Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Aktuelne informacije za državljane Srbije koji žele da putuju u Nemačku

Članak

Srpskim državljanima sa boravišnom dozvolom ili nacionalnom vizom Savezne Republike Nemačke, kao i srpskim državljanima u cilju poslovnog ili nužnog porodičnog putovanja, ulazak u Nemačku će biti dozvoljen pod ovim dole navedenim pretpostavkama.

Ulazak iz Srbije u Nemačku

Nemački državljani i državljani Evropske Unije mogu u svako doba ući u Nemačku.

Za one koji nemaju nemačko državljanstvo ili državljanstvo Evropske Unije, a putovali bi iz Srbije u Nemačku, od 02.07.2020 važi sledeće:

Turistička putovanja i putovanja u cilju posete i dalje nisu moguća. Putovanje je dozvoljeno u sledećim slučajevima:

 1. srpskim državljanima sa boravišnom dozvolom ili nacionalnom vizom Savezne Republike Nemačke, druge države Evropske Unije, Velike Britanije, Islanda, Lihtenštajna, Norveške ili Švajcarske, ulazak u Nemačku će biti dozvoljen isključivo ukoliko je putovanje u svrhu povratka na mesto stalnog boravka.
 2. tranzit kroz Nemačku (bez noćenja) je moguć, ukoliko imate pravo ulaska u zemlju koja je krajnji cilj Vašeg putovanja. Morate sa sobom imati dokaz o svrsi i krajnjoj destinaciji Vašeg putovanja.
 3. srpski državljani sa važećom nacionalnom vizom mogu da uđu u Nemačku ako pripadaju sledećim kategorijama:
 • bračni partneri i maloletna deca osoba koje žive u Nemačkoj
 • stručna radna snaga, čije prisustvo je neodložno i neophodno iz ekonomskih razloga (neophodan dokaz)

             a) sa priznatom ili uporedivom visokoškolskom diplomom

             b) sa priznatom stručnom kvalifikacijom (Rešenje o delimičnom priznavanju diplome nije dovoljno)

             c) medicinsko osoblje sa nostrifikacijom ili rešenjem o delimičnom priznavanju diplome

 • studenti sa potvrdom o upisu i potvrdom visokoškolske ustanove da je prisustvo nastavi neophodno

Podela termina će ponovo biti uspostavljena za ove kategorije.

U kratkoročne boravke bez vize (nakon prethodne konsultacije sa saveznom policijom) spadaju sledeće kategorije:

 • neodložna poslovna putovanja ukoliko su iz ekonomskih razloga bezuslovno neophodna
 • NOVO: srpski državljani članovi uže porodice (odnosno supružnici, registrovani životni partneri i maloletna deca ili roditelji maloletne dece) nemačkih državljana, EU državljana ili stranaca sa regulisanim pravom boravka u Nemačkoj mogu u svrhu porodične posete da putuju u Nemačku; više nije potreban hitan nužan razlog za putovanje. I kod kratkoročnih putovanja se moraju ispuniti potrebni uslovi za ulazak. Za dokazivanje pripadnosti užoj porodici- znači postojanja braka, registrovano životno partnestvo ili roditeljstvo maloletne dece- moraju se dati na uvid, pri ulasku u Nemačku, odgovarajući izvodi, koji dokazuju ove porodične odnose. Još informacija možete pronaći ovde
 • NOVO: U slučaju da možete da priložite adekvatne dokaze (vidi ovde), kratkoročna putovanja nevenčanih parova moguća su u sledećim konstelacijama:
  • Zajedničko putovanje para, koji u Nemačku iz inostranstva želi da uđe kratkoročno iz hitnog ličnog razloga (npr. venčanje, teška bolest ili sahrana bliskog srodnika partnera koji živi na teritoriji odnosno ima državljanstvo SR Nemačke). Ovo je moguće u slučaju da jedan od partnera ima državljanstvo SR Nemačke ili jedne od država članica EU.
  • Poseta parova koji su trenutno razdvojeni, a u kojima jedan od partnera, koji je državljanin/državljanka treće zemlje, želi da poseti svog partnera u Nemačkoj. Partner koji poziva u Nemačku može biti  državljanin/državljanka Nemačke, druge države članice EU ili treće zemlje sa pravom dugotrajnog boravka u Nemačkoj. Kao dokaz na granici treba priložiti sledeće:
   • pozivno pismo partnera koji živi u Nemačkoj uz kopiju njegovih/njenih ličnih dokumenata,
   • izajedničku izjavu oba partnera o vezi sa kontakt podacima oba partnera, kao i
   • druge dokaze o prethodnim ličnim susretima u adekvatnoj formi, pre svega pečati u pasošu, putna dokumentacija/avionske karte ili zajednička prijava boravka izvan Nemačke; kao alternativa navedenim dokazima bilo bi moguće priložiti i npr. dodatnu dokumentaciju u vidu fotografija, istorije kontakta na društvenim mrežama, pisma ili mejlove
 • hitni medicinski slučajevi, ukoliko se priloži lekarsko uverenje, da bez lekarskog tretmana preti pogoršanje stanja opasno po život ili trajne značajne posledice po zdravlje. Prilikom prelaska granice nužni medicinski razlozi moraju biti potkrepljeni odgovarajućim dokazima.

