Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Zapošljavanje bez nostrifikovane diplome/ ili bez Defizitbescheid-a

Članak

Imate pravo da podnesete zahtev za vizu radi zapošljavanja u Nemačkoj na osnovu posebne regulative za države Zapadnog Balkana, ukoliko želite da radite u Nemačkoj i bavite se delatnošću za koju nije potrebna diploma.

Opšte informacije

Obaveštavamo Vas, da regulativa za države Zapadnog Balkana koja je na snazi ističe 31.12.2020.. Nemačka Savezna vlada je donela odluku o produženju ove regulative u modifikovanom obliku. Bliže informacije o tome ćemo objaviti čim saznamo detalje.

Imate pravo da podnesete zahtev za vizu radi zapošljavanja u Nemačkoj na osnovu posebne regulative za države Zapadnog Balkana, ukoliko

  • želite da radite u Nemačkoj, ali ne na osnovu Vaše nostrifikovane diplome o stručnom obrazovanju stečenom u Srbiji ili
  • želite da se u Nemačkoj bavite delatnošću za koju nije potrebna diploma.

Važna napomena:
Ukoliko imate diplomu o stručnom obrazovanju stečenu u Srbiji, preporučujemo da pokrenete postupak njene nostrifikacije, te da potom podnesete zahtev za vizu u skladu sa odredbama Zakona odoseljavanju stručne radne snage. Dalje informacije ćete naći ovde.

Zakazivanje termina

Za podnošenje zahteva za izdavanje vize obavezno Vam je potreban termin. Zbog izuzetno velikog interesovanja termini se dodeljuju uz pomoć elektronskog spiska termina. To znači da ćete se prvo prijaviti za termin i dobiti potvrdu o registraciji. Termini se dodeljuju po strogo hronološkom redosledu nakon uspešne registracije u jednoj od kategorija.

Molimo da vodite računa o tome da:

Vreme čekanja termina za zapošljavanje bez nostrifikovane diplome na osnovu posebne regulative za države Zapadnog Balkana (čl. 26 st. 2 Uredbe o zapošljavanju) trenutno iznosi znatno duže od godinu dana. Termini na osnovu ove posebne regulative dodeljivaće se sve dok je na snazi čl. 26 st. 2 što je sudeći po aktuelnom stanju do 31.12.2020.

Ovde možete da se upišete u spisak termina:

VAŽNO: Registracija termina zbog važećih ograničenja ulaska u Republiku Nemačku usled epidemije korona virusa trenutno nažalost nije moguća.

 

Podnošenje zahteva

Pre podnošenja zahteva molimo da zakažete termin da prikupite kompletnu dokumentaciju navedenu u našem informatoru.

Na termin ponesite sledeće:

  • dva popunjena i potpisana primerka obrasca za podnošenje zahteva za vizu
  • potpisani Informator,
  • sva dokumenta navedena u informatoru, u originalu uz dve kopije;
  • taksu za izdavanje vize u visini od 75 evra.

VAŽNA NAPOMENA: Ambasada izričito savetuje da za popunjavanje obrazaca ne koristite usluge tvz. „posrednika“ koji se nalaze u blizini Ambasade! Rizikujete da se u Vašem zahtevu navedu netačni ili nepotpuni podaci što u najgorem slučaju može dovesti do odbijanja Vašeg zahteva!

VAŽNO:

Preuzimanje vize: Vreme obrade Vašeg zahteva je različito i zavisi od dokumentacije koju ste nam dostavili. Ukoliko će odluka o Vašem zahtevu biti doneta u roku od par dana, dobićete prilikom predaje zahteva termin kad možete da preuzmete vizu. U ovom slučaju Vaš pasoš ostaje kod nas. U ostalim slučajevima pasoš će Vam biti vraćen. Preko sledećeg linka možete da proverite da li i kada možete da preuzmete Vašu vizu. Po pravilu, vreme obrade zahteva sa svom neophodnom dokumentacijom prilikom predaje zahteva traje najmanje 3 nedelje. Posle isteka vremena od 3 nedelje, redovno proveravajte listu za preuzimanje viza.

Informator

Molimo da vodite računa da prikupite kompletnu dokumentaciju navedenu u informatoru. . To će ubrzati obradu Vašeg zahteva.

Na početak stranice