Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Covid-19 informacije

14.01.2022 - Članak

Aktuelne mere za suzbijanje pandemije KOVID-19 u Nemačkoj

Sve informacije u vezi sa aktuelnim merama u Nemačkoj zbog pandemije virusa Kovid 19, možete pronaći na internet stranici Savezne vlade na nemačkom jeziku.
Posebno važi sledeće: Na celokupnoj teritoriji Savezne Republike Nemačke na radnom mestu, u javnom gradskom prevozu i u vozovima mogu boraviti samo osobe koje su preležale, koje su vakcinisane ili koje su negativno testirane na infekciju kovid 19. Na svim mestima gde istovremeno boravi više ljudi na malom prostoru važi obaveza nošenja maske. Maloprodajne objekte (osim objekata za svakodnevno snabdevanje), kulturne i rekreativne manifestacije mogu posećivati samo vakcinisane osobe i osobe koje su preležale infekciju kovid 19. Od ovoga su izuzete osobe koje ne mogu biti vakcinisane. . Privatna okupljanja kako u javnom, tako i u privatnom prostoru od 28. decembra ograničena su na broj od maksimalno 10 osoba (deca do navršene 14. godine ne ulaze u ovaj broj). U slučaju da je u grupi i jedna nevakcinisana osoba, okupljanje se ograničava na članove sopstvenog domaćinstva i maksimalno dve osobe iz drugog domaćinstva.
Svaka pokrajina u zavisnosti od trenutne situacije može da donese različita dodatna pravila u cilju suzbijanja pandemije. Ambasada preporučuje da se pre odlaska u Nemačku kod lokalnog zavoda za javno zdravlje nadležnog za vaše mesto boravka/boravišta obavezno informišete o važećim merama. Podatke za kontakt sa zavodom za javno zdravlje nadležnim za mesto vašeg boravka/boravišta možete pronaći ovde.

Na početak stranice