Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Šengen vize

Schengen

Schengen, © Colourbox

07.05.2018 - Članak

Opšte napomene

Šengen vize se odnose samo na državljane trećih zemalja. Ukoliko Vi posedujete srpsko državljanstvo, morate predati zahtev za nacionalnu vizu. Sve u vezi nacionalnih viza možete pročitati u sledećim podrubrikama na našem veb-sajtu: Obrazovanje i usavršavanje Zapošljavanje Spajanje porodice ili Povratak/ ponovno doseljavanje.

Sa važećom Šengen vizom imate pravo da u zemljama potpisnicama Šengenskog sporazuma boravite 90 dana u toku od 180 dana (zemlje Šengenskog prostora su trenutno: Belgija, Danska, Nemačka, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Island, Italija, Letonija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Norveška, Austrija, Poljska, Portugal, Švedska, Švajcarska, Slovačka, Slovenija, Španija, Češka, Mađarska).

Ambasada Savezne Republike Nemačke je nadležna za Vaš zahtev za izdavanje vize ukoliko Vam je glavno odredište Nemačka odnosno ukoliko Vam treba tranzitna viza prilikom leta preko jednog od nemačkog aerodroma (ovo se odnosi samo na državljane određenih zemalja). Ovde ćete naći sve potrebne informacije. Ovde, takođe, možete da se prijavite za dobijanje termina.

  • Ovde ćete naći spisak država za koje važi vizni režim (link će Vas voditi na veb-stranicu Ministarstva spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke)

Obrazac zahteva za podnošenje vize / Application Form

Molimo Vas da obrazac popunite na nemačkom ili engleskom jeziku pre podnošenja zahteva. Obrazac ćete u dva primerka poneti na dogovoreni termin, zajedno sa potrebnom dokumentacijom. Informacije o potrebnoj dokumentaciji naći ćete u našim informatorima (videti dole).

Potpišite oba obrasca! Potpišite i izjavu u dva primerka!

VAŽNA NAPOMENA: Ambasada preporučuje da za popunjavanje obrasca NE koristite usluge takozvanih „konsultanata“ koji se nalaze u blizini Ambasade. Postoji opasnost da se u obrazac unesu pogrešni ili nepotpuni podaci zbog čega u najgorem slučaju zahtev može biti odbijen.

Informatori / Information Sheet

Ovde ćete naći dvojezične nemačko-srpske informatore koji će Vam pružiti informacije o Šengen-vizama. Potražite odgovarajući informator! Naročito je važno da pažljivo pročitate informator i sledite uputstva tačku po tačku. Molimo Vas da ponesete i dva potpisana informatora kada budete podneli zahtev za vizu!

Dvojezični informatori će Vam pružiti i informacije o tome koju dokumentaciju treba da predate zajedno sa zahtevom. Bitno je da prilikom podnošenja zahteva predate (po mogućnosti) kompletnu dokumentaciju u originalu sa po dve kopije (originale ćemo Vam vratiti nakon obrade zahteva). Sledeći ova uputstva izbegavate naknadne upite koja često prolongiraju vreme obrade.

Zakazivanje termina / Appointment

Kliknite na dole navedeni link i zakažite Termin.

Ovde možete zakazati termin.

Please book your appointment here 

Na početak stranice