Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Podnošenje zahteva za vizu radi nastavka školovanja

Članak

Opšte informacije

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj informator i formular za podnošenje zahteva. Obavezni ste da prilikom podnošenja zahteva za izdavanje vize donesete odštampani i potpisani primerak ovog informatora. Temeljnom pripremom možete skratiti postupak rešavanja Vašeg zahteva.

Postupak izdavanja vize uvek zahteva prethodnu saglasnost nadležne službe za strance u Nemačkoj. Iz tog razloga postupak obrade nakon predaje zahteva na šalteru može da traje po pravilu od 10 do 12 nedelja, a neretko i duže. Obavestićemo Vas odmah nakon što Ambasada dobije odgovor od nadležne nemačke službe.

Sva dokumenta Ambasade (informatori, formulari) su besplatna. Informacije o postupku podnošenja zahteva naći ćete na internet stranici Ambasade.

Davanje mita, odnosno pokušaj davanja mita zaposlenima u Ambasadi, pored krivičnog gonjenja, za posledicu ima i odbijanje zahteva za vizu.

Važna napomena: Prema važećim zakonima Savezne Republike Nemačke dozvole boravka radi školovanja izdaju se tek od 9. razreda.

Molimo Vas da vodite računa o tome da nije dozvoljeno unošenje prtljaga u prostorije odeljenja za vize. Možete uneti isključivo torbice i male rančeve. Odlaganje prtljaga na trotoaru takođe nije dozvoljeno. Molimo Vas da koristite predviđena mesta za odlaganje prtljaga na železničkoj stanici/autobuskoj stanici/aerodromu.

Dokumenta

Pažljivo pročitajte napomene koje su date uz svaku pojedinačnu tačku, te naročito obratite pažnju na broj potrebnih fotokopija.

Molimo Vas da dokumentaciju sortirate prema dole navedenom redosledu i da svaki zahtev ima svoj paket dokumenata (kopije). Originalnu dokumentaciju izdvojite i sortirajte kao poseban paket. Originali će Vam biti vraćeni najkasnije po donošenju odluke o Vašem viznom zahtevu.

Molimo da sledeća dokumenta spojite isključivo spajalicama! (bez heftanja!)

 • 2 Videx obrasca za podnošenje zahteva - Kompletno popuniti onlajn na nemačkom ili engleskom jeziku i svojeručno potpisati odštampani primerak. Ne koristiti obrasce za podnošenje zahteva za tzv. šengen vizu!
 • Pasoš + 2 fotokopije (svih relevantnih stranica) - Pasoš treba da ima najmanje dve prazne stranice. Vodite računa da pasoš važi još najmanje tri meseca po isteku vize. Priložite fotokopije stranice pasoša sa ličnim podacima, kao i kopije svih stranica sa vizama, pečatima i drugim napomenama.
 • 3 fotografije - Tri identične biometrijske fotografije za pasoš, ne starije od šest meseci. Dve fotografije nalepite na predviđeno mesto (na svaki obrazac po jednu), a treću priložite posebno.
 • Izvod iz matične knjige rođenih učenika (Original + 2 fotokopije) - Internacionalni izvod iz matične knjige rođenih učenika mora biti predočen u originalu prilikom predavanja zahteva za vizu.
 • Potvrde o finansiranju + 2 fotokopije - Potvrde o finansiranju uz obrazloženja (npr. u vezi sa plaćanjem školarine)
 • Potvrde o đačkoj razmeni + 2 fotokopije - Predočiti u originalu uz dve fotokopije : kad se radi o đačkoj razmeni uz posredovanje organizacije za đačku razmenu, potvrdu organizacije koja organizuje đačku razmenu u Nemačkoj ILI kad se radi o đačkoj razmeni bez posredovanja organizacije za đačku razmenu, potvrdu škole u Srbiji i potvrdu škole u Nemačkoj koja prima đaka, da se radi o međunarodnoj đačkoj razmeni koja je ugovorena sa nemačkom školom ili drugom javnom ustanovom u saradnji sa javnom ustanovom druge države PLUS pozivnicu porodice ili internata koji prima đaka, kojom se potvrđuje da mu je obezbeđen smeštaj i hrana.
 • Potvrda o školi koja prima đaka + 2 fotokopije - Predočiti u originalu uz dve fotokopije: Potvrdu kojom se dokazuje da je škola koja prima đaka državna ili akreditovana školi sa međunarodnim smerom ili škola koja se – u potpunosti ili delimično – finansira privatnim sredstvima, te priprema đake na sticanje  međunarodnih diploma, diploma drugih država ili državno priznatih diploma, i koja garantuje, pogotovo kad se radi o školi sa internatom, da je pohađaju đaci sa različitim državljanstvima. Uz ovu potvrdu treba priložiti i pozivnicu porodice ili internata koji prima đaka,  kojom se potvrđuje da mu je obezbeđen smeštaj i hrana.

