Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Spajanje porodice

glückliche Familie Spaß im Freien

glückliche Familie Spaß im Freien, © Colourbox

14.09.2023 - Članak

Opšte napomene

Ako Vaše maloletno dete koje ima nemačko državljanstvo i za koje imate roditeljsko pravo, Vaš roditelj, koji za Vas ima roditeljsko pravo ili Vaš budući supružnik živi u Nemačkoj, a Vi želite da mu se pridružite, onda morate prethodno da podnesete zahtev za vizu.


Zakazivanje termina

Za podnošenje zahteva za izdavanje vize obavezno Vam je potreban termin. 

PAŽNJA: Zakazivanje termina ili registrovanje u elektronskom sistemu za zakazivanje termina u Ambasadi je BESPLATNO. Ambasada ne naplaćuje nikakve naknade za zakazivanje termina! Takođe termini se ne dodeljuju ranije uz naknadu!

Svi raspoloživi datumi termina su za svakog vidljivi i dostupni. Agencije ili turističke agencije nemaju privilegovan pristup sistemu zakazivanja termina! Ambasada stoga savetuje da ne koristite usluge agencija ili turističkih agencija za traženje ili zakazivanje termina!

Zbog izuzetno velikog interesovanja za vize za spajanje porodice, zakazivanje termina se vrši uz pomoć liste čekanja za termin. To znači da ćete se prvo prijaviti za termin i dobiti potvrdu o registraciji. Termini se dodeljuju po strogo hronološkom redosledu, nakon upisa na listu čekanja za termin.

Na listu čekanja za termin možete se prijaviti ovde.

Termin: pridruživanje članu porodice koji živi u Nemačkoj

Podnošenje zahteva

Pre podnošenja zahteva molimo da zakažete termin i da prikupite kompletnu dokumentaciju navedenu u našim informatorima.

Na termin ponesite sledeće:

  • dva popunjena i potpisana primerka Videx obrasca za podnošenje zahteva za vize
  • potpisani informator,
  • sva dokumenta navedena u informatoru, u originalu uz dve kopije;
  • taksu za izdavanje vize u visini navedenoj u informatoru, u dinarskoj protivvrednosti.

VAŽNA NAPOMENA: Ambasada uzima u obradu samo zahteve sa priloženom kompletnom dokumentacijom. Nepotpuni zahtevi biće odbijeni uz obaveznu naplatu takse za obradu zahteva. Naši podsetnici Vam pomažu da prilikom predaje zahteva za vizu donesete svu neophodnu dokumentaciju.

Ambasada izričito savetuje da za popunjavanje obrazaca ne koristite usluge tzv. „posrednika“ koji se nalaze u blizini Ambasade! Rizikujete da se u Vašem zahtevu navedu netačni ili nepotpuni podaci što u najgorem slučaju može dovesti do odbijanja Vašeg zahteva!

NAPOMENA: Ukoliko ne vladate srpskim ili nemačkim jezikom, možete biti vraćeni sa šaltera zbog nemogućnosti komunikacije. U tom slučaju je preporučljivo da se na šalteru pojavite sa nekim ko će prevoditi razgovor između Vas i službenog lica Ambasade.

VAŽNO:

Preuzimanje vize: Vreme obrade Vašeg zahteva za Spajanje porodice se dosta razlikuje jer se u toku same obrade zahteva načelno šalju dokumenta u originalu za Nemačku i čeka se na odgovor od Službi u Nemačkoj. Ambasada ne može da utiče na vreme obrade zahteva u nemačkim Službama za strance. Ambasada tek nakon pristizanje odgovora iz Nemačke može zaključno da proveri i odluči o zahtevu za dobijanje vize. Zbog velikog obima posla u Službama za strance u Nemačkoj treba računati sa dužim periodom čekanja na obradu zahteva.

Molimo da izbegavate upite u vezi sa obradom zahteva.

Preko sledećeg linka možete da proverite da li kada možete da preuzmete vizu.

Informatori

Molimo da vodite računa da prikupite kompletnu dokumentaciju navedenu u informatoru. To će ubrzati obradu Vašeg zahteva.

Na početak stranice