Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Nemačka nudi još bolji pristup tržištu rada za stručnu radnu snagu iz država koje nisu članice EU

27.09.2019 - Članak

Izmena i dopuna Zakona o useljavanju stručne radne snage stupa na snagu 01.03.2020. godine. Novi nemački zakon o useljavanju olakšaće kvalifikovanim radnicima iz država koje nisu članice EU da se zaposle u Nemačkoj.

Zainteresovani treba pre podnošenja zahteva za vizu da nabave zvaničnu potvrdu o utvrđivanju ekvivalentnosti svoje profesionalne kvalifikacije. Ekvivalentnost kvalifikacije utvrđuju zvanični organi Savezne Republike Nemačke. Informacije o odgovarajućem postupku ćete naći ovde: www.anerkennung-in-deutschland.de. Kvalifikovani radnici i stručnjaci koji su zainteresovani za rad u Nemačkoj treba blagovremeno da pokrenu postupak utvrđivanja ekvivalentnosti. Mogu da pokrenu postupak čak i pre marta 2020. godine kada će novi zakon stupiti na snagu.

Čim dobiju zvanično obaveštenje o ekvivalentnosti kvalifikacije kvalifikovani radnici i stručnjaci mogu da podnesu zahtev za izdavanje vize kako bi otišli u Nemačku i prihvatili radno mesto za koje su kvalifikovani. Ukoliko su nemačke vlasti profesionalnu kvalifikaciju priznali samo delimično zainteresovani mogu da zatraže vizu radi stručnog usavršavanja i dalje kvalifikacije u Nemačkoj. Pod određenim okolnostima mogu da se zaposle već tokom trajanja stručnog usavršavanja.

Osobe sa dovoljnim znanjem nemačkog jezika mogu da podnesu zahtev za vizu radi traženja posla, ukoliko raspolažu finansijskim sredstvima koja pokrivaju životne troškove. Vize radi traženja posla važe šest meseci. Mladi ljudi koji su završili školu, do navršene 25. godine života mogu u trajanju do šest meseci boraviti u Nemačkoj ako žele da konkurišu u obrazovnim institucijama, pod uslovom da im stečena diploma omogućava upis na visokoškolskoj ustanovi, ako im je znanje nemačkog jezika na dovoljnom nivou (najmanje B2) i ukoliko raspolažu finansijskim sredstavima koja pokrivaju životne troškove.

Drugačiji su uslovi za kvalifikovane radnike koji imaju preko 45 godina. Ukoliko dođu u Nemačku radi zapošljavanja dužni su da predoče ugovor o radu koji im obezbeđuje zakonom određenu minimalnu zaradu ili dokaz o starosnoj penziji čija visina pokriva osnovne životne troškove.

Na početak stranice