Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Overa kopija i potpisa

Artikel

Ako živite u Srbiji, možete da overite kopije i/ili potpise u Nemačkoj ambasadi u Beogradu. Potrebno je zakazati termin. 

Zakazivanje termina

Termine za overe možete dobiti isključivo preko onlajn sistema za dodelu termina Nemačke ambasade. Zakažite Termin onlajn i ponesite odštampanu potvrdu termina. Ukoliko overavate kopije, na zakazani termin može da dođe i druga osoba koju Vi odredite. Za overu potpisa neophodno je lično prisustvo.

Termini su raspoloživi ujutru, tj. prepodne. Za overu fotokopija originalnih dokumenata potrebno je više vremena. U slučaju da overavate fotokopije dokumenata, Vaša dokumenta možete podići istog dana kada ste zakazali termin za overu u popodnevnim časovima. Overene kopije izdaju se od ponedeljka do četvrtka u 15:00 časova, a petkom u 12:00 časova.

Overe kopija

Na zakazani termin ponesite sledeće:   

  • Originale (svedočanstva, sertifikate, potvrde itd.). Ambasada vrši uslugu fotokopiranja dokumenata. Molimo vas da ne donosite fotokopije.
  • Važeću ličnu ili putnu ispravu, ako druga osoba dolazi umesto Vas: pismena, ručno potpisana punomoć kao i jedna kopija lične karte ili pasoša davaoca punomoći 
  • Takse se pri podnošenju zahteva plaćaju kreditnom/debitnom karticom (Visa/MasterCard) u evrima ili u gotovini u dinarima prema važećem kursu blagajne. Cene se prilikom obračuna u dinare zaokružuju na okrugao iznos u stotinama dinara. Taksa za overu fotokopije - bez obzira na broj stranica - iznosi fiksno 24,83 € (u zavisnosti od kursa dinara okvirno 2.900 RSD).

Napomena: Overa može u nekim situacijama biti odbijena, kao na primer u slučaju postojanja sumnje u verodostojnost originala. Ukoliko ne donesete originalni dokument, prosta kopija originala ne može da bude overena.

Overe potpisa

Na zakazani termin ponesite sledeće: 

  • nepotpisani original uverenja, zahteva ili formulara ispod kojeg treba da se overi Vaš potpis   
  • Važeću ličnu ili putnu ispravu                                  
  • Takse se pri podnošenju zahteva plaćaju kreditnom/debitnom karticom (Visa/MasterCard) u evrima ili u gotovini u dinarima prema važećem kursu blagajne. Cene se prilikom obračuna u dinare zaokružuju na okrugao iznos u stotinama dinara. Svaka overa potpisa košta 56,43 € (u zavisnosti od kursa okvirno 6.600 RSD), a overa izjave o prezimenu koštaće 79,57 € (u zavisnosti od kursa okvirno 9.400 RSD).

Napomene: Molimo Vas da obratite pažnju da overa potpisa može u pojedinim slučajevima biti odbijena, ukoliko je evidentno da za pripremljeno punomoćje nije dovoljna zvanična overa. U takvim slučajevima (npr. kupoprodajni ugovor za nekretninu, otvaranje GmbH-a, raspodela nasledstva) savetujemo, da se pravni posao overi u Nemačkoj kod notara (zastupanje bez punomoćja). Zatim možete overu potpisa na naknadno datom punomoćju regularno da obavite u Nemačkoj ambasadi. U takvim slučajevima molimo Vas da uz postojeće punomoćje ponesete makar fotokopiju pravnog posla (overe od strane notara).

Prema odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca Ambasada nije ovlašćena da vrši overu potpisa i proveru identiteta za potrebe otvaranja bankovnog računa, podnošenja zahteva za kredit u iznosu većem od 15.000 evra i u sličnim slučajevima („provera legitimiteta“). Molimo Vas da se za uputstvo o daljim koracima obratite banci koja Vam je dostavila dokumentaciju i zamolite za obaveštenje da li u Srbiji ili nekoj obližnjoj zemlji članici EU postoji partnerska banka ili notar koji može izvršiti neophodnu potvrdu identiteta. Za otvaranje računa sa ograničenim pravom raspolaganja važe posebna pravila, o tome više ovde.

nach oben