Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Covid 19-informacije

Članak

Ovde možete pronaći informacije u vezi sa putovanjem u SR Nemačku, a u vezi sa merama za suzbijanje pandemije Covid 19.

Ulazak iz Srbije u Nemačku

Opšte informacije

Sledeće grupe ljudi imaju pravo ulaska u Nemačku pod uslovom da ispunjavaju uslove ulaska (test/obaveza karantina, elektronska prijava ulaska):

 • Nemački državljani
 • državljani EU
 • državljani Ujedinjenog Kraljevstva, Lihtenštajna, Švajcarske, Norveške ili Islanda
 • državljani Srbije sa nemačkom dozvolom boravka ili nacionalnom vizom ili sa dozvolom boravka iz druge države EU, Ujedinjenog Kraljevstva, Islanda, Lihtenštajna, Norveške ili Švajcarske

Tranzit

Putovanje kroz Nemačku je moguće ukoliko imate pravo ulaska u zemlju odredišta. Dokaz o ovlašćenju za ulazak u zemlju odredišta i svrhu putovanja morate poneti sa sobom. Boravak u Nemačkoj ograničen je na vreme potrebno za direktno putovanje u zemlju odredišta. Test na Covid-19 potreban Vam je čak i ako u Nemačkoj ne napuštate međunarodnu tranzitnu zonu (detaljne informacije o ovome možete pronaći niže u tekstu).  Ukoliko napuštate međunarodnu tranzitnu zonu radi presedanja na let kojim ćete otići na drugi aerodrom unutar Evropske unije, test na Covid-19  i digitalna prijava za ulazak u zemlju (detalje pogledajte niže u tekstu) su obavezni pre ulaska u Nemačku.

Bezvizni boravak od maksimalno 90 dana u 180 dana

Kratkoročni boravci do 90 dana se, ukoliko je to moguće, ne preporučuju u cilju sprečavanja širenja virusa. Iz tog razloga, turistička putovanja i dalje nisu moguća.

U daljem tekstu možete pronaći informacije o ulasku u Nemačku u cilju kratkoročnog boravka, koja međutim ne polažu pravo na celovitost, te Vas molimo da se pre polaska na put obavezno putem veb-strane Ministarstva unutrašnjih poslova SR Nemačke informišete o detaljnim uputstvima važećim u Vašem slučaju. Informacije o nužnim razlozima za ulazak na engleskom jeziku možete naći ovde (molimo Vas odaberite „Travel restriction / border control“, pa nakon toga „What constitutes an urgent need for travel?“)

U slučaju da imate nedoumice, pre planiranog putovanja možete kontaktirati Saveznu policiju i postaviti im pitanje na nemačkom ili engleskom jeziku: Kontaktformular. Molimo vas da obratite pažnju da prilikom svakog ulaska u Nemačku sa sobom imate dokaze o svrsi Vašeg putovanja i da ih u slučaju potrebe predočite prilikom kontrole na granici. Odluku o Vašem ulasku u Nemačku donosi nadležna služba Savezne policije tek po Vašem dolasku na nemački granični prelaz  ili sletanje na neki od nemačkih  aerodroma na osnovu pravila koja važe u Nemačkoj. Ambasada Savezne Republike Nemačke u Beogradu u tom pogledu ne može prihvatiti nikakvu odgovornost.

Osnovne informacije o mogućnosti kratkoročnog boravka:

 • Članovi matične porodice gore navedenih ("Opšte informacije") grupa ljudi (supružnici, registrovani partneri, maloletna deca i roditelji maloletne dece) na ulasku u Nemačku moraju priložiti sledeće:
 • nemački ili internacionalni izvod iz matične knjige rođenih/venčanih
 • prijavu boravka člana porodice koji živi u Nemačkoj
 • Sledeće grupe ljudi, ukoliko postoji dokaz o nužnom razlogu za ulazak:

a) Rođaci prvog ili drugog stepena koji ne pripadaju matičnoj porodici (punoletna deca, roditelji punoletne dece, braća i sestre, bake i deke). Prilikom ulaska mora biti priložen dokaz o nužnom porodičnom razlogu za ulazak (rođenje, venčanje, smrtni slučaj/sahrana, teška bolest rođaka prvog ili drugog stepena kojima je neophodna nega) u vidu:

