograd, dana ______________            Potpis ___________________

nach oben