Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Covid 19-informacije

Članak

Ovde možete pronaći informacije u vezi sa putovanjem u SR Nemačku, a u vezi sa merama za suzbijanje pandemije Covid 19.

Ulazak iz Srbije u Nemačku

Nemački državljani i državljani Evropske Unije mogu u svako doba ući u Nemačku. Za one koji nemaju nemačko državljanstvo ili državljanstvo Evropske Unije, a putovali bi iz Srbije u Nemačku, važi sledeće. Turistička putovanja i dalje nisu moguća.

Dugoročne boravke

Putovanje je dozvoljeno srpskim državljanima sa boravišnom dozvolom ili nacionalnom vizom Savezne Republike Nemačke, druge države Evropske Unije, Velike Britanije, Islanda, Lihtenštajna, Norveške ili Švajcarske, ukoliko je putovanje u svrhu povratka na mesto stalnog boravka, kao i srpskim državljanima sa važećom nemačkom nacionalnom vizom.

Tranzit

Tranzit kroz Nemačku (bez noćenja) je moguć, ukoliko imate pravo ulaska u zemlju koja je krajnji cilj Vašeg putovanja. Morate sa sobom imati dokaz o pravu ulaska u zemlju kao i o svrsi Vašeg putovanja.

Kratkoročne boravke

U kratkoročne boravke bez vize (nakon prethodne konsultacije sa saveznom policijom) spadaju sledeće kategorije:

 1. neodložna poslovna putovanja ukoliko su iz ekonomskih razloga bezuslovno neophodna. Izjavu za neodložno poslovno putovanje možete pronaći ovde.
 2. Poslovno putovanje radi posete sajmu. Potrebno je da predočite sledeću dokumentaciju kako biste dokazali da je vaš odlazak u Nemačku neophodan: Ukoliko ste izlagač, potrebno je da predočite potvrdu organizatora sajma o vašem učešću. Ukoliko ste posetilac sajma potrebno je predočiti ulaznicu kao i potvrdu makar jednog izlagača da ste ugovorili poslovni termin s njim na licu mesta.
 3. Ulazak u Nemačku kao predavač  odnosno učesnik na kongresu je u načelu dozvoljen i spada u kategoriju poslovnih putovanja. Potrebno je predočiti sledeću dokumentaciju radi dokazivanja da je odlazak u Nemačku neophodan: Uverljivi dokaz da je fizička prisutnost na konferenciji neophodna, bez obzira na uslove pandemije, odnosno da ne postoji mogućnost aktivnog učešća preko onlajn-portala; prijavu ili drugi uverljiv dokaz o aktivnom učešću na kongresu.
 4. Srpski državljani koji su članovi uže porodice (odnosno supružnici, registrovani životni partneri i maloletna deca ili roditelji maloletne dece) nemačkih državljana, EU državljana ili stranaca sa regulisanim pravom boravka u Nemačkoj mogu u svrhu porodične posete da putuju u Nemačku. I kod kratkoročnih putovanja se moraju ispuniti potrebni uslovi za ulazak. Za dokazivanje pripadnosti užoj porodici- znači postojanja braka, registrovano životno partnestvo ili roditeljstvo maloletne dece- moraju se dati na uvid, pri ulasku u Nemačku, odgovarajući izvodi, koji dokazuju ove porodične odnose. Još informacija možete pronaći ovde
 5. Članovi porodice 1. i 2. stepena koji su državljani treće države, a koji nisu deo uže familije nemačkog državljanina, državljanina Evropske unije ili državljani Islanda, Lihtenštajna, Norveške, Švajcarske ili Velike Britanije ili državljanina treće države sa pravom boravka u Nemačkoj, (tj. punoletno dete, roditelji punoletne dece, rođeni brat/rođena sestra kao i baka i deda), načelno nemaju pravo da uđu na teritoriju Savezne Republike Nemačke radi privremene posete porodici, izuzev u slučaju postojanja hitnih porodičnih razloga, a koji su: rođenje deteta, venčanje, smrtni slučaj/sahrana, urgentna situacija u familiji, npr. teško oboljenje člana porodice 1. i 2. stepena koji je iz tog razloga upućen na pomoć drugih. Molimo putnike da u slučaju postojanja hitnog slučaja u familiji na graničnom prelazu predoče dokument iz kojeg proizlazi urgentnost ulaska u Nemačku.