 • nemačkog ili internacionalnog izvoda iz matične knjige rođenih/venčanih/umrlih
 • prijave boravka člana porodice koji živi u Nemačkoj
 • potvrde o nužnom porodičnom razlogu za ulazak
 • lekarskog nalaza o teškom zdravstvenom stanju

b) Nevenčani parovi imaju pravo ulaska u slučaju da je veza između partnera dugoročna i da su se bar jednom lično sreli i da to mogu i da dokažu. Prilikom ulaska navedeno se dokazuje u sledećem vidu:

 • pozivno pismo partnera koji živi u Nemačkoj sa kopijom lične isprave
 • ispunjena izjava
 • karte, pečati u pasošu, drugi dokazi o prethodnim susretima

c) Nužni poslovni razlozi neodložive prirode - Na ulasku u Nemačku treba predočiti sledeće:

d) Poslovna putovanja na sajmove, u slučaju da je neophodnost putovanja dokazana u sledećem vidu:

 • kod izlagača: potvrda o učešću od organizatora
 • kod posetilaca: ulaznica za sajam, potvrda sastanka u okviru sajma sa bar jednim izlagačem

e) Predavači odnosno posetioci kongresa u slučaju da postoji dokaz o neophodnosti fizičkog prisustva u vidu:

 • potvrde prisustva
 • potvrde o aktivnom učešću na kongresu

f) Hitni medicinski razlozi za ulazak se dokazuju nalazom lekara

Mogućnost da će Nemačka ponovo uvesti ograničenja putovanja ili pooštriti postojeće mere ako se situacija u pogledu pandemije COVID-19 pogorša ne može biti isključena. Molimo Vas da zbog toga obratite pažnju na sledeće: Samo postojanje nužnog razloga za ulazak ne ovlašćuje Vas samo po sebi za ulazak u Nemačku. Stoga Vas molimo da obratite pažnju da prilikom svakog ulaska u Nemačku imate dokaze o svrsi Vašeg putovanja koje po potrebi treba pokazati prilikom kontrole na granici.  

Test na postojanje virusa kovid pre izlaska iz zemlje, elektronska prijava ulaska i kućna samoizolacija u Nemačkoj

Važna napomena: Čak i ako ste već vakcinisani protiv kovid 19, dužni ste da sledite dole navedena pravila.

Odgovore na često postavljena pitanja na srpskom jeziku, pronaći ćete ovde.

Počevši od 24.01.2021. se Srbija smatra visokorizičnim područjem zaraze virusom kovid što ima za posledicu stupanje na snagu rigidnijh mera testiranja.

Sva lica od navršene 6. godine života koja su u poslednjih 10 dana boravila u Srbiji dužna su već prilikom ulaska u Nemačku da poseduju potvrdu da nisu zaraženi koronavirusom i da je, na zahtev, nadležnim organima stave na uvid. U slučaju da putuju uz pomoć prevoznika (npr. avionom) dužna su da prevozniku potvrdu stave na uvid pre izlaska iz zemlje. Bez potvrde se ulazak u avion, po pravilu, neće odobriti.

Priznaju se PCR-testovi i brzi antigenski testovi koji ispunjavaju kriterijume Instituta Robert Koh. Testiranje mora biti izvršeno od strane kvalifikovanog medicinskog osoblja. Kao dokaz prihvata se lekarski izveštaj ili rezultat testa kojim se dokazuje da niste zaraženi koronavirusom SARS-CoV-2. Na tom dokumentu moraju biti navedeni podaci o vrsti , proizvođaču i datumu testa. Dokaz može biti priložen u vidu papirnog ili elektronskog dokumenta na engleskom, francuskom ili nemačkom jeziku. Bris na osnovu kog je izdata potvrda po pravilu treba da bude uzet najranije 48 sati pre ulaska u Nemačku. Rezultat testa treba sačuvati najmanje deset dana nakon ulaska u zemlju. Na veb-strani Saveznog instituta za lekove i medicinske proizvode (BfArM) možete pronaći spisak svih u Nemačkoj priznatih brzih antigenskih testova kojima možete biti testirani od strane stručnog medicinskog osoblja