  Obratite pažnju! Nastavak školovanja u Nemačkoj je moguć tek od 9. razreda!

 • Taksa - Taksa iznosi 40 evra i plaća se u dinarima (RSD).
 • Po potrebi potvrda o postojećem zdravstvenom osiguranju + 2 fotokopije - Zdravstveno osiguranje licenciranog osiguravajućeg društva u Srbiji na 6 meseci od dana kada želite da putujete. Polisu treba dostaviti tek kada Vam viza bude odobrena.

MALOLETNICI

 • Javnobeležnički overena izjava roditelja + 2 fotokopije - Javnobeležnički overena izjava roditelja koji ostaje/u u Srbiji da je/su saglasan/i da dete putuje u Nemačku radi školovanja sa apostilom na originalu dokumenta i prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji. Primer možete pronaći ovde.
 • Samo jedan roditelj ima roditeljsko pravo + 2 fotokopije - Dodatno original internacionalnog izvoda iz matične knjige umrlih preminulog roditelja ILI Original rešenja nadležnog suda u Srbiji o dodeljivanju roditeljskog prava samo jednom roditelju sa apostilom na originalu dokumenta i prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji

Odeljenje za vize ima pravo da u pojedinim slučajevima prilikom podnošenja zahteva ili u toku rešavanja zahteva zatraži dodatnu dokumentaciju koja ovde nije navedena.

POUKA

I               Prema čl. 54. stav 2. broj 8 Zakona o boravku stranaca (AufenthG) strani državljanin može da bude vraćen iz Savezne Republike Nemačke ukoliko je, sa ciljem da mu se izda viza, u postupku podnošenja zahteva za izdavanje vize naveo netačne ili nepotpune podatke. Podnosilac zahteva je obavezan da savesno i po najboljem uverenju navede sve tražene podatke. Svesno navođenje netačnih ili nepotpunih podataka može da ima za posledicu odbijanje zahteva za izdavanje vize, odnosno vraćanje podnosioca zahteva iz Savezne Republike Nemačke u slučaju da mu je viza već izdata. Svojim potpisom potvrđujem da sam poučen/-a o sadržaju čl. 54. stav 2. broj 8 Zakona o boravku stranaca (AufenthG) i o mogućim pravnim posledicama svesnog navođenja netačnih ili nepotpunih podataka u postupku izdavanja vize.

II              Osim toga izjavljujem da sam upozoren/a na to da je shodno propisima Šengenskog sporazuma potrebno da se za svaki boravak u šengenskom prostoru dokaže adekvatno putničko zdravstveno osiguranje. Potvrda o osiguranju treba nositi sa sobom i na upit pokazati prilikom prelaska granice.

III             Molimo Vas da neposredno posle dobijanja vize proverite tačnost unetih podataka. Naročito treba proveriti početak i kraj važenja vize i uporediti sa ukupnim trajanjem planiranog boravka. Osim toga treba proveriti tačan način pisanja imena i prezimena. Eventualne greške treba odmah saopštiti odeljenju koje je izdalo vizu.

IV          Dalje sam obavešten/-a da radi zaštite podataka ne mogu telefonskim putem dobiti odgovor o stanju obrade mog zahteva, a da na upit elektronskim putem mogu dobiti odgovor najranije nakon 10 do 12 nedelja od podnošenja zahteva.

V             Saglasan/-na sam da se sva službena komunikacija u vezi sa mojim zahtevom obavlja elektronskim putem uz korištenje navedene mejl-adrese: __________________________

DA                          NE

Beograd, dana _______________                  Potpis __________________

POUKA –ZAHTEV ZA VIZU

Ukazano mi je na to da pozitivna odluka o mom zahtevu za vizu nije moguća ukoliko uz njega nije priložena sva neophodna dokumentacija navedena u informatoru. Nepotpuni zahtevi će biti odbijeni, a za obradu zahteva će biti naplaćena taksa.

Ukoliko moj zahtev za dobijanje nacionalne vize bude odbijen,

☐ rešenje o tome želim da preuzmem ja ili ovlašćeno lice u Ambasadi

☐ dajem saglasnost da mi se rešenje pošalje na mejl-adresu koja je navedena gore. Sanduče pomenute mejl-adrese redovno proveravam.

☐ molim da mi se rešenje pošalje na sledeću poštansku adresu:

     ________________________________________________________________________

    _________________________________________________________________________

Beograd, dana ______________   Potpis ________________

Molimo Vas da na zakazani termin za podnošenje zahteva za vizu ponesete jedan popunjeni i potpisani primerak ovog informatora. Priložite traženu dokumentaciju u naznačenom redosledu.Na početak stranice