Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Spajanje porodice

glückliche Familie Spaß im Freien

glückliche Familie Spaß im Freien, © Colourbox

Članak

Opšte napomene

Ako Vaše maloletno dete koje ima nemačko državljanstvo i za koje imate roditeljsko pravo, Vaš roditelj, koji za Vas ima roditeljsko pravo ili Vaš budući supružnik živi u Nemačkoj, a Vi želite da mu se pridružite, onda morate prethodno da podnesete zahtev za vizu.


Zakazivanje termina

Za podnošenje zahteva za izdavanje vize obavezno Vam je potreban termin. Zbog izuzetno velikog interesovanja za vize za spajanje porodice, zakazivanje termina se vrši uz pomoć liste čekanja za termin. To znači da ćete se prvo prijaviti za termin i dobiti potvrdu o registraciji. Termini se dodeljuju po strogo hronološkom redosledu, nakon upisa na listu čekanja za termin.

Na listu čekanja za termin možete se prijaviti ovde.

Termin: pridruživanje članu porodice koji živi u Nemačkoj

Podnošenje zahteva

Pre podnošenja zahteva molimo da zakažete termin i da prikupite kompletnu dokumentaciju navedenu u našim informatorima.

Na termin ponesite sledeće:

  • dva popunjena i potpisana primerka Videx obrasca za podnošenje zahteva za vize
  • potpisani informator,
  • sva dokumenta navedena u informatoru, u originalu uz dve kopije;
  • taksu za izdavanje vize u visini navedenoj u informatoru, u dinarskoj protivvrednosti.

VAŽNA NAPOMENA: Ambasada uzima u obradu samo zahteve sa priloženom kompletnom dokumentacijom. Nepotpuni zahtevi biće odbijeni uz obaveznu naplatu takse za obradu zahteva. Naši podsetnici Vam pomažu da prilikom predaje zahteva za vizu donesete svu neophodnu dokumentaciju.

Ambasada izričito savetuje da za popunjavanje obrazaca ne koristite usluge tzv. „posrednika“ koji se nalaze u blizini Ambasade! Rizikujete da se u Vašem zahtevu navedu netačni ili nepotpuni podaci što u najgorem slučaju može dovesti do odbijanja Vašeg zahteva!

VAŽNO:

Preuzimanje vize: Vreme obrade Vašeg zahteva je različito i zavisi od dokumentacije koju ste nam dostavili. Preko sledećeg linka možete da proverite da li i kada možete da preuzmete Vašu vizu. Po pravilu, vreme obrade zahteva sa svom neophodnom dokumentacijom prilikom predaje zahteva traje najmanje 3 meseca. Posle isteka vremena od 3 meseca, redovno proveravajte listu za preuzimanje viza.

Informatori

Molimo da vodite računa da prikupite kompletnu dokumentaciju navedenu u informatoru. To će ubrzati obradu Vašeg zahteva.

Na početak stranice