Pored toga, priznaju se i PCR testovi urađeni u referentnim državnim laboratorijama u Srbiji na trošak podnosioca zahteva. Termini se mogu zakazati onlajn ili telefonom na broj +381-11/36 20 000 (radnim danima u vreme od 8:00 do 20:00 časova (na srpskom jeziku). Pored toga priznati su u Republici Srbiji urađeni brzi antigenski testovi na trošak podnosioca zahteva u Gradskom zavodu za javno zdravlje u Beogradu. Brzi antigenski test  o svom trošku (3 900,- RSD), a koji prema informacijama ponuđivača odgovara nemačkim standardima je na pr. moguć u MediLab Opšta Bolnica u Pariskih komuna 26, na Novom Beogradu. Radno vreme je od pon do sub od 07:00 do 21:00 časova i ned od 07:00 do 20:00 časova. Radi zakazivanja termina treba se javiti na: +381-11-4040 112, potrebni su pasoš/lična karta, vreme obrade je 2 -3 sata nakon uzimanja uzorka, rezultat (engleski/srpski sertifikat) se šalje mejlom. Za ove informacije Ambasada ne preuzima garanciju za tačnost. I bez izričitog preuzianja odgovornosti  kao stranac možete pokušati da zakažete termin za brzi antigenski test u jednoj od ostalih licendiranih laboratorija na sajtu eUprava.

Mera obavljanja testa pre ulaska u Nemačku ima svoj pravni osnov u Direktive Vlade Savezne Republike Nemačke o suzbijanju krize koronavirusa. U skladu sa odredbama ove direktive o obaveze testa izuzeta su sledeća lica:

 • lica koja su bila samo na proputovanju kroz visokorizično područje, bez dužeg zadržavanja;
 • lica koja se u Saveznoj Republici Nemačkoj nalaze u  tranzitu i koja su proputovala kroz Nemačku najkraćom rutom (važi samo za drumski saobraćaj)
 • lica koja na osnovu poslovnih obaveza uđu u Saveznu Republiku Nemačku radi prekograničnog prevoza putnika ili robe u drumskom, železničkom, rečnom ili vazdušnom saobraćaju, (ukoliko u Nemačkoj borave manje od 72 sata i uz poštovanje mere socijalne distance i lične higijene)

Pored toga, sva lica koja iz Srbije ulaze u Nemačku, dužna su da se elektronski prijave i da se upute na kućnu samoizolaciju.

Obavezna elektronska prijava ulaska

Ukoliko ste prethodnih deset dana pre ulaska u Nemačku boravili u Srbiji, dužni ste da pre izlaska zu Srbije popunite elektronsku prijavu putem veb-stranice: www.einreiseanmeldung.de (koja postoji, između ostalih i na srpskom jeziku). Potvrdu u pdf-formatu koju ćete dobiti na mejl dužni ste da predočite svom prevozniku (npr. avionskoj kompaniji) prilikom čekiranja, jer vas u suprotnom neće primiti u avion. Potvrdu dužni ste da date na uvid i prilikom ulaska u Nemačku. U slučaju tehničkih problema, možete koristiti i obrasce: na ovom linku na srpskom jeziku, ili na ovom linku na engleskom jeziku.

Ove nove mere usvojene su Direktivom Vlade Savezne Republike Nemačke o suzbijanju krize koronavirusa. U skladu sa Direktivom lica iz sledećih kategorija nisu u obavezi da popune elektronsku prijavu:

 • lica koja su bila samo na proputovanju kroz visokorizično područje, bez dužeg zadržavanja;
 • lica koja se u Saveznoj Republici Nemačkoj nalaze u  tranzitu i koja su proputovala kroz Nemačku najkraćom rutom

Obaveza kućne samoizolacije

Na osnovu referentne direktive vlade Savezne Republike Nemačke, svaka pokrajina je usvojila svoju direktivu koju ćete naći ovde. Prema tome, nije isključeno da su u raznim saveznim pokrajinama Nemačke na snazi različite direktive (takođe nije rešeno pitanje da li vakcinisane osobe moraju biti u karantinu ili ne). Stoga Ambasada preporučuje da se pre odlaska u Nemačku kod lokalnog zavoda za javno zdravlje nadležnog za vaše mesto boravka/boravišta obavezno informišete o važećim merama. Koji je zavod za javno zdravlje nadležan za mesto vašeg boravka / boravišta naći ćete ovde.

