Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Minimalna visina primanja za 2023. godinu

19.05.2023 - Članak

Minimalna visina primanja za 2023. godinu

pro Jahr

pro Monat

Anteil der Bemessungsgrenze

Plava Karta, 
čl. 18b stav 2 str. 1
Zakona o boravku stranaca

58.400

4.866,67

dve trećine

Plava Karta, Deficitarna zanimanja
član 18b stav 2 str. 2 Zakona o boravku stranaca

45.552

3.796

52 %

IT Stručnjaci
čl. 6 Odredbe o zapošljavanju

52.560

4.380

60 %

Starosna granica 45 g.

čl. 18 stav 2 br. 5
Zakona o boravku stranaca
čl. 1 stav 2 Odredbe o zapošljavanju

48.180

4.015

55%

Sportisti na osnovu čl. 22. br. 4 Uredbe o zapošljavanju
 43.800   3.650                  50%

Gornja granica visine doprinosa osnovnog penzijskog osiguranja 2023.g.:  87.600 godišnje /  7.300 mesečno

Na početak stranice