Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Ograničen rad sa strankama u viznom odeljenju i u pravno-konzularnom odeljenju

Članak

Zbog aktuelne situacije sa virusom COVID-19 Pravno-konzularno odeljenje i Odeljenje za vize rade u ograničenom sastavu. Izrazito nam je žao što zbog toga ponovo moramo da ograničimo opseg naših usluga i zahvaljujemo Vam se na razumevanju.

Pravno-konzularno odeljenje

Potvrde o prelasku granice i potvrde o životu do daljeg ne mogu da se obrađuju. Obavestićemo Vas na sajtu kada to bude ponovo moguće. Biće pružene samo sledeće usluge:

  • podnošenje zahteva za pasoše i lične karte
  • pojedinačne overe uz zakazan Termin (PAŽNJA: zakazivanje termina moguće je smanjeninem kapacitetima). Zakazani termini i dalje važe, osim ukoliko ih mi ne odložimo. Osobe čiji termini budu odloženi će dobiti posebno obaveštenje putem imejla.

Vizno odeljenje

Odeljenje za vize vrši prijem zahteva za vize samo onih stranaka koje su izuzete od ograničenja putovanja. To su od 02.07.2020:

  • Bračni partneri i maloletna deca osoba koje žive u Nemačkoj
  • Stručna radna snaga čije prisustvo je neodložno i neophodno iz ekonomskih razloga (neophodan dokaz)

            a) Sa priznatom ili uporedivom visokoškolskom diplomom

            b) Sa priznatom stručnom kvalifikacijom (rešenje o delimičnom priznavanju diplome nije dovoljno)

            c) Medicinsko osoblje sa nostrifikacijom ili rešenjem o delimičnom priznavanju diplome

  • Studenti sa potvrdom o upisu i potvrdom visokoškolske ustanove da je prisustvo nastavi neophodno

Molimo Vas da obratite pažnju na to, da stručna radna snaga i studenti moraju da imaju sa sobom dokaz koji će predočiti graničnoj policiji o tome da je njihovo prisustvo u Nemačkoj neophodno. 

Kada će ponovo biti dodeljivani termini za podnošenje zahteva za vizu?

Termini će biti dodeljivani isključivo za gore navedenu grupu ljudi. Termini za ostale podnosioce zahteva će biti dodeljivani tek nakon ukidanja ograničenja putovanja.

Imao sam zakazan termin za predavanje zahteva za vizu i on je otkazan zbog krize sa virusom Korona. Šta moram da preduzmem?

Čim više ne budete spadali pod ograničenja putovanja, od nas ćete dobiti novi termin bez potrebe da nas podsećate na to.

Podneo sam zahtev za vizu i želim da saznam status svog predmeta.

O Vašem zahtevu za vizu može biti konačno odlučeno tek onda, kada za Vašu svrhu putovanja bude ponovo dozvoljen ulazak u Nemačku. Čim bude moguće da viza bude dodeljena, na našoj veb-stranici ćemo ovde objaviti bar-kod zahteva. Ukoliko spadate u gore navedenu grupu ljudi, molimo Vas da na našoj veb-stranici redovno proveravate da li već možete da preuzmete svoju vizu. Molimo Vas da se suzdržite od pitanja o statusu Vašeg predmeta.

Posedujem nemačku nacionalnu vizu. Da li sa njom mogu da uđem u Nemačku?

Ulazak u Nemačku je načelno moguć samo ukoliko pripadate sledećoj grupi ljudi:

  • Bračni partneri i maloletna deca osoba koje žive u Nemačkoj
  • Stručna radna snaga čije prisustvo je neodložno i neophodno iz ekonomskih razloga (neophodan dokaz)

            a) Sa priznatom ili uporedivom visokoškolskom diplomom

            b) Sa priznatom stručnom kvalifikacijom (rešenje o delimičnom priznavanju diplome nije dovoljno)

            c) Medicinsko osoblje sa nostrifikacijom ili rešenjem o delimičnom priznavanju diplome

  • Studenti sa potvrdom o upisu i potvrdom visokoškolske ustanove da je prisustvo nastavi neophodno

Molimo Vas da obratite pažnju na to, da stručna radna snaga i studenti moraju da imaju sa sobom dokaz koji će predočiti graničnoj policiji o tome da je njihovo prisustvo u Nemačkoj neophodno. 

Imam nemačku nacionalno vizu koja je istekla.

Važeća ograničenja putovanja u određenim slučajevima mogu dovesti do toga da podnosioci zahteva kojima je nacionalna viza izdata pre 17. marta 2020. godine, kada su na snagu stupila ograničenja putovanja, budu sprečeni da tu vizu iskoriste. Čim ulazak u Nemačku ponovo bude moguć, može biti izdata nova nacionalna viza po podnošenju zahteva u pojednostavljenom postupku. Preduslov za to je da je u međuvremenu promenjen samo datum putovanja, ali ne i svrha odnosno mesto boravka u Nemačkoj. Zahtev za izdavanje nove vize u pojednostavljenom postupku mora biti podnet u Ambasadi SR Nemačke u roku od mesec dana. U tu svrhu možete iskoristiti i kontakt-formular. Po potrebi treba priložiti i aktuelnu dokumentaciju kojom se dokazuje da su preduslovi koji su doveli do izdavanja prvobitne vize i dalje ispunjeni. Ponovni lični dolazak odnosno registracija za termin za podnošenje zahteva za ovu vizu načelno nije potreban.

Na početak stranice