Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Zapošljavanje bez nostrifikovane diplome/ potvrde o delimičnom priznavanju istovetnosti diplome (Defizitbescheid) u skladu sa posebnom regulativom za države Zapadnog Balkana (čl. 26. stav 2. Uredbe o zapošljavanju – BeschV)

05.06.2023 - Članak

Imate pravo da podnesete zahtev za vizu radi zapošljavanja u Nemačkoj na osnovu posebne regulative za države Zapadnog Balkana ukoliko želite da radite u Nemačkoj bez nostrifikovane diplome iz Srbije ili ukoliko želite da se bavite delatnošću za koju nije potrebna kvalifikacija.

Opšte informacije

Saradnja sa Centrom za primanje zahteva (TLScontact)

Od 12.01.2022. godine, Odeljenje za vize sarađuje sa Centrom za primanje zahteva (TLScontact) u Beogradu. Zahteve za vizu u okviru posebne regulative za države Zapadnog Balkana je od tada moguće podneti samo lično u Centru za primanje zahteva. Zakazivanje termina se, međutim, i dalje vrši preko Odeljenja za vize. Centar za primanje zahteva (TLScontact) će sa vama putem telefona dogovoriti termin za predaju zahteva u Centru.

Nove odredbe posebne regulative za države Zapadnog Balkana

U Nemačkoj je 1. januara 2021. stupila na snagu regulativa koja će zameniti dosadašnju tzv. „regulativu za države Zapadnog Balkana“. Vlada Savezne Republike Nemačke naj taj način i nakon 2020. godine obezbeđuje privilegovan pristup nemačkom tržištu rada za državljane iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije. Ova regulativa nadalje važi za svaki vid zapošljavanja, bez obzira na to da li je priznata kvalifikacija.

Preduslov za dobijanje vize i nadalje jeste saglasnost nemačke Savezne agencije za zapošljavanje. Po zakonu, moguće je izdati do 25.000 saglasnosti na godišnjem nivou. To otprilike odgovara broju izdatih viza ove kategorije u 2019. godini.

Nova regulativa će važiti do kraja 2023. godine. Inicijalni zahtevi se mogu podneti isključivo u konzularno-diplomatskim predstavništvima Savezne Republike Nemačke u jednoj od šest gore navedenih država, što znači da pravo na podnošenje zahteva isključivo imaju osobe sa stalnim prebivalištem u jednoj od ovih država. Savezna agencija za zapošljavanje će, kao i do sada, izdati saglasnost jedino ako podnosilac zahteva 24 meseca pre podnošenja zahteva nije primao finansijske ili druge pomoći predviđeni nemačkim Zakonom o finansijskoj i drugoj pomoći za tražioce azila.

Važna napomena: Ukoliko imate diplomu o kvalifikovanom stručnom obrazovanju ili akademskom obrazovanju, možete da podnesete zahtev za nostrifikaciju diplome u Nemačkoj. Za lica sa nostrifikovanom diplomom vreme čekanja na termin za podnošenje zahteva za izdavanje vize je minimalno. Iskoristite ovu mogućnost ukoliko ispunjavate uslove!

Imate pravo da podnesete zahtev za vizu radi zapošljavanja u Nemačkoj na osnovu posebne regulative za države Zapadnog Balkana ukoliko

  • želite da radite u Nemačkoj bez nostrifikovane diplome o (stručnom) obrazovanju stečenom u Srbiji ili
  • želite da se u Nemačkoj bavite delatnošću za koju nije potrebna kvalifikacija. 

Zakazivanje termina

Za podnošenje zahteva za izdavanje vize vam je obavezno potreban termin.

Želimo da vas informišemo o tome da se dodela termina za vize u skladu sa članom 26. stav 2. Uredbe o zapošljavanju (BeschV - tzv. posebna regulativa za države Zapadnog Balkana) promenila od 01.12.2021.g. u svim diplomatsko-konzularnim predstavništvima država Zapadnog Balkana:
Zbog veoma velike potražnje za terminima za podnošenje zahteva za vizu, koja daleko premašuje dostupni kontingent termina, oni će mesečno biti dodeljivani po nasumičnom principu.

U tu svrhu, 05. juna 2023. u 15:30 časova će biti otvorena nova lista za termine. Lista će do 12. juna 2023.g. do 15:00 časova biti dostupna za registracije. Kompjuterski kontrolisani generator nasumičnog odabira će izabrati, među svim registracijama, osobe kojima će biti dozvoljeno da zakažu termin za predavanje zahteva u julu 2023. godine.

