Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Informacija o podnošenju zahteva radi zapošljavanja bez nostrifikovane diplome/potvrde o delimičnom priznavanju istovetnosti diplome (u skladu sa posebnom regulativom za države Zapadnog Balkana)

Članak

Opšte informacije

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj informator i formular za podnošenje zahteva za vizu. Obavezni ste da prilikom podnošenja zahteva za vizu donesete odštampani i potpisani primerak ovog informatora.

Temeljnom pripremom možete skratiti postupak rešavanja Vašeg zahteva. Postupak izdavanja vize uvek zahteva prethodnu saglasnost nadležne Savezne Agencije za zapošljavanje (ZAV) u Nemačkoj. Postupak obrade zahteva stoga po pravilu traje 2 do 4 nedelje, u pojedinim slučajevima i duže. Čim Ambasada dobije odgovor od nadležnih nemačkih službi Vaš broj zahteva će biti objavljen na našem veb-sajtu.

Sva dokumenta Ambasade (informatori, obrasci) su besplatna. Informacije u vezi sa postupkom podnošenja zahteva naći ćete na internet stranici Ambasade.

Molimo Vas da pažljivo pročitate napomene koje su date uz svaku pojedinačnu tačku, te naročito obratite pažnju na broj potrebnih fotokopija.

Molimo da obratite pažnju da se predavanje zahteva dobijanje vize u ovoj kategoriji vrši u centru za primanje zahteva TLScontact na adresi Omladinskih Brigada 88a (Airport City).

Dokumenta

Molimo Vas da dokumentaciju sortirate prema dole navedenom redosledu i da svaki zahtev ima svoj paket dokumenata (kopije). Originalnu dokumentaciju izdvojite i sortirajte kao poseban paket. Originali će Vam biti vraćeni najkasnije po donošenju odluke o Vašem viznom zahtevu.

Molimo da sledeća dokumenta spojite isključivo spajalicama!
(bez heftanja!)

 • 2 Videx obrasca za podnošenje zahteva - Kompletno popuniti onlajn na nemačkom ili engleskom jeziku i svojeručno potpisati odštampani primerak. Ne koristiti obrasce za podnošenje zahteva za tzv. šengen vizu!
 • Pasoš + 2 fotokopije (svih relevantnih stranica) - Pasoš treba da ima najmanje dve prazne stranice. Vodite računa da pasoš važi najmanje još tri meseca po isteku vize.
  Priložite fotokopiju stranice pasoša sa ličnim podacima kao i kopije svih stranica sa vizama, pečatima ili drugim napomenama.
 • 3 fotografije - Tri identične biometrijske fotografije za pasoš, ne starije od šest meseci. Dve fotografije nalepite na predviđeno mesto (na svaki obrazac po jednu), a treću priložite posebno.
 • Izjava o radnom odnosu (Original + 2 kopije) - Molimo Vas da izjavu koju možete skinuti ovde popuni i potpiše Vaš poslodavac.
 • Potvrda o znanju nemačkog jezika (Original + 2 fotokopije) - Znanje nemačkog jezika načelno nije potrebno. Ambasada međutim ukazuje na činjenicu da se za određene delatnosti i profesije koje podrazumevaju rad sa strankama podrazumeva određeno poznavanje jezika, te da naknadno može biti zatražena i potvrda o znanju jezika. Aktuelni Sertifikati (datum izdavanja ne sme biti stariji od godinu dana)  moraju obavezno biti izdati od strane Goethe-Instituta, Austrijskog instituta (ÖSD) ili škole za učenje stranih jezika sertifikovane u skladu sa ECL-om. Osim toga se priznaju Telc sertifikati ako je ispit položen van Srbije.
 • Dokaz o obezbeđivanju dovoljnih sredstava za život u penzionom dobu (za podnosioce zahteva starije od 45 godina) - Dokaz je potrebno predočiti u vidu: dokaza o primanjima u minimalnoj visini od 46.530 evra  godišnje/3.877,50 evra mesečno ili dokaza o adekvatnim sredstvima za život u penzionom dobu (sa prevodom od strane u Nemačkoj ili Srbiji priznatog sudskog tumača):
  • Listing iz državnog penzijskog fonda i
  • Već stečena prava iz privatnih penzijskih ili životnih osiguranja ili
  • Dokaz o vlasništvu nad nekretninama u vidu izvoda iz katastarskog registra i poslednjeg rešenja o porezu na imovinu ili
  • druga imovina
 • Taksa - Taksa iznosi 75 evra i plaća se u dinarima (RSD).
 • Potvrda o postojećem zdravstvenom osiguranju (Original + 2 fotokopije) - Zdravstveno osiguranje licenciranog osiguravajućeg društva u Srbiji na 6 meseci od dana kada želite da putujete. Ukoliko ste osigurani preko ugovora o radu, umesto gore navedenog možete priložiti aktuelnu potvrdu Vašeg osiguranja u Nemačkoj. Nije dovoljno priložiti samo osiguranje u vidu kartice (ukoliko posedujete istu), budući da još uvek nemate prebivalište u Nemačkoj.