Ukoliko ste prethodnih deset dana pre ulaska u Nemačku boravili u Srbiji, dužni ste neposredno po ulasku u Nemačku da se najkraćim putem uputite u kućnu samoizolaciju ili u drugi prikladni smeštaj gde ćete stalno boraviti najmanje deset dana (tzv. karantin). Ukoliko se na vas odnosi jedna od dole navedenih odredbi izuzeća od obaveze kućne samoizolacije, možda postoji najranije petog dana po ulasku u zemlju mogućnost oslobađanja od obaveze kućne samoizolacije na osnovu negativnog rezultata testa. Pozivom na broj Koordinacione službe za zakazivanje termina za test 116117 saznaćete gde možete obaviti test u mestu vašeg boravka/boravišta u Nemačkoj. U slučaju kršenja obaveze kućne samoizolacije sledi novčana kazna i do 25.000 evra.

U skladu sa Vladinom referentnom direktivom važe dole navedene odredbe izuzeća od obaveze kućne samoizolacije. Ukoliko smatrate da se jedna od navedenih odredbi odnosi na vas, dužni ste da pre ulaska u zemlju stupite u kontakt sa mesno nadležnim zavodom za javno zdravlje i da zajedno s njim rešite da li je to u vašem slučaju moguće.

Obaveza kućne samoizolacije ne važi za:

 • putnike u tranzitu, pod uslovom da koriste najkraću rutu;
 • lica koja idu u posetu familiji (članovima porodice prvog stepena, supružniku / životnom saputnikm ili u slučaju podeljenog prava starateljstva), ne duže od 72 sata boravka;
 • lica zaposlena u prevozu putnika i robe ili u zdravstvu za vreme boravka ne dužeg od 72 sata.

Oslobođena od obaveze kućne samoizolacije uz negativan PCR-test na SARS-CoV-2 obaveljenog ne ranije od 48 sati ili neposredno po ulasku u zemlju su prevashodno:

 • lica iz zanimanja relevantnih za javni sistem (prvenstveno iz zdravstva);
 • lica koja idu u posetu familiji (članovima porodice prvog i drugog stepena, supružniku / životnom saputniku ili u slučaju podeljenog prava starateljstva), duže od 72 sata boravka;
 • u slučaju hitnog medicinskog tretmana;
 • lica zaposlena kod prevoznika ili iz oblasti sporta (samo sportisti / funkcioneri);
 • osobe, koje su u Srbiji nužno boravile do 5 dana zbog svoje obuke / studija.

Aktuelne mere za suzbijanje pandemije COVID-19 u Nemačkoj

Od 24.04.2021. godine važe ista pravila za sve pokrajine: Ukoliko u periodu od nedelju dana broj novozaraženih premaši 100 slučajeva (računa se 100 slučajeva na 100.000 stanovnika) tri dana uzastopno, pooštriće se mere. Mere će se ublažiti tek kada u peirodu od nedelju dana pet dana uzastopno broj slučajeva bude manji od 100.

Jedno domaćinstvo može da bude u kontaktu sa još jednom osobom iz drugog domaćinstva, dok je na snazi i zabrana kretanja u periodu od 22.00 časova do 05.00 ujutru. Aktuelne brojeve slučajeva na nedeljnom nivou za vašu pokrajinu možete videti ovde.

Svaka pokrajina u zavisnosti od porasta novoobolelih u regionu, ima svoja pravila u vezi sa suzbijanjem pandemije. Stoga Ambasada preporučuje da se pre odlaska u Nemačku kod lokalnog zavoda za javno zdravlje nadležnog za vaše mesto boravka/boravišta obavezno informišete o važećim merama. Koji je zavod za javno zdravlje nadležan za mesto vašeg boravka/boravišta naći ćete ovde.

Na početak stranice