Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Zahtev za dobijanje nemačkog uverenja o nekažnjavanju

Artikel

Ukoliko posedujete novu elektronsku ličnu kartu/boravišnu dozvolu, možete i putem interneta da predate zahtev za dobijanje nemačkog uverenja o nekažnjavanju. Takođe možete predati zahtev lično ili u pisanoj formi kod "Bundesamt für Justiz". Ambasada može da overi Vaš potpis.

Opšte informacije

Uverenje o nekažnjavanju, odnosno "policijsko uverenje o nekažnjavanju" jeste uverenje koje se štampa na specijalnom papiru u zelenoj boji i koje potvrđuje da li je dotična osoba kažnjavana ili ne. Svakoj osobi koja je navršila 14 godina starosti, može prema §30 Saveznog centralnog registra (BZRG) da preda zahtev za izdavanje uverenja sa sadržajem koji se tiče podnosioca zahteva. Ukoliko lice zastupa zakonski zastupnik (npr. kada je u pitanju maloletno lice), u tom slučaju je zakonski zastupnik ovlašćen za predaju zahteva.

Osobe koje žive u inostranstvu mogu da predaju zahtev za dobijanje nemačkog uverenja o nekažnjavanju direktno kod Bundesamt für Justiz (BFJ). Ukoliko posedujete novu elektronsku ličnu kartu/boravišnu dozvolu kao i čitač elektronskih karata, možete i putem interneta da predate zahtev za dobijanje nemačkog uverenja o nekažnjavanju. Više informacija možete dobiti ovde. Pored Toga možete predati zahtev lično ili u pisanoj formi kod Bundesamt für Justiz.

Potvrda potpisa od strane Ambasade

Ukoliko se odlučite da zahtev predate u pisanoj formi, neophodno je da lični podaci i potpis  budu potvrđeni od strane javnog beležnika. Javno-beležnička potvrda može biti izvršena i u diplomatsko-konzularnom predstavništvu, pa tako i u Ambasadi Savezne Republike Nemačke u Beogradu u formi konzularne potvrde.

Za dobijanje konzularne potvrde neophodno je da zakažete termin u Ambasadi Savezne Republike Nemačke putem elektronskog sistema za zakazivanje termina. Molimo Vas da na termin ponesete odštampanu potvrdu termina. Takođe je neophodno da na zakazani termin ponesete sledeće:

  • ispunjeni, nepotpisani zahtev. Englesku ili francusku jezičku verziju možete pronaći ovde. Zahtev mora da sadrži kompletne lične podatke (a naročito aktuelno prezime, kao i prezime po rođenju, ukoliko se menjalo).
  • aktuelnu putnu ispravu ili ličnu kartu
  • Takse se pri podnošenju zahteva plaćaju kreditnom/debitnom karticom (Visa/MasterCard) u evrima ili u gotovini u dinarima prema važećem kursu blagajne. Cene se prilikom obračuna u dinare zaokružuju na okrugao iznos u stotinama dinara. Potvrda potpisa košta 34,07 € (u zavisnosti od kursa okvirno 4.000 RSD).

Molimo Vas da svoj zahtev nakon overe pošaljete na sledeću adresu:

Podneti zahtev za izdavanje uverenja o nekažnjavanju u Srbiji

Za izdavanje uverenja o nekažnjavanju preporučujemo da se obratite nadležnim organima u Srbiji.

Prema nezvaničnim informacijama kojima raspolaže Ambasada, za izdavanje potvrde su u Srbiji nadležne policijske stanice kojima možete direktno da se obratite. Lica koja u skladu sa srpskim zakonodavstvom imaju pravo da podnesu zahtev, mogu da ga podnesu putem interneta putem servisnog portala srpskih vlasti.

Kao privatno lice imate mogućnost da se u vezi s tim obratite advokatu koji bi u Vaše ime mogao da preuzme podnošenje zahteva u Srbiji. Najnoviji spisak advokata ambasade Nemačke u Beogradu možete naći ovde.

nach oben