Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Informator o dokazivanju poznavanja nemačkog jezika

Artikel

Prilikom podnošenja zahteva za vizu, poznavanje jezika se dokazuje predočavanjem sertifikata izdatog od strane ovlašćene institucije koja poseduje dozvolu na osnovu standarda ALTE-a za izdavanje sertifikata o položenom ispitu. U Srbiji trenutno sledeće institucije poseduju ovlašćenje za izdavanje takvih sertifikata: Goethe-Institut, ÖSD, kao i škole za učenje stranih jezika koje su sertifikovane prema ECL-u. Osim toga se priznaju Telc sertifikati ako je ispit položen van Srbije. Sertifikati o položenom ispitu drugih instituta/ škola jezika u Srbiji se u postupku podnošenja zahteva za izdavanje vize ne priznaju.

Za određene svrhe boravka je već prilikom podnošenja zahteva za izdavanje vize potrebno dokazati nivo znanja nemačkog jezika:

Svrha boravka
Nivo znanja jezika
Pridruživanje supružniku
A1
Pridruživanje maloletnog deteta roditelju, ako je dete u trenutku podnošenja zahteva već navršilo 16 godina
C1
Kursevi stručnog usavršavanja po obaveštenju o delimičnom priznavanju istovetnosti diplome
A2 ukoliko u rešenju o delimičnom priznavanju istovetnosti diplome nije drugačije navedeno
Zapošljavanje kao medicinsko osoblje
B2
Medicinsko osoblje sa obavezom pohađanja kurseva stručnog usavršavanja po obaveštenju o delimičnom priznavanju istovetnosti diplome
B1
Zapošljavanje profesionalnih vozača
B1
Stručno obrazovanje
B1 (i za stručno obrazovanje za medicinsko osoblje)
Traženje posla
B1
Traženje posla kao medicinsko osoblje
B2
Traženje radnog mesta za stručno obrazovanje
B2

Predočavanje sertifikata gore navedenih instituta ne predstavlja automatski i dokaz o poznavanju jezika u postupku podnošenja zahteva za vizu. Proverava se verodostojnost sertifikata i u pojedinim slučajevima, a na osnovu konkretnih sumnji, i njegova uverljivost i aktuelnost u odnosu na stvarno znanje jezika podnosioca zahteva. Procenu verodostojnosti poznavanja jezika vrši isključivo Odeljenje za vize.

*Zakon dozvoljava sledeće izuzetke od potrebe dokazivanja minimalnog nivoa znanja nemačkog jezika u slučaju pridruživanja bračnom drugu:

1.       Izuzeci vezani za lice koje podnosi zahtev:

·         ukoliko je znanje jezika očigledno (= ukoliko se prilikom podnošenja zahteva na šalteru nedvosmisleno ustanovi da podnosilac zahteva zna nemački)

·         kod podnosioca zahteva sa završenom visokom školom uz pozitivnu prognozu u pogledu pronalaženja posla i integracije

·         ukoliko se planira isključivo privremeni boravak u Nemačkoj

·         u slučaju ponovnog ulaska u Nemačku, tj. kada je podnosilac zahteva već živeo u Nemačkoj i imao trajnu boravišnu dozvolu u skladu sa nemačkim Zakonom o boravku, zapošljavanju i integraciji stranaca na teritoriji SR Nemačke (AufenthG)

·          ukoliko podnosilac zahteva usled fizičkog, duševnog ili psihičkog oboljenja ili nekog hendikepa trajno nije u stanju da nauči strani jezik

2.       Izuzeci vezani za referentnu osobu ili člana porodice koji već živi u Nemačkoj, a kome se podnosilac zahteva pridružuje:

·         ukoliko bračni drug koji živi u Nemačkoj ima državljanstvo neke od država navedenih u članu 41. Uredbe o boravku (AufenthV) ili u Nemačkoj uživa pravo na slobodu kretanja, tj. ako ima državljanstvo jedne zemlje članice EU (sem Nemačke) ili jedne od država Evropskog ekonomskog prostora (Norveške, Islanda i Lihtenštajna) ili Švajcarske,

·         u slučaju pridruživanja bračnom drugu koji boravi u Nemačkoj kao stručna radna snaga, kao naučni istraživač ili kao privatnik, ukoliko bračni drug poseduje Plavu kartu EU, ICT kartu, Mobilnu ICT kartu ili dozvolu za boravak za istraživače iz određenih oblasti (član 18. b stav 2. Zakona o boravku, zapošljavanju i integraciji stranaca na teritoriji SR Nemačke – AufenthG (Plava karta EU), član 19. AufenthG  (ICT karta), član 19. b AufenthG (Mobilna ICT karta), član 18. d AufenthG (istraživači), član 18. f  AufenthG (mobilni istraživači),

·         u slučaju pridruživanja bračnom drugu u skladu sa članom 18. c  stav 3. Zakona o boravku, zapošljavanju i integraciji stranaca na teritoriji SR Nemačke – AufenthG (visoko kvalifikovani) ili članom 21. AufenthG (privatnici), ukoliko je brak sklopljen pre nego što se lice kome se bračni drug pridružuje preselio u Nemačku

·         ukoliko je lice kome se podnosilac zahteva pridružuje neposredno pre izdavanja dozvole za trajno nastanjenje (Niederlassungserlaubnis) ili dozvole za stalni boravak Evropske unije (Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU) posedovao dozvolu za boravak (Aufenthaltserlaubnis) u skladu sa članom 18. d Zakona o boravku, zapošljavanju i integraciji stranaca na teritoriji SR Nemačke - AufenthG (istraživači),

·         u slučaju pridruživanja licima koja imaju pravo na zaštitu, ukoliko je brak sklopljen pre nego što se dotično lice preselilo u Nemačku.

3.       Drugi izuzeci

·         Izuzetak se, takođe, pravi kada bračni drug zbog specifičnih okolnosti u pojedinačnom slučaju pre ulaska u Nemačku ne može da preduzme neophodne radnje za sticanje osnovnog znanja nemačkog jezika ili ako bi to predstavljalo nesrazmeran napor.

To je najčešće slučaj kada se u dotičnoj zemlji nikako ne organizuju kursevi nemačkog jezika ili kada bi njihovo pohađanje predstavljalo visoki rizik po bezbednost polaznika, a ne postoje ni druge alternative s povoljnim izgledima za uspeh (na primer udžbenici ili onlajn) za učenje jezika i dokaz o stepenu znanja jezika.

Korisni linkovi:

www.goethe.de/belgrad

www.osd.at

www.dw-world.de

www.integration-in-deutschland.de

https://eclexam.eu/exam-Centers/

nach oben