Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Covid 19 informacije

14.01.2022 - Članak

Ulazak u Nemačku iz Srbije

Počevši od 16.01.2022, 00.00 č. CET, a u skladu sa odredbama direktive o ulasku u Nemačku u uslovima pandemije kovid-19 (Corona-Einreiseverordnung), Srbija se ponovo nalazi u kategoriji područja sa visokim rizikom od zaraze koronavirusom. Time se za sve one koji putuju u Nemačku ponovo uvodi obaveza elektronske prijave ulaska pre ulaska u Nemačku, a nevakcinisani (videti dole) moraju poštovati pravila karantina.

Navedena nova pravila utiču i na izdavanje viza, videti ovde.

Odluku o dozvoli za ulazak u Nemačku donose službenici i službenice na graničnoj kontroli na osnovu važećih pravila i svojih diskrecionih ovlašćenja. Ambasada Nemačke u Beogradu nema nikakav uticaj na donošenje odluka o ulasku u Nemačku. Ako niste sigurni da li možete da uđete u Nemačku, molimo vas da se na engleskom ili nemačkom jeziku direktno obratite nemačkoj Saveznoj policiji (formular za kontakt).
Detaljnije pravno obavezujuće informacije možete pronaći na engleskom i nemačkom jeziku na veb-stranicama Ministarstva unutrašnjih poslova Nemačke (videti tačku IV) i Ministarstva zdravlja Nemačke.
U nastavku vam dajemo pravno neobavezujući pregled o najvažnijim propisima:

Na početak stranice