Žreb će biti održan u Ministarstvu spoljnih poslova u Berlinu pod nadzorom više lica. Sredinom juna će osobe čije su registracije izvučene biti obaveštene od strane Ambasade. Prijave koje nisu dobile termin biće izbrisane krajem meseca. Dobićete odgovarajuće obaveštenje o tome. Iz tehničkih razloga to može da potraje, pa vas molimo da se uzdržite od upita putem mejla. 

Sve prijave od 05. do 12. juna učestvuju u lutriji, bez obzira kada su registrovane. Rana registracija stoga nema prednost u odnosu na kasniju registraciju.

Višestruke registracije su isključene. Nije moguće naknadno menjati podatke unete za registraciju. Prenošenje termina na drugu osobu nije dozvoljeno. Uključivanje trećih lica (npr. agencije) nije neophodno i ne donosi nikakvu prednost. Molimo vas da se na miru registrujete i da se uverite da ste ispravno uneli svoje podatke.

Predavanje zahteva se odobrava samo uz potvrdu o terminu i samo ako se lični podaci u pasošu podnosioca zahteva u potpunosti poklapaju sa onima u registraciji za termin.

Termini za podnošenje zahteva za vizu prema “posebnoj regulativi za države Zapadnog Balkana” mogu se zakazati samo na ovaj način. Ambasada ne dodeljuje posebne termine, pa vas molimo da se uzdržite od takvih upita.

Istovremeno sa uvođenjem nasumičnog principa za dodeljivanje termina, Ambasada u Beogradu će promeniti postupak podnošenja zahteva za izdavanje vize.

Zahtevi za izdavanje vize se od 12.01.2022. godine primaji isključivo u Centru za primanje zahteva (TLScontact).  Osobe čije su registracije izvučene po nasumišnom odabiru bivaju obaveštene mejlom od strane Ambasade nakon čega moraju same da zakažu termin preko TLScontact centra. Za podnošenje zahteva u Centru za primanje zahteva potrebno je predočiti istu onu dokumentaciju koju traži i Ambasada. Ova promena će podnosiocima zahteva pružati veću fleksibilnost prilikom zakazivanja termina. Napominjemo da “TLScontact” niti zakazuje dodatne termine niti menja one podatke koje su unete prilikom registracije za termin.

Podnošenje zahteva u Centru za primanje zahteva za vizu je moguće isključivo uz termin i samo za ona lica koja su dobila pozitivno obaveštenje putem mejla od strane Ambasade.

Podnošenje zahteva

Od 12.01.2022. godine, zahtevi se podnose isključivo u prostorijama Centra za primanje zahteva (TLScontact) u ul. Omladinskih brigada 88 a (airport city) u Beogradu.

Podnošenje zahteva je moguće samo ako imate termin. Molimo da na termin ponesete sledeće:

Za podnošenje zahteva u Centru za primanje zahteva naplaćuju se takse. Uz taksu za izdavanje vize koju naplaćuje Odeljenje za vize za obradu vašeg zahteva, naplaćuje se i taksa za uslugu koju vrši TLScontact, u iznosu od 40 evra. Više o tome možete pročitati ovde

NAPOMENA: Ukoliko ne vladate srpskim ili nemačkim jezikom, možete biti vraćeni sa šaltera zbog nemogućnosti komunikacije. U tom slučaju je preporučljivo da se na šalteru pojavite sa nekim ko će prevoditi razgovor između Vas i službenog lica.

VAŽNO:

Preuzimanje vize: Po pravilu, vreme obrade vašeg zahteva iznosi 3-4 nedelje. Nakon razmatranja zahteva možete preuzeti vaš pasoš u Centru za primanje zahteva. Ako ste prethodno zatražili dostavu pasoša putem kurira, pasoš će vam biti dostavljen na taj način. Detaljne informacije o tome možete pronaći na veb-stranici TLScontact-a.

Informator

Molimo da vodite računa o tome da prikupite kompletnu dokumentaciju navedenu u informatoru. To će ubrzati obradu vašeg zahteva.

Zapošljavanje u Nemačkoj bez nostrifikovane diplome/potvrde o delimičnom priznavanju istovetnosti stečene diplome (Defizitbescheid) u skladu sa posebnom regulativom za države Zapadnog BalkanaNa početak stranice