Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Obrazovanje i usavršavanje

Bücherstapel

Bücherstapel, © Colourbox

Članak

Stručno obrazovanje i usavršavanje

Važna informacija za studente i polaznike kurseva jezika:

U Nemačkoj od 01.01.2020. godine za studente i polaznike kurseva jezika važi veći minimalni limit za troškove života.  Stoga su obavezni da uz pomoć bankovnih računa sa ograničenim pravom raspolaganja ili bankovnih računa dokažu da mesečno imaju na raspolaganju iznos od 853 evra odn. 10.236 evra na godišnjem nivou.

Nakon ulaska u Nemačku će se prilikom podnošenja zahteva za boravak u Nemačkoj tražiti dokaz o tome da raspolažete povećanim iznosom. Stoga se već prilikom podnošenja zahteva za izdavanje vize traži potvrda o raspolaganju mesečnim iznosom od 853 evra/mesečno odn. 10.236 evra na godišnjem nivou.

Visina stipendija se, po pravilu, prilagođuje novim uslovima. Preporučujemo da se raspitate kod donatora stipendije. Po pravilu nema potrebe prilaganja garantnih pisama u skladu sa odredbama čl. 63-68. Zakona o boravku s obzirom da ne sadrže informaciju o obaveznom mesečnom novčanom iznosu i samim tim ne postoji potreba da se prilože.

Opšta napomena

Ukoliko želite u Nemačkoj da nastavite školovanje ili da izučite zanimanje, da studirate ili da tražite mesto za stručno obrazovanje, obavezni ste prethodno da podnesete zahtev za izdavanje vize.

Informacije o kursevima stručnog usavršavanja koje organizuje međunarodna kompanija kao Vaš poslodavac naći ćete ovde.

Važna napomena: Informacije o nostrifikaciji diplome u Nemačkoj, naći ćete ovde.

Zakazivanje termina

Za podnošenje zahteva za izdavanje vize obavezno Vam je potreban termin. Zbog izuzetno velikog interesovanja termini se dodeljuju uz pomoć elektronskog spiska termina. To znači da ćete se prvo prijaviti za termin i dobiti potvrdu o registraciji. Termini se dodeljuju po strogo hronološkom redosledu nakon uspešne registracije u jednoj od kategorija.

Nije potrebno prethodno zakazati termin ukoliko ste dobitnik stipendije DAAD-a, ERASMUS-a ili drugog studijskog programa EU. Takvi zahtevi se podnose bez termina, od ponedeljka do četvrtka od 11.00 do 12.00 časova.

Izaberite odgovarajuću kategoriju i zakažite željeni termin:

TERMIN: stručno obrazovanje i usavršavanje

Podnošenje zahteva

Pre podnošenja zahteva molimo da zakažete termin i da prikupite kompletnu dokumentaciju navedenu u našim informatorima.

Na termin ponesite sledeće:

  • dva popunjena i potpisana primerka obrasca za podnošenje zahteva za vizu  
  • potpisani informator,
  • sva dokumenta navedena u informatoru, u originalu uz dve kopije;
  • taksu za izdavanje vize u visini navedenoj u informatoru.

VAŽNA NAPOMENA: Ambasada izričito savetuje da za popunjavanje obrazaca ne koristite usluge tzv. „posrednika“ koji se nalaze u blizini Ambasade! Rizikujete da se u Vašem zahtevu navedu netačni ili nepotpuni podaci što u najgorem slučaju može dovesti do odbijanja Vašeg zahteva!

Informatori

Molimo da izaberete informator u zavisnosti od svrhe Vašeg boravka. Vodite računa da prikupite kompletnu dokumentaciju navedenu u informatoru. To će ubrzati obradu Vašeg zahteva.

Na početak stranice