Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Podnošenje zahteva za vizu u cilju zapošljavanja na osnovu ugovora o detašmanu

Artikel

Opšte informacije

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj informator i formular za podnošenje zahteva za vizu. Obavezni ste da prilikom podnošenja zahteva za izdavanje vize donesete odštampani i potpisani primerak ovog informatora. Temeljnom pripremom možete skratiti postupak rešavanja Vašeg zahteva. Postupak izdavanja vize uvek zahteva prethodnu saglasnost nadležne službe za strance u Nemačkoj. Iz tog razloga postupak obrade nakon predaje zahteva na šalteru može da traje po pravilu od 10 do 12 nedelja, a neretko i duže. Obavestićemo Vas odmah nakon što Ambasada dobije odgovor od nadležnih nemačkih službi.

Sva dokumenta Ambasade (informatori, obrasci) su besplatna. Informacije u vezi sa postupkom podnošenja zahteva naći ćete na internet stranici Ambasade.

Davanje mita, odnosno pokušaj davanja mita, saradniku Ambasade, pored krivičnog gonjenja,  za posledicu ima i odbijanje zahteva za vizu.

Molimo Vas da vodite računa o tome da nije dozvoljeno uneti prtljag u prostorije odeljenja za vize. Možete uneti isključivo torbice i male rančeve. Odlaganje prtljaga na trotoaru takođe nije dozvoljeno. Molimo Vas da koristite predviđena mesta za odlaganje prtljaga na železničkoj stanici/autobuskoj stanici/aerodromu.

Zakazivanje termina


Dokumenta

Pažljivo pročitajte napomene koje su date uz svaku pojedinačnu tačku, te naročito obratite pažnju na broj potrebnih fotokopija. 

Molimo da sledeća dokumenta spojite isključivo spajalicama (bez heftanja)!

  • 1 Videx obrazac za podnošenje zahteva -Kompletno popuniti onlajn na nemačkom ili engleskom jeziku i svojeručno potpisati odštampani primerak. Ne koristiti obrasce za podnošenje zahteva za tzv. šengen vizu!
  • Pasoš + 1 fotokopija (sve relevantne stranice) - Pasoš treba da ima najmanje dve prazne stranice. Vodite računa da pasoš važi najmanje još tri meseca po isteku vize. Priložite fotokopiju stranice pasoša sa ličnim podacima kao i fotokopiju svih stranica na kojima se nalaze vize, pečati ili napomene.
  • 2 fotografije - Dve identične biometrijske fotografije za pasoš, ne starije od šest meseci, jednu fotografiju nalepite na zahtev, a drugu priložite posebno
  • Dozvola za radnike po ugovoru o detašmanu + 1 fotokopija - Original dozvole za radnike po ugovoru o detašmanu iz koje se vidi vrsta, opis i trajanje zaposlenja u Nemačkoj
  • Potvrda poslodavca o zaposlenju (Original, bez fotokopije) - Iz potvrde o zaposlenju mora da se vidi: a) od kada radite kod dotičnog poslodavca, b) koju delatnost ste tamo obavljali; Podaci treba da budu identični sa podacima u radnoj knjižici i listingu.
  • Dokaz o stručnoj kvalifikaciji (Original + 1 fotokopija) - Diplome i potvrde o završenom  školovanju i o završenoj stručnoj spremi
  • Listing iz penzijskog i invalidskog osiguranja (bez prevoda) - Listing iz penzijskog i invalidskog osiguranja treba da sadrži podatke o svim radnim odnosima sve do dana podnošenja zahteva
  • Potvrda o zdravstvenom osiguranju u dovoljnoj visini (Original + 1 fotokopija) - U skladu sa formularom DE-101 i DE-106 potrebno je predočiti potvrdu o zdravstvenom osiguranju. Datum početka mora da bude identičan sa datumom navedenim u dozvoli za radnike po ugovoru o detašmanu. Datumi odlaska i povratka mogu da budu duži, ali nikako kraći od datuma navedenog u dozvoli za radnike po ugovoru o detašmanu.
  • Taksa - 35 evra za vizu za boravak do tri meseca; 75 evra za vizu za boravak preko tri meseca. Plaćanje se vrši u dinarima (RSD).

Odeljenje za vize ima pravo da u pojedinim slučajevima prilikom podnošenja zahteva ili u toku rešavanja zahteva zatraži dodatnu dokumentaciju koja ovde nije navedena.

POUKA

I               Prema čl. 54. stav 2. broj 8 Zakona o boravku stranaca (AufenthG) strani državljanin može da bude vraćen iz Savezne Republike Nemačke ukoliko je, sa ciljem da mu se izda viza, u postupku podnošenja zahteva za izdavanje vize naveo netačne ili nepotpune podatke. Podnosilac zahteva je obavezan da savesno i po najboljem uverenju navede sve tražene podatke. Svesno navođenje netačnih ili nepotpunih podataka može da ima za posledicu odbijanje zahteva za izdavanje vize, odnosno vraćanje podnosioca zahteva iz Savezne Republike Nemačke u slučaju da mu je viza već izdata. Svojim potpisom potvrđujem da sam poučen/-a o sadržaju čl. 54. stav 2. broj 8 Zakona o boravku stranaca (AufenthG) i o mogućim pravnim posledicama svesnog navođenja netačnih ili nepotpunih podataka u postupku izdavanja vize.

II              Osim toga izjavljujem da sam upozoren/a na to da je shodno propisima Šengenskog sporazuma potrebno da se za svaki boravak u šengenskom prostoru dokaže adekvatno putničko zdravstveno osiguranje. Potvrda o osiguranju treba nositi sa sobom i na upit pokazati prilikom prelaska granice.

III             Molimo Vas da neposredno posle dobijanja vize proverite tačnost unetih podataka. Naročito treba proveriti početak i kraj važenja vize i uporediti sa ukupnim trajanjem planiranog boravka. Osim toga treba proveriti tačan način pisanja imena i prezimena. Eventualne greške treba odmah saopštiti odeljenju koje je izdalo vizu.

IV            Dalje ssam obavešten/-a da radi zaštite podataka ne mogu telefonskim putem dobiti odgovor o stanju obrade mog zahteva, a da na upit elektronskim putem mogu dobiti odgovor najranije nakon 9 do 10 nedelja od podnošenja zahteva.

V             Saglasan/-na sam da se sva službena komunikacija u vezi sa mojim zahtevom obavlja elektronskim putem uz korištenje navedene mejl-adrese: __________________________________

DA                                NE

Beograd, dana _________________     Potpis __________________

POUKA –ZAHTEV ZA VIZU

Ukazano mi je na to da pozitivna odluka o mom zahtevu za vizu nije moguća ukoliko uz njega nije priložena sva neophodna dokumentacija navedena u informatoru. Nepotpuni zahtevi će biti odbijeni, a za obradu zahteva će biti naplaćena taksa.

Ukoliko moj zahtev za dobijanje nacionalne vize bude odbijen,

☐ rešenje o tome želim da preuzmem ja ili ovlašćeno lice u Ambasadi

☐ dajem saglasnost da mi se rešenje pošalje na mejl-adresu koja je navedena gore. Sanduče pomenute mejl-adrese redovno proveravam.

☐ molim da mi se rešenje pošalje na sledeću poštansku adresu:

     ________________________________________________________________________

    _________________________________________________________________________

Beograd, dana ______________   Potpis ________________

Molimo Vas da na zakazani termin za podnošenje zahteva za vizu ponesete jedan popunjeni i potpisani primerak ovog informatora. Priložite traženu dokumentaciju u naznačenom redosledu.

nach oben