Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Podnošenje zahteva za vizu u cilju zaposlenja na rečnim brodovima i kruzerima

Članak

Opšte informacije

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj informator i obrazac za podnošenje zahteva. Obavezni ste da prilikom podnošenja zahteva za izdavanje vize donesete odštampani i potpisani primerak ovog informatora. Temeljnom pripremom možete skratiti postupak rešavanja Vašeg zahteva. Postupak izdavanja vize uvek zahteva prethodnu saglasnost Savezne Agencije za zapošljavanje Nemačke, a u slučaju potrebe i nadležne službe za strance u Nemačkoj. Postupak obrade zahteva stoga po pravilu traje 3 do 4 nedelje, u pojedinim slučajevima i duže. Obavestićemo Vas odmah nakon što Ambasada dobije odgovor od nadležnih nemačkih službi.

Sva dokumenta Ambasade (informatori, obrasci) su besplatna. Informacije u vezi sa postupkom podnošenja zahteva naći ćete na internet stranici Ambasade.

Davanje mita, odnosno pokušaj davanja mita zaposlenima u Ambasadi, pored krivičnog gonjenja,  za posledicu ima i odbijanje zahteva za vizu.

Molimo Vas da vodite računa o tome da nije dozvoljeno unošenje prtljaga u prostorije odeljenja za vize. Možete uneti isključivo torbice i male rančeve. Odlaganje prtljaga na trotoaru takođe nije dozvoljeno. Molimo Vas da koristite predviđena mesta za odlaganje prtljaga na železničkoj stanici/autobuskoj stanici/aerodromu.

 Pravo bezviznog ulaska u Nemačku i boravka tamo imaju svi strani radnici na rečnim brodovima i kruzerima do tri meseca u periodu od 12 meseci, ukoliko rade na brodu koji plovi Rajnom ili Dunavom za kompaniju čije je sedište u inostranstvu, ukoliko su upisani u spisak posade tog broda, ukoliko imaju strani pasoš ili privremeni pasoš kojim se potvrđuje da je nosilac pasoša radnik na rečnom brodu na Rajni, ili ukoliko imaju brodarsku knjižicu (napr. brodarsku knjižicu za rad na Dunavu).

Vizna liberalizacija je ograničena i važi samo za boravke na brodu i u blizini luke i obližnjeg mesta, te za putovanja između graničnog prelaza i luke gde je brod usidren ili između dve luke te kad se radi o međunarodnom prevozu lica ili stvari u sklopu plovidbe Dunavom za prevoz istih lica i stvari. Isto to važi za članove porodice koji su navedeni u brodarskoj knjižici.

Ukoliko treba da podnesete zahtev za nacionalu vizu, obratite pažnju na sledeće:

Izdavanje vize za zaposlenje na rečnom brodu moguće je jedino pod uslovom da podnosilac zahteva po ulasku na teritoriju Savezne Republike Nemačke radi pod istim radnim uslovima, naročito u odnosu na mesečnu zaradu i radno vreme, koji važe za nemačke radnike. Prema tome, izdavanje vize ne dolazi u obzir, ukoliko se mesečna zarada i/ili radno vreme graniči sa kršenjem člana 138. Građanskog zakonika (BGB). Vodite računa o tome da od  01.01.2015. godine za zaposlene na teritoriji Savezne Republike Nemačke važi Zakon o minimalnim platama (MiLoG).

Dokumenta

Molimo Vas da pre podnošenja zahteva za nacionalnu vizu pažljivo pročitajte napomene koje su date uz svaku pojedinačnu tačku, te naročito obratite pažnju na broj potrebnih fotokopija.

Molimo Vas da dokumentaciju sortirate prema dole navedenom redosledu i da svaki zahtev ima svoj paket dokumenata (kopije). Originalnu dokumentaciju izdvojite i sortirajte kao poseban paket. Originali će Vam biti vraćeni najkasnije po donošenju odluke o Vašem viznom zahtevu.

Molimo da sledeća dokumenta spojite isključivo spajalicama (bez heftanja)!

