Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Zapošljavanje

Würfel mit Arbeit

Würfel mit Arbeit, © colourbox

04.05.2018 - Članak

Zbog izrazito velike potražnje za terminima za podnošenje zahteva za vizu Ambasada termine dodeljuje uz pomoć spiska za termine. Molimo Vas da se upišete u taj spisak ukoliko želite da podnesete zahtev za izdavanje vize za zapošljavanje u skladu sa čl. 26 st. 2. Uredbe za zapošljavanje (tzv. Uredba za Zapadni Balkan). Termini se izdaju strogo po hronološkom redosledu upisivanja.
Trenutno se na termin čeka duže od godinu dana. Termini se dodeljuju sve dok važi čl. 26 st. 2. Uredbe o zapošljavanju. U skladu sa aktuelnim pravnim tumačenjem Uredbe to je do 31.12.2020. Termin možete zakazati ovde

Aktuelne Informacije o novom zakonu, koji stupa na snagu 01.03.2020 o migraciji stručno osposbljenih radnika, možete naći ovde.

Opšte napomene

Državljani Republike Srbije koji žele da rade u Nemačkoj, po pravilu, treba da imaju vizu. Na osnovu vize imaju pravo da uđu u Nemačku gde će im se na licu mesta izdati boravišna dozvola u skladu sa svrhom njihovog boravka, ukoliko su ispunjeni svi uslovi.

Ovde ćete naći sve važne informacije i možete da se prijavite za dobijanje termina.

Nacionalni okvir kvalifikacija u Srbiji (NOKS)

Ovde ćete naći spisak kvalifikacija po NOKS-u prema kojem smo uskladili informatore.

Kvalifikovanim zanimanjima se u Nemačkoj smatraju zanimanja za koja se diploma stiče posle najmanje trogodišnjeg stručnog obrazovanja. U Srbiji su to zanimanja koja prema NOKS-u (Nacionalnom okviru kvalifikacija u Srbiji) spadaju u nivo 3 i više (počevši od završene srednje škole sve do visoke škole strukovnih studija)

Za ta zanimanja neophodna je potvrda o nostrifikaciji, potvrda o istovetnosti ili rešenje o nedostatku kompetencija / neophodnosti sticanja dodatnih kvalifikacija. Postoji mogućnost da sami onlajn proverite sve uslove vezane za Vaše zanimanje u portalu „Anerkennung in Deutschland“ (Nostrifikacija u Nemačkoj).

Pored toga, u Nemačkoj postoje licenzirana zanimanja za koja je obavezna potvrda o nostrifikaciji za čije izdavanje se podnosi zahtev nadležnim organima u Nemačkoj.

U tu kategoriju spadaju sva zanimanja sa majstorskom diplomom i sva medicinska zanimanja.

Obrazac zahteva

Molimo Vas da obrazac popunite na nemačkom jeziku pre podnošenja zahteva. Obrazac ćete u dva primerka poneti na dogovoreni termin, zajedno sa potrebnom dokumentacijom. Informacije o potrebnoj dokumentaciji naći ćete u našim informatorima (videti dole).

Potpišite oba obrasca! Potpišite i izjavu u dva primerka!

VAŽNA NAPOMENA: Ambasada preporučuje da za popunjavanje obrasca NE koristite usluge takozvanih „konsultanata“ koji se nalaze u blizini Ambasade. Postoji opasnost da se u obrazac unesu pogrešni ili nepotpuni podaci zbog čega u najgorem slučaju zahtev može biti odbijen.

Informatori

Ovde ćete naći dvojezične nemačko-srpske informatore koji će Vam pružiti informacije o raznim kategorijama zapošljavanja u Nemačkoj. Potražite odgovarajući informator! Naročito je važno da pažljivo pročitate informator i sledite uputstva tačku po tačku. Molimo Vas da ponesete i dva potpisana informatora kada budete podneli zahtev za vizu!

Dvojezični informatori će Vam pružiti i informacije o tome koju dokumentaciju treba da predate zajedno sa zahtevom. Bitno je da prilikom podnošenja zahteva predate (po mogućnosti) kompletnu dokumentaciju u originalu sa po dve kopije (originale ćemo Vam vratiti nakon obrade zahteva). Sledeći ova uputstva izbegavate naknadne upite koja često prolongiraju vreme obrade.