Ukoliko ćete raditi kao pomoćno medicinsko osoblje, molimo da pripremite dokumenta u skladu sa informatorom medicinsko osoblje

Informacije o pridruživanju članova porodice
Svako pojedinačno mora da podnese zahtev za izdavanje nacionalne vize, ukoliko Vaša porodica želi da se preseli za Nemačku sa Vama. Ulazak u Nemačku bez vize ili sa šengen vizom nije moguć.

Registrovani članovi Vaše porodice će dobiti termin za podnošenje zahteva, kada se Vama odobri viza.

Bliže informacije o dokumetnima koje treba da predate možete naći u odgovarajućim informatorima na našem veb-sajtu.

Odeljenje za vize ima pravo da u pojedinim slučajevima prilikom podnošenja zahteva ili u toku rešavanja zahteva zatraži dodatnu dokumentaciju koja ovde nije navedena.

POUKA

I       Prema čl. 54. stav 2. broj 8 Zakona o boravku stranaca (AufenthG) strani državljanin može da bude vraćen iz Savezne Republike Nemačke ukoliko je, sa ciljem da mu se izda viza, u postupku podnošenja zahteva za izdavanje vize naveo netačne ili nepotpune podatke. Podnosilac zahteva je obavezan da savesno i po najboljem uverenju navede sve tražene podatke. Svesno navođenje netačnih ili nepotpunih podataka može da ima za posledicu odbijanje zahteva za izdavanje vize, odnosno vraćanje podnosioca zahteva iz Savezne Republike Nemačke u slučaju da mu je viza već izdata. Svojim potpisom potvrđujem da sam poučen/-a o sadržaju čl. 54. stav 2. broj 8 Zakona o boravku stranaca (AufenthG) i o mogućim pravnim posledicama svesnog navođenja netačnih ili nepotpunih podataka u postupku izdavanja vize.
II       Osim toga izjavljujem da sam upozoren/a na to da je shodno propisima Šengenskog sporazuma potrebno da se za svaki boravak u šengenskom prostoru dokaže adekvatno putničko zdravstveno osiguranje. Potvrdu o osiguranju treba nositi sa sobom i na upit pokazati prilikom prelaska granice.
III       Molimo Vas da neposredno posle dobijanja vize proverite tačnost unetih podataka. Naročito treba proveriti početak i kraj važenja vize i uporediti sa ukupnim trajanjem planiranog boravka. Osim toga treba proveriti tačan način pisanja imena i prezimena. Eventualne greške treba odmah saopštiti odeljenju koje je izdalo vizu.
IV       Dalje sam obavešten/-a da radi zaštite podataka ne mogu telefonskim putem dobiti odgovor o stanju obrade mog zahteva, a da na upit elektronskim putem mogu dobiti odgovor najranije nakon 10 do 12 nedelja od podnošenja zahteva.
V        Saglasan/-na sam da se sva službena komunikacija u vezi sa mojim zahtevom obavlja elektronskim putem uz korištenje navedene mejl-adrese: _________________________

DA                          NE

Beograd, dana ___________________                           Potpis ____________________

POUKA –ZAHTEV ZA VIZU

Ukazano mi je na to da pozitivna odluka o mom zahtevu za vizu nije moguća ukoliko uz njega nije priložena sva neophodna dokumentacija navedena u informatoru. Nepotpuni zahtevi će biti odbijeni, a za obradu zahteva će biti naplaćena taksa.

Ukoliko moj zahtev za dobijanje nacionalne vize bude odbijen,

☐ rešenje o tome želim da preuzmem ja ili ovlašćeno lice u Ambasadi

☐ dajem saglasnost da mi se rešenje pošalje na mejl-adresu koja je navedena gore. Sanduče pomenute mejl-adrese redovno proveravam.

☐ molim da mi se rešenje pošalje na sledeću poštansku adresu:

     ________________________________________________________________________

    _________________________________________________________________________

Beograd, dana ______________   Potpis ________________

Molimo Vas da na zakazani termin za podnošenje zahteva za vizu ponesete jedan popunjeni i potpisani primerak ovog informatora. Priložite traženu dokumentaciju u naznačenom redosledu.

Na početak stranice