 • 2 Videx obrasca za podnošenje zahteva - Kompletno popuniti onlajn na nemačkom ili engleskom jeziku i svojeručno potpisati odštampani primerak. Ne koristiti obrasce za podnošenje zahteva za tzv. šengen vizu!
 • Pasoš + 2 fotokopije (svih relevantnih stranica) - Najmanje dve stranice u pasošu treba da budu prazne. Vodite računa da pasoš važi najmanje još tri meseca po isteku vize. Priložite fotokopije stranice pasoša sa ličnim podacima kao i kopije svih stranica sa vizama, pečatima ili drugim unosima.
 • 3 fotografije-  3 identične biometrijske fotografije za pasoš, ne starije od 6 meseci. Dve fotografije nalepite na predviđeno mesto (na svaki zahtev po jednu), a jednu fotografiju priložite posebno.
 • Ugovor o radu (Original + 2 fotokopije) U originalu ili overena kopija od strane autorizovane agencije za ukrcaj. Ugovor o radu obavezno treba da sadrži podatke o:
 • brodu,
 • ruti odn. o deonicama reke,
 • državama u kojima se radi,
 • mestu ukrcavanja na brod ,
 • vremenima dnevnog i godišnjeg odmora,
 • broju radnih sati.

U suprotnom priložite posebnu potvrdu poslodavca u originalu uz dve fotokopije. Iz ugovora o radu se mora videti da su ispoštovane odredbe Zakona o minimalnim platama (MiLoG).

 • Zdravstveno osiguranje (Original + 2 fotokopije)- Dokaz o postojećem zdravstvenom osiguranju, ukoliko podatak o tome ne proizlazi iz ugovora o radu.
 • Taksa- Taksa iznosi 75 evra i plaća se u dinarima (RSD).

Odeljenje za vize ima pravo da u pojedinim slučajevima prilikom podnošenja zahtev aili u toku obrade zahteva zatraži dodatnu dokumentaciju koja ovde nije navedena.

POUKA

I               Prema čl. 54. stav 2. broj 8 Zakona o boravku stranaca (AufenthG) strani državljanin može da bude vraćen iz Savezne Republike Nemačke ukoliko je, sa ciljem da mu se izda viza, u postupku podnošenja zahteva za izdavanje vize naveo netačne ili nepotpune podatke. Podnosilac zahteva je obavezan da savesno i po najboljem uverenju navede sve tražene podatke. Svesno navođenje netačnih ili nepotpunih podataka može da ima za posledicu odbijanje zahteva za izdavanje vize, odnosno vraćanje podnosioca zahteva iz Savezne Republike Nemačke u slučaju da mu je viza već izdata. Svojim potpisom potvrđujem da sam poučen/-a o sadržaju čl. 54. stav 2. broj 8 Zakona o boravku stranaca (AufenthG) i o mogućim pravnim posledicama svesnog navođenja netačnih ili nepotpunih podataka u postupku izdavanja vize.

II              Osim toga izjavljujem da sam upozoren/a na to da je shodno propisima Šengenskog sporazuma potrebno da se za svaki boravak u šengenskom prostoru dokaže adekvatno putničko zdravstveno osiguranje. Potvrda o osiguranju treba nositi sa sobom i na upit pokazati prilikom prelaska granice.

III             Molimo Vas da neposredno posle dobijanja vize proverite tačnost unetih podataka. Naročito treba proveriti početak i kraj važenja vize i uporediti sa ukupnim trajanjem planiranog boravka. Osim toga treba proveriti tačan način pisanja imena i prezimena. Eventualne greške treba odmah saopštiti odeljenju koje je izdalo vizu.

IV          Dalje ssam obavešten/-a da radi zaštite podataka ne mogu telefonskim putem dobiti odgovor o stanju obrade mog zahteva, a da na upit elektronskim putem mogu dobiti odgovor najranije nakon 10 do 12 nedelja od podnošenja zahteva.

V             Saglasan/-na sam da se sva službena komunikacija u vezi sa mojim zahtevom obavlja elektronskim putem uz korištenje navedene mejl-adrese: ____________________________________

DA                          NE

Beograd, dana __________________    Potpis ___________________

POUKA –ZAHTEV ZA VIZU

Ukazano mi je na to da pozitivna odluka o mom zahtevu za vizu nije moguća ukoliko uz njega nije priložena sva neophodna dokumentacija navedena u informatoru. Nepotpuni zahtevi će biti odbijeni, a za obradu zahteva će biti naplaćena taksa.

Ukoliko moj zahtev za dobijanje nacionalne vize bude odbijen,

☐ rešenje o tome želim da preuzmem ja ili ovlašćeno lice u Ambasadi

☐ dajem saglasnost da mi se rešenje pošalje na mejl-adresu koja je navedena gore. Sanduče pomenute mejl-adrese redovno proveravam.

☐ molim da mi se rešenje pošalje na sledeću poštansku adresu:

     ________________________________________________________________________

    _________________________________________________________________________

Beograd, dana ______________   Potpis ________________

Molimo Vas da na zakazani termin za podnošenje zahteva za vizu ponesete jedan popunjeni i potpisani primerak ovog informatora. Priložite traženu dokumentaciju u naznačenom redosledu.


Na početak stranice