Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Povratak/ ponovno doseljavanje

Deutschland

Deutschland, © Colourbox

07.05.2018 - Članak

Opšte napomene

Lica koja su ranije živela u Nemačkoj u većini slučajeva imaju pravo na povratak i mogu da podnesu odgovarajući zahtev za izdavanje vize.

Lica koja žive u Nemačkoj, a iz određenih razloga u datom trenutku ne raspolažu dokumentima sa kojima bi mogla na nastave put, po pravilu, mogu da podnesu zahtev za izdavanje vize za ponovni ulazak u Nemačku.

Ovde ćete naći sve potrebne informacije za povratak i ponovni ulazak u Saveznu Republiku Nemačku. Ovde možete i da se prijavite za dobijanje termina.

Obrazac zahteva

Molimo Vas da obrazac popunite na nemačkom jeziku pre podnošenja zahteva. Obrazac ćete u dva primerka poneti na dogovoreni termin, zajedno sa potrebnom dokumentacijom. Informacije o potrebnoj dokumentaciji naći ćete u našim informatorima (videti dole).

Potpišite oba obrasca! Potpišite i izjavu u dva primerka!

VAŽNA NAPOMENA: Ambasada preporučuje da za popunjavanje obrasca NE koristite usluge takozvanih „konsultanata“ koji se nalaze u blizini Ambasade. Postoji opasnost da se u obrazac unesu pogrešni ili nepotpuni podaci zbog čega u najgorem slučaju zahtev može biti odbijen.

Informator

Ovde ćete naći dvojezične nemačko-srpske informatore koji će Vam pružiti informacije o mogućnostima povratka / ponovnog ulaska u Nemačku. Potražite odgovarajući informator! Naročito je važno da pažljivo pročitate informator i sledite uputstva tačku po tačku. Molimo Vas da ponesete i dva potpisana informatora kada budete podneli zahtev za vizu!

Dvojezični informatori će Vam pružiti i informacije o tome koju dokumentaciju treba da predate zajedno sa zahtevom. Bitno je da prilikom podnošenja zahteva predate (po mogućnosti) kompletnu dokumentaciju u originalu sa po dve kopije (originale ćemo Vam vratiti nakon obrade zahteva). Sledeći ova uputstva izbegavate naknadne upite koja često prolongiraju vreme obrade.

Zakazivanje termina

Za podnošenje zahteva za izdavanje vize za povratak – ponovni ulazak u Nemačku Vam nije potreban termin. Zahtev možete podneti od ponedeljka do petka od 8.00 do 11.00 časova.

Na početak stranice