 6. U slučaju da možete da priložite adekvatne dokaze (vidi ovde), kratkoročna putovanja nevenčanih parova moguća su u sledećim konstelacijama:
  - Zajedničko putovanje para, koji u Nemačku iz inostranstva želi da uđe kratkoročno iz hitnog ličnog razloga (npr. venčanje, teška bolest ili sahrana bliskog srodnika partnera koji živi na teritoriji odnosno ima državljanstvo SR Nemačke). Ovo je moguće u slučaju da jedan od partnera ima državljanstvo SR Nemačke ili jedne od država članica EU. Izjavu za putovanje za parove koji putuju zajedno možete pronaći na nemačkom jeziku ovde ili na engleskom jeziku ovde.
  -Poseta parova koji su trenutno razdvojeni, a u kojima jedan od partnera, koji je državljanin/državljanka treće zemlje, želi da poseti svog partnera u Nemačkoj. Partner koji poziva u Nemačku može biti  državljanin/državljanka Nemačke, druge države članice EU ili treće zemlje sa pravom dugotrajnog boravka u Nemačkoj. Izjavu za putovanje za partnere možete pronaći na nemačkom jeziku ovde ili na engleskom jeziku ovde
 7. neodložni medicinski slučajevi, ukoliko lekarski tretman može samo da se obavi u Nemačkoj, a ne u matičnoj zemlji, ili ukoliko je lekarski tretman već započet u Nemačkoj i u slučaju kada bez lekarskog tretmana preti pogoršanje stanja opasno po život ili trajne značajne posledice po zdravlje. Prilikom prelaska granice nužni medicinski razlozi moraju biti potkrepljeni odgovarajućom potvrdom, kao na primer ovom izjavom lekara, koji će izvoditi lekarski tretman. U tom slučaju je ulazak u zemlju dozvoljen sa najviše dve osobe, koje su neophodne za pratnju tog lica.
 8. Diplomate, službenici internacionalnih organizacija, vojni službenici i pomoćnici koji obavljaju humanitarne poslove

Ukoliko imate daljih pitanja o ulasku u Nemačku, molimo Vas pošaljite ih na nemačkom ili engleskom jeziku nemačkoj saveznoj policiji (Bundespolizei).

Drumski put: Neophodno je da se putnici obavezno pre polaska na put, raspitaju u Ambasadama država kroz koje prolaze u tranzitu, kao što su: Hrvatska, Slovenija, Mađarska, Austrija, Slovačka, Češka, da li i pod kojim uslovima te države dozvoljavaju tranzit.

Nezavisno od navednih stavki , odluku o vašem ulasku u Nemačku donose službenici granične policije na licu mesta u skladu sa svojim diskrecionim pravom.

Obaveza elektronske prijave za ulazak u Nemačku i kućne samoizolacije

Obaveza popunjavanja elektronske prijave pre ulaska u zemlju

Ukoliko ste prethodnih deset dana pre ulaska u Nemačku boravili u Srbiji, dužni ste da pre ulaska u Nemačku popunite elektronsku prijavu putem veb-stranice: www.einreiseanmeldung.de. Potvrdu u pdf-formatu koju ćete dobiti na mejl dužni ste da predočite na graničnom prelazu. U slučaju tehničkih problema, možete koristiti i ove obrasce: na ovom linku na srpskom jeziku, ili na ovom linku na engleskom jeziku. Lica iz sledećih kategorija nisu u obavezi da popune elektronsku prijavu:

 • lica koja su bila samo na proputovanju kroz rizično područje, bez dužeg zadržavanja;
 • lica koja se u Saveznoj Republici Nemačkoj nalaze u  tranzitu;
 • lica koja na osnovu poslovnih obaveza uđu u Saveznu Republiku Nemačku radi prekograničnog prevoza putnika ili robe u drumskom, železničkom, rečnom ili vazdušnom saobraćaju.

Obaveza kućne samoizolacije

Ukoliko ste prethodnih deset dana pre ulaska u Nemačku boravili u Srbiji, dužni ste neposredno po ulasku u Nemačku da se najkraćim putem uputite u kućnu samoizolaciju ili u drugi prikladni smeštaj gde ćete stalno boraviti narednih deset dana (tzv. karantin). Ukoliko se na vas odnosi jedna od dole navedenih odredbi izuzeća od obaveze kućne samoizolacije, postoji najranije petog dana po ulasku u zemlju mogućnost oslobađanja od obaveze kućne samoizolacije na osnovu negativnog rezultata testa. Pozivom na broj Koordinacione službe za zakazivanje termina za test 116117 saznaćete gde možete obaviti test u mestu vašeg boravka/boravišta u Nemačkoj.

