Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Spajanje porodice -STARO

glückliche Familie Spaß im Freien

glückliche Familie Spaß im Freien, © Colourbox

Članak

NOVO: Nove kategorije za termine za novo zaposlene u Nemačkoj i njihove porodice

Šta treba uraditi i na koga se odnosi?

Opšte napomene

U većini slučajeva u kojima je jedan član porodice nemački državljanin odnosno državljanin neke druge zemlje, a živi u Nemačkoj, postoji mogućnost za preseljenje drugih članova porodice u Nemačku. Ukoliko osoba koja već živi u Nemačkoj ima državljanstvo zemlje članice Evropske unije važe posebne odredbe.

Po pravilu, članovi porodice koji žele trajno da se presele u Nemačku moraju da podnesu zahtev za izdavanje vize. Nakon ulaska u Nemačku će nadležni organi Savezne Republike Nemačke na osnovu ulazne vize izdati adekvatnu boravišnu dozvolu, ukoliko su ispunjeni svi pravni uslovi.

Ovde ćete naći sve potrebne informacije. Postoje posebni informatori za pridruživanje bračnom partneru u Nemačkoj, za pridruživanje dece roditeljima i pridruživanje roditelja detetu kao i poseban informator za sklapanje braka u Nemačkoj. Ovde, takođe, možete da se prijavite za dobijanje termina.

Obrazac za podnošenje zahteva

Molimo Vas da obrazac popunite na nemačkom jeziku pre podnošenja zahteva. Obrazac ćete u dva primerka poneti na dogovoreni termin, zajedno sa potrebnom dokumentacijom. Informacije o potrebnoj dokumentaciji naći ćete u našim informatorima (videti dole).

Potpišite oba obrasca! Potpišite i izjavu u dva primerka!

VAŽNA NAPOMENA: Ambasada preporučuje da za popunjavanje obrasca NE koristite usluge takozvanih „konsultanata“ koji se nalaze u blizini Ambasade. Postoji opasnost da se u obrazac unesu pogrešni ili nepotpuni podaci zbog čega u najgorem slučaju zahtev može biti odbijen.

Informatori

Ovde ćete naći dvojezične nemačko-srpske informatore koji će Vam pružiti informacije o raznim oblicima spajanja porodice odnosno sklapanja braka. Potražite odgovarajući informator! Naročito je važno da pažljivo pročitate informator i sledite uputstva tačku po tačku. Molimo Vas da ponesete i dva potpisana informatora kada budete podneli zahtev za vizu!

Dvojezični informatori će Vam pružiti tačne informacije o tome koju dokumentaciju treba da predate zajedno sa zahtevom. Bitno je da prilikom podnošenja zahteva predate (po mogućnosti) kompletnu dokumentaciju u originalu sa po dve kopije (originale ćemo Vam vratiti nakon obrade zahteva). Sledeći ova uputstva izbegavate naknadne upite koja često prolongiraju vreme obrade.

Zakazivanje termina

Za zakazivanje termina za podnošenje zahteva prvo morate da se upišite u spisak za zakazivanje termina. U rubrici FAQ – često postavljena pitanja možete pročitati koliko ćete po upisivanju u spisak za zakazivanje termina čekati da Vam saopštimo termin za podnošenje zahteva.

OBAVEZNO PROČITATI PRE ZAKAZIVANJA TERMINA!

Molimo da prilikom zakazivanja termina obavezno obratite pažnju na sledeće:

  1. Za koga želite da zakažete termin? Za sebe lično ili za Vašeg partnera/decu?
  2. Za koliko osoba tražite termin? Osobe koje nisu prijavljene neće moći da uđu u pravno-konzularno odeljenje!
  3. Koju mejl adresu ćete navesti?
  4. Koji brojevi pasoša su Vam potrebni za registraciju?

Molimo da pratite samo dvojezične informacije na nemačko-srpskom jeziku odn. „nemačku zastavicu“. Zakazivanje termina na engleskom je predviđeno isključivo za državljane trećih zemalja.

Ukoliko se registrujete preko rubrika na engleskom jeziku NEĆETE dobiti termin i više nećete moći ponovo da se registrujete.

Zbog velikog broja zakazivanja Ambasada nije u mogućnosti da naknadno izvrši korekcije ili dopune. Na upite tog tipa Ambasada ne odgovara.

Ovde možete zakazati termin

Wichtige Hinweise

Na početak stranice