Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Konferencija za štampu savezne kancelarke Nemačke Merkel i predsedavajućeg Saveta ministara Bosne i Hercegovine Denisa Zvizdića

15.08.2018 - Članak

Savezna kancelarka Angela Merkel izjavila je na konferenciji za štampu održanoj 13.08.2018. godine u Berlinu povodom posete predsedavajućeg Saveta ministara Bosne i Hercegovine Denisa Zvizdića Saveznoj Republici Nemačkoj, između ostalog:

Složili smo se oko tri pitanja koja su, takoreći, nesporna. Prvo, činjenica je da je teritorijalni integritet država Zapadnog Balkana utvrđen i neprikosnoven. To se stalno mora ponavljati jer stalno postoje težnje, da bi se možda ipak moglo još jednom razgovarati o granicama. To ne možemo učiniti.

Polazeći od toga smo se, naravno, složili i o tome da je evropska perspektiva otvorena svim državama Zapadnog Balkana. Bosna i Hercegovina teži ka tome da što pre postane kandidat za članstvo u Uniji …

Treća za Bosnu i Hercegovinu važna tačka jeste aktiviranje akcionog plana za članstvo u NATO-u. Nemačka smatra da postoje prilično dobri uslovi da taj proces bude uspešno okončan tokom ove godine .

Smatram, ukupno gledano, upravo i kao rezultat Berlinskog procesa, da se saradnja na Zapadnom Balkanu znatno poboljšala. Sada je važno da još do naredne godine saživi Fondacija za istraživanja o čijem je osnivanju postignut sporazum. Jer upravo pitanje nauke, prosvete, visokog obrazovanja i istraživanja od velikog je značaja za budućnost zemalja Zapadnog Balkana. Naravno da stalno iznova podstičemo predsednike vlada u zemljama Zapadnog Balkana da po tom pitanju zaista blisko sarađuju. I tu su i te kako primećuju suštinske promene.

Dozvolite na kraju da još napomenem da smo govorili i o temi nezakonitih migracija. Bosna i Hercegovina je u situaciji da konstatuje veći dotok izbeglica nego što ih je bilo prošle godine, pa smo razgovarali i o razlozima za to. Činjenica jeste da se to može rešiti isključivo u saradnji sa Srbijom i Hrvatskom i verujem da Evropska unija učini sve kako bi Bosni i Hercegovini pružila podršku. Ujedno želim da zahvalim što Bosna i Hercegovina, bez obzira na mnogobrojne probleme s kojima se suočava, nastoji da se humano odnosi prema izbeglicama. Rekli ste mi malopre, i to je činjenica, da Vaša zemlja iz vlastitog iskustva iz prethodnih godina zna šta znači bekstvo i progon i stoga ste u stanju da se stavite na mesto tih ljudi. Bez obzira na to, složili smo se da nezakonite migracije ne mogu da budu put ka Evropi.„

Kancelarka Merkel, pored toga, sa svojim sagovornikom razmenila mišljenja o velikom značaju vladavine prava, razvoja ekonomije i otvaranja perspektiva mladima.

Izvor: BundesregierungNa početak stranice