Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Govor ministarke spoljnih poslova Analene Berbok na hitnoj specijalnoj sednici Generalne skupštine UN o Ukrajini

01.03.2022 - Govor

Pre nekoliko dana se u stanici metroa u Kijevu rodila devojčica. Čula sam da se zove Mia. Njena porodica je morala da traži sklonište – kao milioni drugih ljudi širom Ukrajine. Sklonište od bombi i raketa, od tenkova i granata. Ljudi žive u strahu, žive u bolu. Prinuđeni su da se odvoje od najbližih. Razlog je da je Rusija počela napadački rat na Ukrajinu.

Mislim da je na današnjem glasanju reč o Miji. Reč je o budućnosti naše dece. Reč je o budućnosti koju možemo odrediti sami. Stojim ovde pred vama kao ministarka spoljnih poslova svoje zemlje, ali i kao Nemica koja je imala neverovatnu privilegiju da odraste u Evropi u miru i bezbednosti. Nakon završetka Drugog svetskog rata, nakon surovog rata koji je započela nacistička Nemačka, pre 76 godina osnovane su Ujedinjene nacije da bi se sačuvali mir i bezbednost. Osnovane su, tako piše u njihovoj povelji, „da spasemo buduća pokoljenja užasa rata“. Tu se misli na moju, ali i na Mijinu generaciju.

Načela Ujedinjenih nacija stvaraju okvir za naš mir: za poredak na osnovu zajedničkih pravila, međunarodnog prava, saradnje i mirnog rešavanja konflikata. Rusija je brutalno napala taj poredak. Stoga u ovom ratu nije samo reč o Ukrajini, nije samo reč o Evropi, nego je reč o svima nama.

Rat Rusije označava novo doba. Stojimo na prekretnici. Jučerašnja čvrsta uverenja više ne važe. Danas smo suočeni sa novom stvarnošću koju niko od nas nije izabrao. Tu stvarnost nam je nametnuo predsednik Putin.

Rat Rusije je napadački rat, i njegov osnov su podle laži koje je ministar spoljnih poslova Lavrov danas još jednom ponovio u Savetu za ljudska prava UN. Kažete da delujete u samoodbrani, ali je celi svet video kako ste mesecima okupljali svoju vojsku radi pripreme ovog napada. Kažete da delujete da biste zaštitili govornike ruskog jezika od agresije, ali danas celi svet vidi kako u Harkovu bombardujete domove ruskojezičnih Ukrajinaca i Ukrajinki. Kažete da Rusija šalje mirovne snage, ali vaši tenkovi ne donose vodu, vaši tenkovi ne donose hranu za bebe, vaši tenkovi ne donose mir. Vaši tenkovi donose smrt i razaranje. U stvari, vi zloupotrebljavate vašu moć kao stalni član Saveta bezbednosti. Gospodine Lavrov, možete zavarati sebe. Međutim, nećete zavarati nas. Nećete zavarati ni naše narode, a nećete zavarati ni svoj sopstveni narod.

Rat Rusije označava novu stvarnost. Svaki i svaka od nas mora sada da donese jasno određenu i odgovornu odluku i i da zauzme stav. Moja zemlja povećava svoju podršku Ukrajini stavljajući na raspolaganje lekove, namirnice, humanitarnu pomoć i smeštaj za izbeglice. Čine to mnogi koji su danas ovde, i izričito to pozdravljam.

Čujemo glasine – i ovde u ovoj prostoriji – da su ljudi afričkog porekla koji beže iz Ukrajine izloženi diskriminaciji na granicama EU. Bila sam danas pre podne u Poljskoj. Moj poljski i francuski kolega i ja smo bili veoma jasni: Svakoj izbegloj osobi se mora pružiti zaštita, nezavisno od nacionalnosti, porekla ili boje kože.

Odlučili smo se za pružanje vojne podrške Ukrajini da bi se ona, u skladu sa članom 51. naše Povelje, mogla braniti od agresora. Nemačka je u potpunosti svesna svoje istorijske odgovornosti. Stoga smo danas i za svu budućnost privrženi diplomatiji, i uvek ćemo tražiti mirna rešenja. Ali kada se napada naš mirni poredak, moramo da se suočimo sa tom novom stvarnošću. Moramo da delujemo odgovorno. I stoga moramo da se danas ujedinjeni zalažemo za mir!

Kada sam proteklih dana vodila telefonske razgovore širom sveta, čula sam od nekih od mojih koleginica i kolega: „Sada od nas tražite solidarnost za Evropu. A da li ste u prošlosti bili uz nas?“ Želim da vam kažem jasno i iskreno: Ja mogu da vas razumem. Mi možemo da vas razumemo. I zaista verujem da bi trebalo da uvek budemo voljni za kritičko preispitivanje našeg sopstvenog delovanja, našeg ranijeg angažovanja na svetu. Ja sam spremna za to.

Međutim, sada je reč o sadašnjosti. Reč je o porodicama koje traže sklonište u stanicama metroa jer se bombarduju njihove kuće. Reč je o životu i smrti ukrajinskog stanovništva. U pitanju je bezbednost Evrope. U pitanju je Povelja Ujedinjenih nacija. Skoro svaka država koja je ovde zastupljena ima većeg, moćnijeg suseda. Ovde je reč o svima nama, dame i gospodo.

Stoga sve vas izričito molim da se ujedinjeni zalažete za mir i da glasate za predloženu rezoluciju. Biskup Desmond Tutu je nekada rekao: „Onaj ko se u situacijama nepravde ponaša neutralno, taj se stavlja na stranu tlačioca.“ Danas moramo svi da se odlučimo. Između mira i agresije. Između pravde i volje jačeg. Između delovanja i sklanjanja pogleda.

Kada se nakon glasanja budemo vratili kući, svi ćemo opet sedeti za stolom sa svojom decom, svojim partnerima i partnerkama, svojim prijateljima, svojim porodicama. I onda svaki od nas mora da im pogleda u oči i da kaže kako smo odlučili.

Na početak stranice