Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

COVID-19: Ograničen rad sa strankama u viznom odeljenju

Članak

Zbog aktuelne situacije sa virusom COVID-19 Odeljenje za vize radi u ograničenom sastavu. Izrazito nam je žao što zbog toga moramo da ograničimo opseg naših usluga i zahvaljujemo Vam se na razumevanju.

Vizno odeljenje

Zakazivanje i izdavanje viza samo ako je ulazak moguć

Vize se trenutno mogu izdati samo ako je planirani ulazak apsolutno neophodan. Kada se nužnost ulaska u zemlju može prihvatiti, objašnjeno je na nemačkom i engleskom na veb lokaciji Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova, za građevinarstvo i domovinu pod „Korona virus: Pitanja i odgovori“ i tamo pod „Ograničenja putovanja / granična kontrola“

Nemački: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html

Engleski: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus/coronavirus-faqs.html

Stoga odeljenje za vize trenutno dodeljuje vize samo klijentima, koji u osnovi mogu putovati u Nemačku.

Česta pitanja

Kada će se ponovo dodeliti redovni termini za podnošenje zahteva za vizu?
Trenutno se dodeljuju termini samo za grupu ljudi gore navedenu. Tek nakon uklanjanja ograničenja ulaska, drugi kandidati mogu ponovo dobiti termine za vizu.

Podneo sam zahtev za vizu i želeo bih da znam kakva je situacija.
O vašoj molbi za vizu može se konačno odlučiti tek kada opet bude moguće putovati u Nemačku u Vašu svrhu putovanja. Čim se viza odobri, ovde ćemo objaviti bar kod aplikacije. Ako pripadate grupi ljudi gore navedeni, molim vas, redovno proveravajte našu veb stranicu da biste videli da li već možete da preuzmete vizu. Uzdržavajte se od upita o statusu Vašeg zahteva.

Imam nacionalnu nemačku vizu kojoj je istekao rok važenja.
Postojeća ograničenja ulaska i lokalna ograničenja izlaska mogu pod određenim okolnostima značiti da je ili nije bilo moguće koristiti nacionalnu vizu izdatu pre stupanja na snagu ograničenja ulaska 17. marta 2020. godine u okviru perioda važenja.
Čim ulazak ponovo bude moguć, moći će na zahtev po pojednostavljenoj proceduri biti izdata nova nacionalna viza. Preduslov je da se promenio samo datum putovanja, ali ne i svrha ili mesto boravka.
Neformalna prijava za pojednostavljeno novo izdavanje vize trebalo je da bude podneta ambasadi u Beogradu do 31. decembra 2020. godine. Za ovo se može koristiti obrazac za kontakt Moguće je da se aktuelni dokumenti moraju dostaviti, što dokazuje da su uslovi koji su doveli do prvobitnog izdavanja vize i dalje ispunjeni. Novi lični intervju ili rezervacija termina uglavnom nisu potrebni.

Na početak stranice