Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Finansijska pomoć projektima iz sredstava Pakta stabilnosti 2023.

Logo Ambasade Savezne Republike Nemačke Beograd

Logo Bo, © AA

10.01.2023 - Članak

Osnove finansiranja

Nemačka podržava projekte na zapadnom Balkanu čija je namena „podrška međunarodnim aktivnostima u oblasti sprečavanja kriza, očuvanja mira i rešavanja sukoba“. Aktivnosti koje ispunjavanju uslov za finansiranje su:

- jačanje civilnog društva

- međuetničko pomirenje

- unapređenje ljudskih prava

- unapređenje demokratije, priprema i posmatranje izbora

- unapređenje lokalne samouprave

- osnaživanje žena u društvu i u politici

- parlamentarna i regionalna/nadregionalna saradnja

- pomoć izbeglicama/povratnicima

- unapređenje kapaciteta javne uprave i kapaciteta za sprovođenje javnih politika

- borba protiv organizovanog kriminala

- unapređenje pravosudnih institucija

Savezno ministarstvo spoljnih poslova je opredelilo za to sredstva koja se moraju koristiti i obračunati u skladu sa odredbama nemačkog zakona o budžetu. Ova sredstva namenjena su isključivo za finansiranje konkretnih projekata koji su vremenski i sadržajno ograničeni i definisani. Oni se ne mogu koristiti za finansiranje administrativnih troškova podnosilaca zahteva koji nastaju nezavisno od projekata. Višegodišnji i regionalni projekti se mogu finansirati pod uslovom da Savezno ministarstvo spoljnih poslova SR Nemačke ima dovoljno budžetskih sredstava. Korišćenje sopstvenih sredstava i/ili sredstava datih sa treće strane je uobičajeno i očekuje se; finansiranje celokupnog iznosa nekog projekta se može odobriti samo u apsolutno izuzetnim slučajevima.

Institucionalno, dugoročno finansiranje i finansiranje projekata koji su već započeti nisu mogući. Ne mogu se finansirati čisto humanitarni i čisto kulturni projekti. Ne postoji pravo na finansiranje.

Postupak prijavljivanja

Predlozi projekata mogu se podnositi do 31. januara 2023. godine. Potrebno je koristiti priloženi obrazac. Predlozi projekata ne bi trebalo da budu duži od dve stranice. Predlozi projekata se mogu podneti samo na nemačkom ili engleskom jeziku. Zakasneli ili nepotpuni predlozi projekata neće se uzeti u obzir.

Predviđeno je da Ambasada da povratne informacije o podnetim predlozima u aprilu 2023. godine. Nosioci projekata sa najvećim izgledima za finansiranje će biti pozvani da podnesu zvaničan zahtev za finansiranje projekta. Nakon odobrenja Saveznog ministarstva spoljnih poslova Nemačke biće zaključen ugovor o grantu u skladu sa nemačkim zakonom. Budući da postupak može da potraje, projekte ne bi trebalo započinjati pre leta 2023. Nakon završetka projekta treba sastaviti dokumentaciju o korišćenju sredstava, što će uključiti obimne obaveze podnošenja različitih izveštaja i dokaza. Dokumentaciju procenjuje Savezno ministarstvo spoljnih poslova. Sredstva koja su eventualno utrošena suprotno nameni projekta i ugovornim odredbama moraju se vratiti.

Dodatna pitanja možete poslati na adresu info@belgrad.diplo.de (ključna reč: Stabilitaetspakt 2023), a odgovorićemo na njih od 3. januara 2023. godine.

Obrasci

Na početak stranice