Molimo Vas da obratite pažnju na to, da stručna radna snaga, studenti i osobe na poslovnim putovanjima moraju da imaju sa sobom dokaz o tome da je njihovo prisustvo u Nemačkoj neophodno, koji će predočiti graničnim organima.  Ukoliko imate daljih pitanja o ulasku u Nemačku, molimo Vas pošaljite ih na nemačkom ili engleskom jeziku nemačkoj saveznoj policiji (Bundespolizei).

Vazdušni put: Neke avio kompanije uspostavile su ponovo vazdušni saobraćaj u Saveznu Republiku Nemačku, te je moguće preko interneta rezervisati avionske karte. Molimo Vas da se kod dotičnih avio kompanija raspitate za mogućnost rezervacije karte.

Drumski put: Neophodno je da se putnici obavezno pre polaska na put, raspitaju u Ambasadama država kroz koje prolaze u tranzitu, kao što su: Hrvatska, Slovenija, Mađarska, Austrija, Slovačka, Češka, da li i pod kojim uslovima te države dozvoljavaju tranzit.

Samoizolacija posle dolaska u Nemačku

Osobe koje doputuju u SR Nemačku načelno su u obavezi da se direktno nakon ulaska u zemlju upute u kućnu samoizolaciju i da svoj ulazak u zemlju telefonom ili putem imejla prijave nadležnoj zdravstvenoj ustanovi (Gesundheitsamt) u mestu boravka/smeštaja. Od obaveze samoizolacije ste izuzeti samo u slučaju da ste u Nemačku doputovali iz zemlje koja se ne nalazi na listi rizičnih područja ili ste u poslednjih 14 dana pre ulaska u Nemačku boravili u takvoj zemlji. Ukoliko ste u poslednjih 14 dana pre ulaska u Nemačku boravili u jednom od gore navedenih rizičnih područja, na zahtev nadležne zdravstvene ustanove (Gesundheitsamt) morate priložiti i lekarski dokaz o negativnom rezultatu testiranja na COVID-19. Više informacija o obavezi testiranja možete pronaći ovde. Nadležni mesni zavod za javno zdravlje ćete pronaći ovde.

Izuzeci od kućne izolacije: Molimo Vas da sa mesnim zavodom za javno zdravlje, koji je nadležan za Vaše mesto stanovanja/boravka u Saveznoj Republici Nemačkoj, razjasnite da li možete biti izuzeti od obaveze kućne samoizolacije ukoliko posedujete potvrdu lekara da niste zaraženi virusom SARS-CoV-2. Test ne sme biti urađen više od 48 sati pre ulaska u zemlju. Prihvataju se molekularno biološki testovi (PCR testovi) iz načelno svih članica EU kao i između ostalog iz Srbije. Na osobe koje kroz Nemačku putuju u tranzitu se ne odnosi obaveza samoizolacije.

U svim nemačkim pokrajinama od kraja aprila građani su u obavezi da u javnom prevozu i maloprodajnim objektima prekriju usta i nos maskom.

Informacije za putnike koji žele u Nemačku, naći ćete ovde (ENG)

Na početak stranice