U slučaju kršenja obaveze kućne samoizolacije sledi novčana kazna i do 25.000 evra. Opšte informacije naći ćete u informatoru Ministarstva zdravlja Savezne Republike Nemačke.

Na osnovu referentne direktive vlade Savezne Republike Nemačke, svaka pokrajina je usvojila svoju direktivu koju ćete naći ovde. Prema tome, nije isključeno da su u raznim saveznim pokrajinama Nemačke na snazi različite direktive. Stoga Ambasada preporučuje da se pre odlaska u Nemačku kod lokalnog zavoda za javno zdravlje nadležnog za vaše mesto boravka/boravišta obavezno informišete o važećim merama. Koji je zavod za javno zdravlje nadležan za mesto vašeg boravka / boravišta naći ćete ovde.

U skladu sa Vladinom referentnom direktivom važe dole navedene odredbe izuzeća od obaveze kućne samoizolacije. Ukoliko smatrate da se jedna od navedenih odredbi odnosi na vas, dužni ste da pre ulaska u zemlju stupite u kontakt sa mesno nadležnim zavodom za javno zdravlje i da zajedno s njim rešite da li je to u vašem slučaju moguće.

Obaveza kućne samoizolacije (i obaveza posedovanja negativnog testa na SARS-CoV-2) ne važi za:

 1. putnike u tranzitu, pod uslovom da koriste najkraću rutu;
 2. lica koja idu u posetu familiji (članovima porodice prvog stepena, supružniku / životnom saputnikm ili u slučaju podeljenog prava starateljstva), ne duže od 72 sata boravka;
 3. lica zaposlena u prevozu putnika i robe ili u zdravstvu za vreme boravka ne dužeg od 72 sata.

Oslobođena od obaveze kućne samoizolacije uz negativan PCR-test na SARS-CoV-2 obaveljenog ne ranije od 48 sati ili neposredno po ulasku u zemlju su prevashodno:

 1. lica iz zanimanja relevantnih za javni sistem (prvenstveno iz zdravstva);
 2. lica koja idu u posetu familiji (članovima porodice prvog i drugog stepena, supružniku / životnom saputniku ili u slučaju podeljenog prava starateljstva), duže od 72 sata boravka;
 3. u slučaju hitnog medicinskog tretmana;
 4. lica zaposlena kod prevoznika ili iz oblasti sporta (samo sportisti / funkcioneri);
 5. lica koja dokažu da je njihov odlazak u inostranstvo neophodan i neodložan iz poslovnih razloga ili zbog obaveza na fakultetu / u sklopu stručnog obrazovanja, pod uslovom da njihov boravak ne traje duže od pet dana.

Aktuelne mere za suzbijanje pandemije COVID-19 u Nemačkoj

Od 2. novembra do 30. decembra, javni život u Nemačkoj biće ograničen na sledeći način: Kontakt sa drugim osobama van vašeg domaćinstva mora se svesti na minimum. Privatna okupljanja sa prijateljima, rođaćima, poznanicima ograničena su na svoje članove domaćinstva i članove nekog drugog domaćinstva, u svakom slučaju sa maksimalno 5 osoba (od 23.12. – 01.01. maksimalno 10 osoba, pri čemu se deca ispod 14 godina starosti ne računaju). Kršenja će biti sankcionisana. Obaveza nošenja maske u svim zatvorenim prostorijama je obavezujuća za sve prostore koji su otvoreni za javnost. To važi i za javna prevozna sredstva. Proslave na javnim mestima, u stanovima i privatnim objektima su „neprihvatljive“. Zatvorene su institucije poput restorana, barova, klubova, pozorišta, opera, koncertnih sala, sajmova, bioskopa, zabavnih parkova, teretana, bazena. Hoteli i pansioni više ne mogu primati turiste. Celu odluku na kojoj se zasnivaju ove mere možete naći ovde na nemačkom jeziku.  U zavisnosti od pokrajine može doći do različitih odredbi. S toga Ambasada preporučuje da se pre odlaska u Nemačku kod lokalnog zavoda za javno zdravlje nadležnog za vaše mesto boravka/boravišta obavezno informišete o važećim merama. Koji je zavod za javno zdravlje nadležan za mesto vašeg boravka / boravišta naći ćete ovde.

Na početak stranice