Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

COVID-19-pandemija: Ograničena usluga Pravno-konzularnog odeljenja i Viznog odeljenja

Članak

Ovde ćete pronaći odgovore na najčešće postavljana pitanja o radu Viznog odeljenja i Pravno-konzularnog odeljenja za vreme pandemije COVID-19.

NOVO: Šta će se desiti od 11.05.2020?
Pravno-konzularno odeljenje (bez Viznog odeljenja) će ponovo raditi od 11.05.2020. Prvo će biti dodeljivani termini koji su morali da budu otkazani zbog pandemije COVID-19. Termini za ostale konzularne usluge (overe i uverenja) kao i termini za podnošenje zahteva za pasoše i lične karte sada ponovo mogu da se regularno zakažu i stoje na raspolaganju od 18.05.2020. Potvrde o životu i potvrde o prelasku granice mogu ponovo biti obrađivane od 18.05.2020. Molimo Vas da se na našoj veb-stranici pod rubrikom „Konzularna pitanja A-Ž“ informišete o usluzi koja Vas interesuje. Ulazak u zgradu će biti omogućen samo uz nošenje maske. Vizno odeljenje međutim i dalje radi u minimalnom sastavu.

Šta znači rad u minimalnom sastavu Viznog odeljenja?
Zbog ograničenja ulaska u zemlju Vizno odeljenje i dalje neće raditi sa strankama. Ukoliko treba da upotpunite svoj već podneti zahtev za vizu i dostavite neophodna dokumenta, možete to i dalje da uradite svakoga dana između 9 i 11 časova. Zbog postojećih ograničenja ulaska u Saveznu Republiku Nemačku, a u cilju daljeg zaustavljanja epidemije COVID-19, Ambasada ne prihvata nove zahteve za vizu za sva putovanja iz trećih država u Saveznu Republiku Nemačku, koja  u trenutnoj situaciji nisu preko potrebna. Prihvatanje zahteva za vizu može uslediti samo u izuzetnim slučajevima, kada podnosilac zahteva može da obrazloži postojanje opravdanih razloga koji predstavljaju izuzetak od ograničenja putovanja. Ambasada će odmah ovde objaviti informaciju u slučaju da dođe do promene situacije.

Kada će se ponovo dodeljivati termini za podnošenje zahteva za vizu?
Termini za podnošenje zahteva će se ponovo dodeljivati tek kada bude ponovo uspostavljen regularni rad u punom sastavu.

Šta učiniti ako ste imali termin za podnošenje zahteva za vizu ili za konzularnu uslugu, koji je otkazan zbog krize izazvane korona virusom?
Dobićete od nas novi termin, bez potrebe da nas podsećate, čim ponovo bude uspostavljen regularni rad u punom sastavu.

Podneo sam zahtev za vizu i želim da znam status predmeta.
Dok ne krenemo da radimo uobičajeno u punom sastavu, Vaš zahtev je u fazi mirovanja. Obavestićemo Vas putem internet stranice, čim počnemo opet sa uobičajenim radom.

Imam nemačku nacionalnu vizu. Da li sa njom mogu da putujem u Nemačku?
Ulazak u Nemačku je samo moguć, ako se vraćate „kući“, znači da je Nemačka
Vaše uobičajeno mesto boravka. Prvi ulazak u državu nije moguć od 17.03.2020. do za sada 15.06.2020., osim ako nemate pravni razlog. Molimo Vas da se informišete pre polaska na put o prohodnim rutama.

Da li je prvi ulazak sa nacionalnom vizom obuhvaćen zabranom ulaska u Nemačku?
Prvi ulazak u državu nije moguć od 17.03.2020. do za sada 15.06.2020. ukoliko za njega ne postoji pravni razlog. Izuzeci važe za : bračne partnere nemačkih / EU državljana, roditelje maloletne dece koja poseduju nemačko državljanstvo, prilikom zajedničkog ulaska u Nemačku, i za medicinsko osoblje.

Imam nemačku nacionalnu vizu, ali sada ne mogu da putujem u Nemačku. Šta da radim?
Postojeća ograničenja ulaska u Saveznu Republiku Nemačku za sva putovanja iz trećih država, koja  u trenutnoj situaciji nisu preko potrebna, doneta u cilju daljeg zaustavljanja epidemije COVID 19, u izvesnim slučajevima mogu dovesti do toga da korišćenje viza izdatih od strane Ambasade Nemačke u Beogradu ne bude moguće za vreme njihovog važenja. Čim ponovni ulazak u Saveznu Republiku Nemačku bude moguć, predviđeno je da za sve podnosioce zahteva za vizu na koje se ovo odnosi bude omogućen brz i jednostavan proces novog viziranja. To će biti moguće u slučaju da se promenio samo datum putovanja, ali ne i svrha i mesto putovanja. Ambasada će ovde blagovremeno objaviti informaciju o daljoj proceduri čim ponovni ulazak u Saveznu Republiku Nemačku bude moguć.

Nalazim se u Nemačkoj u okviru bezviznog režima i ne mogu da se vratim u Srbiju. Šta treba da uradim?
Molimo vas da podnesete zahtev za dozvolu boravka (putem mejla ili pismenim putem) nadležnoj službi za strance. Podnošenjem zahteva je Vaš ostanak u Nemačkoj odobren do donošenja konačne odluke o Vašem zahtevu.

Već se nalazim u Nemačkoj. Moja nacionalna viza uskoro ističe. Šta da radim?
Molimo Vas da pre isteka Vaše vize (putem mejla ili pismenim putem) nadležnoj službi za strance podnesete zahtev za produženje Vaše dozvole boravka. Vašoj vizi je podnošenjem zahteva produženo važenje do konačne odluke o Vašem zahtevu.

Na početak stranice