Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Potvrda o prelasku granice

Artikel

U nekim slučajevima će Vam ured za strance u Nemačkoj tražiti potvrdu da ste zaista izašli iz zemlje tj. da ste napustili teritoriju Savezne Republike Nemačke.

Ambasada može na obrascu ureda za strance da potvrdi, da ste lično došli u Ambasadu Republike Nemačke. Izdavanje ove potvrde se načelno ne naplaćuje.

Za to je potrebno zakazivanje termina preko našeg sistema za zakazivanje termina. Potrebno je da dođete lično. Deca takođe moraju da dođu lično. Molimo Vas da ponesete sa sobom:

  • Važeću ličnu ili putnu ispravu sa pečatom izlaska iz zemlje (u originalu sa jednom fotokopijom). Obavezno kopirajte sve stranice pasoša na kojima se nalaze pečati sa izlaskom iz zemlje.
  • Obrazac ureda za strance u originalu (Grenzübertrittsbescheinigung). 
nach oben