Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Covid 19-informacije

Članak

Ovde možete pronaći informacije u vezi sa putovanjem u Srbiju, odnosno SR Nemačku, a u vezi sa merama za suzbijanje pandemije Covid 19.

Ulazak iz Srbije u Nemačku

Nemački državljani i državljani Evropske Unije mogu u svako doba ući u Nemačku.

Za one koji nemaju nemačko državljanstvo ili državljanstvo Evropske Unije, a putovali bi iz Srbije u Nemačku, važi sledeće:

Turistička putovanja i dalje nisu moguća. Putovanje je dozvoljeno u sledećim slučajevima:

 1. srpskim državljanima sa boravišnom dozvolom ili nacionalnom vizom Savezne Republike Nemačke, druge države Evropske Unije, Velike Britanije, Islanda, Lihtenštajna, Norveške ili Švajcarske, ulazak u Nemačku će biti dozvoljen isključivo ukoliko je putovanje u svrhu povratka na mesto stalnog boravka.
 2. tranzit kroz Nemačku (bez noćenja) je moguć, ukoliko imate pravo ulaska u zemlju koja je krajnji cilj Vašeg putovanja. Morate sa sobom imati dokaz o svrsi i krajnjoj destinaciji Vašeg putovanja.
 3. srpski državljani sa važećom nacionalnom vizom mogu da uđu u Nemačku ako pripadaju sledećim kategorijama:
 • bračni partneri i maloletna deca osoba koje žive u Nemačkoj
 • stručna radna snaga, čije prisustvo je neodložno i neophodno iz ekonomskih razloga (neophodan dokaz)

             a) sa priznatom ili uporedivom visokoškolskom diplomom

             b) sa priznatom stručnom kvalifikacijom (Rešenje o delimičnom priznavanju diplome nije dovoljno)

             c) medicinsko osoblje sa nostrifikacijom ili rešenjem o delimičnom priznavanju diplome

 • studenti sa potvrdom o upisu i potvrdom visokoškolske ustanove da je prisustvo nastavi neophodno

Podela termina će ponovo biti uspostavljena za ove kategorije.

U kratkoročne boravke bez vize (nakon prethodne konsultacije sa saveznom policijom) spadaju sledeće kategorije:

 • neodložna poslovna putovanja ukoliko su iz ekonomskih razloga bezuslovno neophodna
 • srpski državljani članovi uže porodice (odnosno supružnici, registrovani životni partneri i maloletna deca ili roditelji maloletne dece) nemačkih državljana, EU državljana ili stranaca sa regulisanim pravom boravka u Nemačkoj mogu u svrhu porodične posete da putuju u Nemačku; više nije potreban hitan nužan razlog za putovanje. I kod kratkoročnih putovanja se moraju ispuniti potrebni uslovi za ulazak. Za dokazivanje pripadnosti užoj porodici- znači postojanja braka, registrovano životno partnestvo ili roditeljstvo maloletne dece- moraju se dati na uvid, pri ulasku u Nemačku, odgovarajući izvodi, koji dokazuju ove porodične odnose. Još informacija možete pronaći ovde
 • U slučaju da možete da priložite adekvatne dokaze (vidi ovde), kratkoročna putovanja nevenčanih parova moguća su u sledećim konstelacijama:
  • Zajedničko putovanje para, koji u Nemačku iz inostranstva želi da uđe kratkoročno iz hitnog ličnog razloga (npr. venčanje, teška bolest ili sahrana bliskog srodnika partnera koji živi na teritoriji odnosno ima državljanstvo SR Nemačke). Ovo je moguće u slučaju da jedan od partnera ima državljanstvo SR Nemačke ili jedne od država članica EU.
  • Poseta parova koji su trenutno razdvojeni, a u kojima jedan od partnera, koji je državljanin/državljanka treće zemlje, želi da poseti svog partnera u Nemačkoj. Partner koji poziva u Nemačku može biti  državljanin/državljanka Nemačke, druge države članice EU ili treće zemlje sa pravom dugotrajnog boravka u Nemačkoj. Kao dokaz na granici treba priložiti sledeće:
   • pozivno pismo partnera koji živi u Nemačkoj uz kopiju njegovih/njenih ličnih dokumenata,
   • izajedničku izjavu oba partnera o vezi sa kontakt podacima oba partnera, kao i
   • druge dokaze o prethodnim ličnim susretima u adekvatnoj formi, pre svega pečati u pasošu, putna dokumentacija/avionske karte ili zajednička prijava boravka izvan Nemačke; kao alternativa navedenim dokazima bilo bi moguće priložiti i npr. dodatnu dokumentaciju u vidu fotografija, istorije kontakta na društvenim mrežama, pisma ili mejlove
 • hitni medicinski slučajevi, ukoliko se priloži lekarsko uverenje, da bez lekarskog tretmana preti pogoršanje stanja opasno po život ili trajne značajne posledice po zdravlje. Prilikom prelaska granice nužni medicinski razlozi moraju biti potkrepljeni odgovarajućim dokazima.

