Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Zapošljavanje bez nostrifikovane diplome/ ili bez Defizitbescheid-a

Članak

Imate pravo da podnesete zahtev za vizu radi zapošljavanja u Nemačkoj na osnovu posebne regulative za države Zapadnog Balkana, ukoliko želite da radite u Nemačkoj i bavite se delatnošću za koju nije potrebna diploma.

Opšte informacije

Regulativa Zapadnog Balkana 2021. do 2023.
Regulativa Zapadnog Balkana 2021. do 2023. © Auswärtiges Amt / Ilustracija: Doro Spiro
Nova regulativa koja se odnosi na zapošljavanje bez nostrifikovane diplome/ Defizitbescheid-a na osnovu regulative Zapadnog Balkana

U Nemačkoj je 1. januara 2021. stupila na snagu regulativa koja će zameniti dosadašnju tzv. „regulativu za države Zapadnog Balkana“. Vlada Savezne Republike Nemačke je tako, i nakon 2020. godine, produžila privilegovan pristup nemačkom tržištu rada za državljane iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije, . Ova regulativa nadalje važi za svaki vid zapošljavanja, bez obzira na to da li je priznata kvalifikacija.

Preduslov za dobijanje vize i nadalje jeste saglasnost nemačke Savezne agencije za zapošljavanje. Broj izdatih saglasnosti po zakonu je ograničen na do 25.000 na godišnjem nivou. To otprilike odgovara broju izdatih viza ove kategorije u 2019. godini.

Nova regulativa će važiti do kraja 2023. godine. Inicijalni zahtevi se mogu podneti isključivo u konzularno-diplomatskim predstavništvima Savezne Republike Nemačke u jednoj od šest gore navedenih država. Što znači da pravo na podnošenje zahteva isključivo imaju osobe sa stalnim prebivalištem u jednoj od ovih država. Savezna agencija za zapošljavanje će, kao i do sada, izdati saglasnost jedino ako podnosilac zahteva 24 meseci pre podnošenja zahteva nije primao finansijske ili druge usluge u skladu sa nemačkim zakonom o podnosiocima zahteva za azil.

Termini za podnošenje zahteva se izdaju svakog meseca posebno, što znači da se vreme čekanja na termin skratilo u odnosu na raniji period. Ukoliko želite da podnesete zahtev za vizu, samo upišite željeni termin u spisak na veb-stranici Ambasade, koji se formira svakog meseca. Registracije sa dosadašnjeg spiska za zakazivanje termina se neće uzeti u obzir. Pregled potrebnih dokumenata uz zahtev ćete naći ovde. Bez kompletne dokumentacije ne možete podneti zahtev za izdavanje vize, stoga vas molimo da izvršite registraciju iskljičivo ukoliko već imate svu potrebnu dokumentaciju.

Važna napomena u vezi sa Kovidom: Kovid-pandemija utiče i na implementaciju nove regulative. Ulazak u Nemačku radi zapošljavanja u skladu sa članom 26. stav 2. Pravilnika o zapošljavanju biće moguć tek nakon ukidanja važećih ograničenja za ulazak u zemlje Evropske unije donetih usled pandemije. Vize za ulazak u Nemačku radi zapošljavanja se do tada neće izdavati. Stoga do ukidanja ograničenja ulaska u zemlje Evropske unije spisak za termine za podnošenje zahteva za vize neće biti otvoren. Kada ulazak u Nemačku radi zapošljavanja opet bude moguć, obavestićemo vas o tome na ovom mestu.

Važna napomena: Ukoliko imate diplomu o visokokvalifikovanom stručnom obrazovanju ili akademskom obrazovanju možete da podnesete zahtev za nostrifikaciju diplome u Nemačkoj, jer su za  stručnu radnu snagu sa nostrifikovanom diplomom ograničenja za ulazak u Nemačku ukinuta su. Sem toga, za podnošenje zahteva za izdavanje vize u ovoj kategoriji vreme čekanja na termin je minimalno. Iskoristite ovu mogućnost ukoliko ispunite uslove!

Imate pravo da podnesete zahtev za vizu radi zapošljavanja u Nemačkoj na osnovu posebne regulative za države Zapadnog Balkana, ukoliko

  • želite da radite u Nemačkoj, ali ne na osnovu Vaše nostrifikovane diplome o stručnom obrazovanju stečenom u Srbiji ili
  • želite da se u Nemačkoj bavite delatnošću za koju nije potrebna diploma. 

Zakazivanje termina

Za podnošenje zahteva za izdavanje vize obavezno Vam je potreban termin.

VAŽNO: Registracija termina zbog važećih ograničenja ulaska u Republiku Nemačku usled epidemije korona virusa trenutno nažalost nije moguća.

Nova registracija nakon ukidanja pandemijom prouzrokovanih ograničenja vezanih za putovanja: U budućnosti će se termini za podnošenje zahteva za vizu prema regulativi Zapadnog Balkana za svaki mesec odvojeno dodeljivati. Stoga će izostati duže vreme čekanja na termin. Ukoliko želite da podnesete zahtev za vizu i dobijete željeni termin, moraćete na internet stranici ambasade da se upišete na listu koja će svakog meseca biti ponovo otvorena. Kako će tačno izgledati postupak, objasnićemo Vam u dogledno vreme na ovoj stranici.

Napomena za osobe koje su se registrovale za termin pre 31.12.2020.: Postojeće registracije na dosadašnjoj listi čekanja na termin važe samo za podnošenje zahteva prema regulativi koja ističe 31.12.2020. godine i iz tog razloga ne mogu biti uzete u obzir. Čim bude na raspolaganju nova lista za termine, moći ćete da se upišete u nju da biste dobili novi termin za podnošenje zahteva za vizu prema novoj regulativi.

Podnošenje zahteva

Zahtev se podnosi u prostorijama viznog odeljenja u ul. Kneza Miloša 74-76.

Pre podnošenja zahteva molimo da zakažete termin da prikupite kompletnu dokumentaciju navedenu u našem informatoru.

Na termin ponesite sledeće:

  • dva popunjena i potpisana primerka obrasca za podnošenje zahteva za vizu
  • potpisani Informator,
  • sva dokumenta navedena u informatoru, u originalu uz dve kopije;
  • taksu za izdavanje vize u visini od 75 evra.

VAŽNA NAPOMENA: Ambasada izričito savetuje da za popunjavanje obrazaca ne koristite usluge tvz. „posrednika“ koji se nalaze u blizini Ambasade! Rizikujete da se u Vašem zahtevu navedu netačni ili nepotpuni podaci što u najgorem slučaju može dovesti do odbijanja Vašeg zahteva!

VAŽNO:

Preuzimanje vize: Vreme obrade Vašeg zahteva je različito i zavisi od dokumentacije koju ste nam dostavili. Ukoliko će odluka o Vašem zahtevu biti doneta u roku od par dana, dobićete prilikom predaje zahteva termin kad možete da preuzmete vizu. U ovom slučaju Vaš pasoš ostaje kod nas. U ostalim slučajevima pasoš će Vam biti vraćen. Preko sledećeg linka možete da proverite da li i kada možete da preuzmete Vašu vizu. Po pravilu, vreme obrade zahteva sa svom neophodnom dokumentacijom prilikom predaje zahteva traje najmanje 3 nedelje. Posle isteka vremena od 3 nedelje, redovno proveravajte listu za preuzimanje viza.

Informator

Molimo da vodite računa da prikupite kompletnu dokumentaciju navedenu u informatoru. . To će ubrzati obradu Vašeg zahteva.

Na početak stranice