Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Nemačka, članica u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija 2019/20.

Članak

Nemačka je 8. juna 2018. godine izabrana za nestalnu članicu Saveta bezbednosti za 2019/20. godinu. Time Savezna Republika Nemačka preuzima važnu odgovornost za mir i bezbednost u svetu, i to po šesti put u toj ulozi.

Logo - Deutschland Mitglied des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen 2019-2020
Deutschland Mitglied des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen 2019-2020© Auswärtiges Amt/dpa

Savet bezbednosti UN, koji ima pet stalnih članica i 10 nestalnih članica koje preuzimaju tu funkciju na dve godine, je po međunarodnom pravu jedino telo koje može da donese pravno obavezujuće odluke. Nemačka je poslednji put izabrana za nestalnu članicu Saveta bezbednosti UN 2011/12. Belgija, Dominikanska Republika, Indonezija i Južna Afrika će 2019/20. takođe biti nestalne članice u Savetu bezbednosti.


Angažovanje Savezne Republike Nemačke

Nemačka se i dosada snažno angažovala u Ujedinjenim nacijama, kako politički i finansijski, tako i sa sve brojnijim ljudstvom: Nemačka po visini doprinosa za redovan budžet kao i za mirovne misije zauzima četvrto mesto među članicama, a drugo kao donator humanitarne i zvanične razvojne pomoći. Sem toga, Nemačka danas spada u one zapadne zemlje koje daju najveći kontingent za mirovne misije Ujedinjenih nacija.

Kao članica u Savetu bezbednosti Nemačka će se fokusirati na četiri ključna cilja:

 

Mir:

U vremenu globalizacije međunarodna zajednica treba više nego ikada da se zajedničkim snagama suprotstavi starim i novim pretnjama. Nemačka je u tome pouzdani partner: Skoro 30 godina se ona angažuje u mirovnim misijama, obezbeđujući ljudstvo i finansijska sredstva. Prevencija sukoba, stabilizacija, podrška nakon sukoba i kontrola naoružanja – to su stubovi nemačke spoljne politike.

Pravda:

Nemačka se zalaže za svetski poredak koji funkcioniše i koji je zasnovan na zajedničkim vrednostima. Ljudska prava su temelj našeg zajedničkog života širom sveta. Ravnopravnost polova i samoopredeljenje svih žena i devojčica, društvena inkluzija i ekonomska, socijalna i kulturna prava su sastavni deo osnovnih vrednosti za koje se Nemačka zalaže iz dana u dan na globalnom nivou.

Inovacija:

U prioritete nemačke spoljne politika spada i oblast klimatske politike. Pravno obavezujući Sporazum o klimatskim promenama potpisan u Parizu daje smernice za održivo snabdevanje energijom širom sveta. Kao jedan od osnivača Programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu Nemačka kao idejni tvorac „energetskog preokreta“ deli svoja mnogobrojna iskustva i svoje ambicije. Ravnopravno obrazovanje visokog kvaliteta za svu decu i sve mlade ljude takođe je jedna od centralnih tema politike Nemačke. Na prvi pogled se može činiti kao da ove teme nisu relevantne za bezbednost, međutim, one predstavljaju centralni preduslov za miroljubiva, slobodna društva. Prave bezbednosti nema bez obrazovanja, vode i zdrave životne sredine.

 

Partnerstvo:

Nemačka je svetu pouzdan partner. Za nas partnerstvo znači odnos jednakih sa jednakima. Nemačka želi da stavi svoja iskustva u službu sveukupnog razvoja. Razvojna politika predstavlja investiciju u budućnost: ona podrazumeva stvaranje struktura, deljenje ideja i znanja, pružanje pomoći za samopomoć. Nemačka hoće i može da doprinese tome da svet bude humanije mesto. Tu spada i pravedan i human odnos

Sitzung des UN-Sicherheitsrats
Sitzung des UN-Sicherheitsrats© picture alliance / dpa

prema izbeglicama. Uzroci migracije se moraju prevazići na licu mesta. Iz tog razloga Nemačka učestvuje u radu humanitarnih organizacija kao što je Organizacija Ujedinjenih nacija za pomoć izbeglicama i Svetski program za hranu UN.

Na početak stranice