Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Ponovni ulazak

Deutschland

Deutschland, © Colourbox

Članak

Opšte napomene


Molimo da prvo proverite u donjoj tabeli da li Vam je neophodna viza za ponovni ulazak u SR Nemačku.

Situacija

Napomena

Izgubljenja boravišna dozvola.

Neophodna Vam je viza za ponovni ulazak.

Boravišna dozvola zaboravljenja u Nemačkoj.

Ukoliko nije moguće da Vam se boravišna dozvola dostavi poštom, neophodna je viza za ponovni ulazak.

Rok važenja na boravišnoj dozvoli je istekao.

Neophodna Vam je viza za ponovni ulazak.

Boravišna dozvola je i dalje važeća ali posedujem novi srpski pasoš.

Ulazak u Nemačku je moguć ukoliko je u novom pasoša naveden i broj starog pasoša (tj. onog pasoša koji se navodi i u boravišnoj dozvoli).

Boravišna dozvola je istekla, Služba za strance je izdala fiktivnu potvrdu u skladu sa članom 81 stavom 4, st. 5 Zakona o boravku stranaca; koja je još važeća.

Ulazak je moguć samo u vezi sa isteklom boravišnom dozvolom, u suprotnom Vam je neophodna viza za ponovni ulazak.

Boravišna dozvola je i dalje važeća ali od poslednjeg izlaska iz Nemačke je prošlo više od šest meseci.

Molimo da prvo kontaktirate Službu za strance u Nemačkoj. Ukoliko Sližba za strance potvrdi da Vam je boravišna dozvola još uvek važeća, možete sa boravišnom dozvolom i potvrdom od Službe za strance da uđete u Nemačku. U suprotnom Vam je neophodna viza za ponovni ulazak u Nemačku.

Potvrda od Službe za strance da postoji boravišna dozvola u Nemačkoj, odn. da je podnet i odobren  zahtev za produženje.

Neophodna viza za ponovni ulazak.

Obrazac zahteva

Zahtev se podnosi u prostorijama viznog odeljenja u ul. Kneza Miloša 74-76.

Molimo Vas da obrazac popunite na nemačkom jeziku pre podnošenja zahteva. Obrazac ćete u dva primerka poneti na dogovoreni termin, zajedno sa potrebnom dokumentacijom (videti dole).

Potpišite  i izjavu u dva primerka!

VAŽNA NAPOMENA: Ambasada preporučuje da za popunjavanje obrasca NE koristite usluge takozvanih „konsultanata“ koji se nalaze u blizini Ambasade. Postoji  opasnost da se u obrazac unesu pogrešni ili nepotpuni podaci zbog čega u najgorem slučaju zahtev može biti odbijen.

Potrebna dokumenta

 • Videx formulara - Kompletno popuniti onlajn na nemačkom ili engleskom jeziku i svojeručno potpisati odštampani primerak. Ne koristiti obrasce za podnošenje zahteva za tzv. šengen vizu!
 • 1 potpisana izjava
 • 3 biometrijske fotografije (ne starije od 6 meseci, bez računarskih ispisa)
 • Važeći pasoš sa min. 1 godinom važenja
 • 2 kopije pasoša sa fotografijom
 • 2 kopije boravišne dozvole (ako postoji)
 • Izveštaj policije ukoliko je pasoš ili boravišna dozvola ukraden/na ili izgubljen/na
 • Dokaz o poslednjem polasku iz Nemačke
 • Naknada od 75 evra i plaća se u dinarima (RSD).

Molimo obratite pažnju na to da:

 • dostava potpune dokumentacije pri podnošenju zahteva ne garantuje Vam automatski pravo na vizu.
 • kopije dokumenata treba poneti sa sobom i ne mogu ih praviti zaposleni u odeljenju za vize.
 • odeljenje za vize izričito zadržava pravo traženja dodatnih dokumenata u pojedinačnim slučajevima i nakon podnošenja zahteva.

Zakazivanje termina

Zahtev za dobijanje vize za ponovni ulazak u Nemačku možete podneti od ponedeljka do petka od 8.00 do 9.00 ujutro u Vizno odeljenje u ulici Kneza Miloša 74-76 u Beogradu, bez prethodnog zakazivanja termina. Neophodno je da imate potpunu dokumentaciju


Na početak stranice