Zakazivanje termina

OBAVEZNO PROČITATI PRE ZAKAZIVANJA TERMINA!

Molimo Vas da prvo izaberete informator koji odgovara kategoriji Vašeg budućeg radnog mesta u Nemačkoj, a potom kliknite na adekvatno polje za zakazivanje termina.

Za zakazivanje termina za podnošenje zahteva prvo morate da se upišete u spisak za zakazivanje termina. U rubrici FAQ - često postavljena pitanja možete pročitati koliko ćete po upisivanju u spisak za zakazivanje termina čekati da Vam saopštimo termin za podnošenje zahteva.

Obavezno obratite pažnju na sledeće:

  1. Za koga želite da zakažete termin? Za sebe lično ili za Vašeg partnera/decu?
  2. Za koliko osoba tražite termin? Osobe koje nisu prijavljene neće moći da uđu u pravno-konzularno odeljenje!
  3. Koju mejl adresu ćete navesti?
  4. Koji brojevi pasoša su Vam potrebni za registraciju?

Molimo da pratite samo dvojezične informacije na nemačko-srpskom jeziku odn. „nemačku zastavicu“.

Zakazivanje termina na engleskom je predviđeno samo za šengen vize.

Rezervacije termina za šengen vize predviđene su isključivo za državljane trećih zemalja.

Rezervacije za predaju zahteva za vize radi zapošljavanja preko šengen modula dovode do toga da Vam neće biti omogućen pristup viznom odeljenju.

Zbog velikog broja zakazivanja Ambasada nije u mogućnosti da naknadno izvrši korekcije ili dopune. Na upite tog tipa Ambasada ne odgovara.

NIJE POTREBAN termin ukoliko želite da radite kao medicinski tehničar / medicinska sestra u okviru Triple-win-projekta. Zahtevi u okviru triple-win-projekta se bez termina primaju od ponedeljka do četvrtka od 09.00 do 11.00 časova u pravno-konzularnom odeljenju Ambasade u Beogradu.

Važne informacije!

U Nemačkoj kvalifikovana zanimanja su zanimanja koja uslovljavaju pohađanje najmanje trogodišnje obuke. U Srbiji se u ovu kategoriju ubrajaju zanimanja na nivou 3 do 6 prema NOKS-u (Nacionalni okvir kvalifikacije u Srbiji). U određenim slučajevima je za takva zanimanja potreban dokaz o  priznavanju diplome ili potvrda o istovetnosti diplome sa odgovarajućem diplomom u Nemačkoj.

Vašu diplomu možete proveriti u online-portalu Anerkennung in Deutschland.

Pored toga u Nemačkoj postoje zanimanja koja podležu posebnim propisima. To su na primer sva zanimanja sa obavezno položenim majstorskim ispitom i sva zanimanja iz oblasti medicine. Ukoliko želite da se bavite takvom delatnošću, obavezno morate na nabavite odgovarajuću licencu za rad kod nadležnih službi u Nemačkoj.

Diplome o završenom školovanju biće priznate samo sa apostil pečatom i uz prevod overenog od sudskog tumača.

Savezna agencija za zapošljavanje proverava priložene dokumente i odlučuje da li postoji potreba za priznavanjem diplome i sa tim u vezi za poznavanjem jezika za željenu delatnost. Ambasada iz tog razloga savetuje da obratite pažnju na sledeće smernice, pomoću kojih značajno možete da utičete na uspeh i pozitivnu odluku o Vašem zahtevu:

B2 –  C1:                            apotekari, asistirajući lekari u postupku priznavanja diplome

B2 / Englisch C1:              operateri razvoja softvera, veb-diveloperi                              

B1                                      Negovatelji, terapeuti, zaposleni u uslužnim delatnostima, stručno osoblje u hotelijerstvu, prevoz lica, osoblje u bolnicama, predradnici, kvalifikovani radnici, kvalifikovani električari sa dozvolom za priključivanje struje, zanimanja sa položenim majstorskim ispitom, instalateri

A1-A2                                 vozači kamiona, pomoćni radnici, pomoćno osoblje u kuhinjama.

Na početak stranice