Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Конкурс

Mitarbeiter gesucht!

Mitarbeiter gesucht!, © Colourbox

03.09.2018 - Članak

Амбасада Савезне Републике Немачке у Београду тражи од 1. септембра 2018. сарадницу / сарадника у Правно-конзуларном одељењу (Одељењу за визе) на пуно радно време.

Опис радног места обухвата, између осталог, следеће обавезе:

 • пријем и проверу комплетности захтева за визе
 • припремање захтева за визу и пратеће документације за прослеђивање немачким огранима за странце
 • писани и усмени преводилачки рад (уколико није у надлежности Преводилачког одељења Амбасаде)
 • пословну комуникацију са подносиоцима захтева, надлежним институцијама и адвокатима
 • рад у телефонској централи у Правно-конзуларном одељењу
 • архивирање и управљање списима у регистратури Одељења за визе
 • упознавање са важећим одредбама немачког Закона о странцима

Кандидати / кандидаткиње треба да испуне следеће услове:

 • завршено средњошколско образовање одн. адекватно стручно образовање за рад у администрацији (нпр.: инокореспондент, пословни администратор)
 • солидно знање ИТ-програма (нпр. MS Office, MS Outlook)
 • добро знање говорног и писаног немачког језика
 • знање српског језика на нивоу матерњег
 • добро знање енглеског језика
 • изражене способности за тимски рад
 • спремност за рад на другом радном месту

Досадашња практична искуства у раду у јавној администрацији се сматрају предношћу и признаће се, евентуално, у пробни рад.

Сарадница / сарадник ће радити у тиму који горе наведене радне обавезе решава у тиму.

Радни однос је засад ограничен до 31.12.2020. године. Радни однос се заснива на основу стандардног радног уговора који важи за све локалне запослене Амбасаде; исто важи за зараду која се одређује у складу са платном схемом која важи за све локалне запослене Амбасаде.

Молимо све заинтересоване да апликацију, уз следећу документацију

 • мотивационо писмо (на немачком језику)
 • табеларну биографију на немачком и српском језику са актуелном фотографијом
 • дипломе о завршеном школском / универзитетском образовању
 • препоруке/референце о досадашњем радном ангажману (уколико их имате)

(Молимо да дипломе и сл. приложите у копији; оригинал одн. оверену копију можете, на изричит захтев, накнадно да доставите)


доставе најкасније до 15. августа 2018. године (пријем у Амбасади) на следећу адресу:

Амбасада Савезне Републике Немачке

Незнаног јунака 1a

11040 Београд

н/р. господина Фриса (Frieß)

или онлајн

vw-1@belg.diplo.de

Preuzmite detalje konkursa u PDF formatu

Na početak stranice