Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Ostale kategorije

24.03.2023 - Članak

Bliže informacije ukoliko ste profesionalni vozač, naučnik, naučni istraživač, samozaposleni preduzetnik, IT-stručnjak, umetnik, sportista, au-pair, u okviru programa volonterske organizacije ili radi stručnog usavršavanja u međunarodnoj kompaniji

Opšte informacije

Ovde ćete naći bliže informacije o postupku podnošenja i izdavanja vize, ukoliko ste profesionalni vozač, naučnik, naučni istraživač, samozaposleni preduzetnik, IT-stručnjak, umetnik, sportista ili ukoliko želite da uđete na teritoriju Nemačke radi zapošljavanja kao au-pair, u okviru programa volonterske organizacije ili radi stručnog usavršavanja u međunarodnoj kompaniji.

Zakazivanje termina

Za podnošenje zahteva za izdavanje vize obavezno Vam je potreban termin.

Brodari u rečnoj plovidbi svoje termine zakazuju putem našeg TLScontact centra za primanje zahteva.

Izaberite odgovarajuću kategoriju i zakažite željeni termin:

Podnošenje zahteva

Zahtev se podnosi u prostorijama viznog odeljenja u ul. Kneza Miloša 74-76.

Pre podnošenja zahteva molimo da zakažete termin i da prikupite kompletnu dokumentaciju navedenu u našim informatorima.

Na termin ponesite sledeće:

  • Dva popunjena i potpisana primerka Videx obrasca za podnošenje zahteva za vizu
  • Potpisani informator,
  • Sva dokumenta navedena u informatoru, u originalu uz dve kopije. Ukoliko posedujete Prethodnu saglasnost od Savezne agencije za zapošljavanje ne morate da priložite u originalu nacionalna (nemačka) dokumenta (npr. delimično nostrifikovanu diplomu/ "Defizitbescheid", Izjavu o radnom odnosu).
  • Taksu za izdavanje vize u visini od 75 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Brodari u rečnoj plovidbi svoje zahteve za vizu predaju u našem TLScontact centru za primanje zahteva, na adresi Omladinskih Brigada 88a (airport city).

Predaja zahteva u našem centru za primanje zahteva se naplaćuje. Pored takse za vizu, koju naplaćuje vizno odeljenje za obradu Vašeg zahteva, dodatno se naplaćuje taksa u visini od 40 eura za uslugu TLScontact centra. Bliže informacije o tome možete pronaći ovde.

NAPOMENA: Ukoliko ne vladate srpskim ili nemačkim jezikom, možete biti vraćeni sa šaltera zbog nemogućnosti komunikacije. U tom slučaju je preporučljivo da se na šalteru pojavite sa nekim ko će prevoditi razgovor između Vas i službenog lica Ambasade.

Podizanje vize: Obrada zahteva iznosi okvirno 3-4 nedelje. Po odobrenju vize možete preuzeti Vaš pasoš u TLScontact centru za primanje zahteva. Ukoliko želite, možete se dogovoriti sa TLScontact centrom da Vam pasoš bude poslat putem kurirske pošte. Bliže informacije o tome možete pronaći na veb stranici TLScontact.

VAŽNO:

Ambasada uzima u obradu samo zahteve sa priloženom kompletnom dokumentacijom. Nepotpuni zahtevi biće odbijeni uz obaveznu naplatu takse za obradu zahteva. Naši podsetnici Vam pomažu da prilikom predaje zahteva za vizu donesete svu neophodnu dokumentaciju.

Ambasada izričito savetuje da za popunjavanje obrazaca ne koristite usluge tzv. „posrednika“ koji se nalaze u blizini Ambasade! Rizikujete da se u Vašem zahtevu navedu netačni ili nepotpuni podaci što u najgorem slučaju može dovesti do odbijanja Vašeg zahteva!

PREUZIMANJE VIZE: Vreme obrade Vašeg zahteva je različito i zavisi od dokumentacije koju ste nam dostavili. Preko sledećeg linka možete da proverite da li i kada možete da preuzmete Vašu vizu. Po pravilu, vreme obrade zahteva sa svom neophodnom dokumentacijom prilikom predaje zahteva traje najmanje 3 meseca. Posle isteka vremena od 3 meseca, redovno proveravajte listu za preuzimanje viza.

Informator 

Molimo Vas da vodite računa da prikupite kompletnu dokumentaciju navedenu u informatoru. To će ubrzati obradu Vašeg zahteva.

Na početak stranice