Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Samit EU – Zapadni Balkan

23.05.2018 - Članak

Evropska perspektiva za države Zapadnog Balkana

Neupitno je „da sve ove zemlje imaju nedvosmislenu perspektivu za pristup Evropskoj uniji“, istakla je Savezna kancelarka po završetku Samita EU i zemalja Zapadnog Balkana u Sofiji. Za članstvo u Evropskoj uniji je, međutim, potrebno sprovođenje daljih reformi, naprimer u oblasti vladavina prava.

Moguće proširenje Evropske unije mora da bude „zasnovano na pravilima“, rekla je Merkel. „Uslovi moraju biti ispunjeni“. Pri tom se suštinski radi o sledećim pitanjima: „Šta je postignuto? U kojoj meri je implementirana vladavina prava? U kojoj meri se vodi borba protiv korupcije? Kakvi su ostali okvirni uslovi? U kojoj meri su, naprimer, rešeni granični sporovi?“

U zemlje Zapadnog Balkana spadaju: Albanija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, bivša jugoslovenska Republika Makedonija i Kosovo. Od februara 2018. godine postoji nova „Strategija za Zapadni Balkan“ Evropske komisije. Pored toga, komisija je najavila mnogobrojne inicijative Evropske unije koje treba da podrže ovaj proces, između ostalog, u oblasti vladavine prava, migracije i bezbednosti ili unapređenja pomirenja na Zapadnom Balkanu.

EU investira u privredu na licu mesta

Kancelarka Merkel se zalaže za brzu izgradnju infrastrukture u regionu. „Znamo iz sopstvenog iskustva da tamo gde ljudi imaju mogućnosti da se susreću i tenzije polako nestaju. Iz tog razloga verujemo da i na ovom polju treba da se zalažemo za što skoriji napredak.“ Posebna pažnja se posvećuje širenju digitalnih mogućnosti komunikacije: „Odlučili smo da pojačano sarađujemo na svim pitanjima digitalizacija i veštačke inteligencije."

Treba povećati inovativne sposobnosti Evropske unije

Upravo u oblasti digitalizacije treba mnogo „nadoknaditi u odnosu na vodeće zemlje sveta“, izjavila je Merkel. Iz tog razloga treba intenzivirati saradnju o oblasti naučnog istraživanja. „Pre svega želimo da uvedemo i nove metode, posebno u našem odnosu prema disruptivnim tehnologijama. Nemačka i Francuska su u skladu sa svojom zajedničkom pozicijom izneli predlog koji je kod drugih učesnika samita naišao na veliko odobravanje“, naglasila je kancelarka.

Održati nuklearni sporazum sa Iranom

Sve članice Evropske unije podržavaju nuklearni sporazum sa Iranom, iako su SAD odlučile da se povuku. „Naravno ćemo sad u ovom svetlu voditi razgovore za Sjedinjenim Američkim Državama, ali i sa drugim partnerima tog sporazuma“, najavila je Merkel.

Članice EU došle do zajedničkog stava o američkim carinskim tarifama

Merkel je objasnila zajedničku poziciju EU: „Mi smo jasno istakli da hoćemo neograničeno izuzeće od ovih carinskih tarifa“. Pored toga je EU spremna da razgovara o sledećim tačkama: recipročno smanjenje trgovačkih barijera za industrijska dobra i ravnopravno učešće na tenderima za javne nabavke. Pored toga se radi o bližoj saradnji u oblasti tečnog gasa kao i o zajedničkoj poziciji EU i SAD po pitanju reforme Svetske trgovinske organizacije.

Sada će Evropska komisija proslediti ove pozicije ministrima trgovine koji će se još jednom sastati 22. maja. „Verujem da je time jasan i politički okvir za razgovore koje komesarka EU Sesilija Malmstrom može sada voditi sa američkom stranom“, izjavila je Merkel.

17. maj 2018.

Izvor: bundesregierung.de