Ukoliko imate daljih pitanja o ulasku u Nemačku, molimo Vas pošaljite ih na nemačkom ili engleskom jeziku nemačkoj saveznoj policiji (Bundespolizei).

Vazdušni put: Neke avio kompanije uspostavile su ponovo vazdušni saobraćaj u Saveznu Republiku Nemačku, te je moguće preko interneta rezervisati avionske karte. Molimo Vas da se kod dotičnih avio kompanija raspitate za mogućnost rezervacije karte.

Drumski put: Neophodno je da se putnici obavezno pre polaska na put, raspitaju u Ambasadama država kroz koje prolaze u tranzitu, kao što su: Hrvatska, Slovenija, Mađarska, Austrija, Slovačka, Češka, da li i pod kojim uslovima te države dozvoljavaju tranzit.

Obaveza karantina, testiranja i prijavljivanja u Nemačkoj

Ukoliko iz Republike Srbije putujete u SR Nemačku generalno ste u obavezi da idete u karantin i imate obavezu testiranja, a istovremeno imate obavezu da Vaš dolazak prijavite mesno nadležnom zavodu za javno zdravlje u Vašem trenutnom mestu boravka/mestu stalnog boravka. Kršenje mera karantina biće sankcionisano novčanim kaznama do 25.000 eura. Svaka nemačka Savezna pokrajina donosi na osnovu modela uredbe svoje sopstvene pravne odredbe. Tako da u nekim detaljima može doći do različitih uredbi u odnosu na obavezan karantin, obavezno testiranje i obavezne prijave. Pre ulaska/puta u SR Nemačku se informišite kod zavoda za javno zdravlje Vašeg planiranog mesta boravka/stalnog boravka i pitajte koja pravila važe u tom gradu. Nadležni zavod za javno zdravlje Vašeg mesta boravka možete naći pod linkom: 

Bliže objašnjenje:

 • Karantin znači, da je osoba koja je doputovala iz Republike Srbije načelno obavezna, da se bez odlaganja uputi direktnim putem u svoj stan ili drugi prikladan smeštaj i da tamo boravi od svog dolaska neprekidno od 10-14 dana. Što se tiče izuzetaka od karantina i pitanja, da li morate u karantin, ukoliko možete da predočite/imate urađen molekuarno-biološki test (PCR) iz Republike Srbije, koji je najviše 48 časova pre Vašeg dolaska u SR Nemačku urađen, pitaćete za Vas nadležni zavod za javno zdravlje u mestu boravka. Isto važi i za pitanja tranzita.
 • Obaveza testiranja znači da ste u obavezi da predočite rezultat ukoliko nadležni zavod za javno zdravlje u Vašem trenutnom mestu boravka/stalnog boravka zatraži rezultat testa na SARS-CoV-2. U suprotnom, morate da pristanete na testiranje ukoliko se isto zatraži. Gde možete da se testirate u Vašem trenutnom mestu boravka/mestu stalnog boravka, možete saznati preko telefona servisnog centra za zakazivanje termina pod brojem 116 117.
 • Obavezno prijavljivanje znači da se osoba koja je doputovala iz Republike Srbije bez odlaganja mora javiti kod lokalnog nadležnog zavoda za javno zdravlje i prijavi svoj dolazak. Pri prijavljivanju je neophodno ostaviti svoju adresu boravka u SR Nemačkoj.
Na početak stranice