Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

„United for Climate Action“ ‎

24.09.2018 - Članak

Po ovim sloganom se od 24. do 29. septembra 2018. održava „Klimatska nedelja diplomatije“ u Srbiji. Delegacija Evropske unije, ambasade mnogih država članica EU i mnogobrojni drugi partneri sastavili su raznovrstan program kako bi podstakli dijalog i saradnju u vezi sa zaštitom klime u Srbiji.

Nemačka ambasada je takođe angažovana, npr. sa serijom „Klimatske promene - A ja? A ti?“ koja startuje od 25. septembra na Fejsbuku.

Program „Climate Diplomacy Week“

Na početak stranice