Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Pravo na alimentaciju

Artikel

U oblasti ostvarivanja prava na alimentaciju u odnosu između Nemačke i Srbije važi Konvencija o ostvarivanju alimentacionih zahteva u inostranstvu iz 1996. god. Uslov za pokretanje postupka u skladu sa odredbama ove konvencije jeste da stranke žive na području različitih država potpisnica sporazuma.

Opšte informacije

Konvencija o ostvarivanju alimentacionih zahteva u inostranstvu iz 1956. godine se primenjuje na obavezu izdržavanja koje se temelji na zakonskim odredbama. U skladu sa odredbama Konvencije o ostvarivanju alimentacionih zahteva u inostranstvu iz 1956. godine, u načelu, ne postoji mogućnost ostvarivanja prava na akontaciju u skladu sa Zakonom o plaćanju akontacije na alimentaciju ili drugih socijalnih davanja iz državnih fondova.

Postupak se razlikuje u zavisnosti da li se radi o dolazećem ili izlazećem zahtevu. U oba slučaja postoji mogućnost da se zatraži prvobitno sudsko rešenje o plaćanju alimentaije koje se onda može i izvršiti ili da se zatraži priznanje već donetog sudskog rešenja i pokrene njegovo izvršenje. Uostalom, centralni prijemni i posrednički organi, takođe, podržavaju sporazumno rešenje. Pored toga, postoji mogućnost da u okviru ostvarivanja prava na izdržavanje deteta i pred sudom utvrdite očinstvo.

Nadležni organ u Nemačkoj

Centralni prijemni i posrednički organ u Saveznoj Republici Nemačkoj u skladu sa odredbama Konvencije o ostvarivanju alimentacionih zahteva u inostranstvu iz 1956. godine je Savezna uprava za pravosuđe. Njen zadatak jeste da pruža podršku prilikom ostvarivanja prava na izdržavanje deteta. Savezna uprava za pravosuđe je centralni posrednički organ, ukoliko je lice koje ima pravo na izdržavanje (u daljem tekstu Poverilac) ima svoje prebivalište na teritoriji Savezne Republike Nemačke. Ukoliko je lice koje je dužno da plati izdržavanje (u daljem tekstu Dužnik) nastanjen u Nemačkoj, Savezna uprava za pravosuđe je centralni prijemni organ.

Kontakt podaci Savezne uprave za pravosuđe:

Savezna uprava za pravosuđe prosleđuje izlazeće zahteve nadležnom prijemnom organu u inostranstvu i vodi korespondenciju tokom daljeg postupka. Pravo na podnošenje zahteva ima svako fizičko lice. Poverilac koji ima svoje mesto prebivališta u Nemačkoj, može ostvariti pravo na izdržavanje (prvenstveno izdržavanje deteta i izdržavanje supružnika) podnošenjem zahteva nadležnom osnovnom sudu (Amtsgericht), koristeći obrasce koji se nalaze na sajtu Savezne uprave za pravosuđe. Zahtev se može podneti i bez sudskog rešenja o pravu na alimentaciju. Prijemni organ u inostranstvu pokrenuće sudskih postupak u državi prebivališta podnosioca. Sud će razmotriti zahtev i proslediti ga uz neophodnu dokumentaciju Saveznoj upravi za pravosuđe koja će ga, ukoliko ne nađe da je zahtev nesavestan, proslediti nadležnom organu u inostranstvu.

Po dostavljanju zahteva prijemnom organu u inostranstvu, isti će pokrenuti sve neophodne mere za ostvarivanje prava na alimentaciju. u svakoj državi za to postoji određeni postupak. U nekim državama, na primer, postupak obuhvata i utvrđivanje adrese stanovanja dužnika. Pri tom treba voditi računa da je utvrđivanje adrese stanovanja u nekim državama potpisnicima poprilično složen postupak. Stoga preporučujemo da priložite sve informacije o pretpostavljenom boravku, bez obzira koliko su sigurne ili ne. Bliže informacije o utvrđivanju adrese u Srbiji, videti ovde. U okviru dolazećih zahteva Savezna uprava za pravosuđe je nadležna institucija za sve podnosioce zahteva koji se nalaze u inostranstvu. Savezna uprava za pravosuđe će kao centralni prijemni organ poduzeti sve neophodne mere za ostvarivanje prava na alimentaciju. U to spada utvrđivanje adrese stanovanja dužnika i njegovih primanja. U zavisnosti od konkretnog slučaja, Savezna uprava za pravosuđe može da proglasi rešenje stranog suda u Nemačkoj izvršnim ili će pokrenuti postupak za donošenje prvobitnog sudskog rešenja. Ukoliko do sada nije utvrđeno očinstvo, pokrenuće se postupak o utvrđivanju očinstva. Prevashodni cilj Uprave jeste da se po mogućnosti podstiče plaćanje alimentacije na dobrovoljnoj osnovi. Ukoliko plaćanja alimentacije izostanu, pokrenuće se postupak prinudnog izvršenja.

Nadležni organi u Srbiji

Za sve poverioce koji imaju svoje mesto prebivališta u Srbiji centralni prijemni organ je:

Za poverioce koji imaju svoje mesto prebivališta u Srbiji centralni posrednički organ je:


nach oben