Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Ambasada

Ambasadorka Anke Konrad

Botschafterin Anke Konrad

Kao nemačka ambasadorka, želim da unapredim razmenu između naših zemalja na svim nivoima, između ostalog, i da bi Srbija uskoro ispunila uslove za pristupanje Evropskoj  uniji.

Ambasadorka Anke Konrad

Naziv

Ambasada Savezne Republike Nemačke

Ambasadorka/Ambasador

Anke Konrad, Ambasadorka

Telefon

+381 11 3064-300

Faks

+381 11 3064-303

Ulica

Kneza Miloša 74-76, 11040 Beograd

Radno vreme

Odeljenje za pravno-konzularne poslove: 08.00 - 16.00 časova (petkom od 08.00 do 14.00 časova) u zavisnosti od dodele termina. Izdavanje nemačkih pasoša i ličnih karata: od ponedeljka do petka u 11:30 časova bez zakazivanja termina.

Sve informacije o konzularnim poslovima možete naći ovde.

Kontaktirajte nas

Zgradi se može pristupi bez prepreka.

Naziv

Odeljenje za vize Ambasade Savezne Republike Nemačke

Telefon

+381 11 306 44 00

Faks

+381 11 3064-303

Ulica

Kneza Miloša 75, 11000 Beograd: samo vize za spajanje porodice

Kneza Miloša 74-76, 11000 Beograd: sve ostale kategorije viza

Radno vreme

Od ponedeljka do petka u zavisnosti od dodele termina.

Izdavanje pasoša (pasoši sa vizom): od ponedeljka do četvrtka od 14:30 do 15:30 časova.

 

Konzularna nadležnost

Srbija

Veb stranica

http://www.beograd.diplo.de

Kontakt sa odeljenjem za vize i sa pravno-konzularnom odeljenjem

Zgradi se može pristupi bez prepreka.

Petak, 7. januar 2022. (pravoslavni Božić)

Utorak, 15. februar 2022. (Dan državnosti Srbije)

Utorak, 8. mart 2022. (Međunarodni dan žena)

Petak, 15. april 2022. (Veliki petak)

Ponedeljak, 18. april 2022. (Uskršnji ponedeljak)

Petak, 22. april 2022. (pravoslavni Veliki petak)

Četvrtak, 26. maj 2022. (Spasovdan)

Ponedeljak, 6. jun 2022. (Duhovski ponedeljak)

Ponedeljak, 3. oktobar 2022. (Dan nemačkog jedinstva)

Ponedeljak, 26. decembar 2022 (2. dan Božića)

Političko odeljenje 

 • prati i analizira unutrašnju i spoljnu politiku Srbije
 • održava kontakte sa političkim institucijama Srbije (sa vladama, ministarstvima, skupštinama, strankama, nevladinim organizacijama, sa Delegacijom Evropske unije kao i sa drugim ambasadama i međunarodnim organizacijama zastupljenim u Beogradu)
 • učestvuje u planiranju poseta nemačkih političara Srbiji kao i poseta političara iz Srbije Saveznoj Republici Nemačkoj

Stalni zamenik ambasadorke i zamenik šefa odeljenja je Karsten Majer-Vifhauzen (Carsten Meyer-Wiefhausen).


Privredno odeljenje 

 • unapređuje ekonomske odnose Savezne Republike Nemačke sa Srbijom
 • podržava nemačke firme koje žele da investiraju u Srbiji
 • tesno sarađuje sa Nemačko-srpskom privrednom komorom
 • prati i analizira ekonomski razvoj Srbije

Šef odeljenja je dr Denis Kajzer (Dennis Kaiser).


Odeljenje za privrednu saradnju

 • koordinira razvojnu saradnju između Nemačke i Srbije, sa težištem na održivom razvoju privrede, životnoj sredini i dobrom upravljanju;
 • održava redovnu razmenu mišljenja sa Vladom Republike Srbije, između ostalog u okviru međuvladinih konsultacija i pregovora;
 • nadgleda pripremu i realizaciju projekata nemačko-srpske razvojne saradnje;
 • koordinira angažman Savezne Republike Nemačke sa drugim bilateralnim i multilateralnim donatorima (kao npr. sa Evropskom unijom i Ujedinjenim nacijama).

Šef odeljenja za privrednu saradnju je Kristijan Šiling (Christian Schilling).


Konzularno odeljenje 

 • nadležno je, između ostalog, za izdavanje viza, za poslove u vezi sa pravom o nemačkom državljanstvu, sa pravom o putnim ispravama, sa pravom o nasledstvu i porodičnim pravom
 • nadležno za kontakt sa nemačkim državljanima koji žive ili borave u Srbiji
 • u slučaju gubitka ličnih dokumenata, odeljenje za pravno-konzularne poslove izdaje takozvani putni list koji zamenuje izgubljenu putnu ispravu

Šefa odeljenja je Aleksandra Hejgl-Pezerović (Alexandra Heigl-Pezerović).


Odeljenje za kulturu 

 • unapređuje kulturne odnose između Savezne Republike Nemačke i Srbije
 • koordinira nemačku spoljnu politiku prema Srbijiu oblasti kulture, tesno sarađujući sa Gete-Institutom i drugim posredničkim organizacijama
 • unapređuje na političkom nivou upotrebu nemačkog jezika kao stranog jezika u Srbiji
 • savetuje učenike i studente pri pripremi za njihov boravak u Nemačkoj te prati situaciju u oblasti nauke i visokog školstva kao i razmenu mladih
 • podržava nemačku manjinu u Srbiji u njihovom kulturnom radu

Šef odeljenja je Migel Valterajt (Miguel Waltereit).


Odeljenje za štampu 

 • informiše javnost u Srbiji o politici nemačke Vlade i radu Nemačke ambasade u Beogradu
 • adresa je za predstavnike medija iz Srbije za nemačke i međunarodne predstavnike medija akreditovane u Beogradu
 • sarađuje je sa Vladinom Saveznom direkcijom za štampu u održavanju kontakata nemačkih medija sa medijima u Srbiji

Šef odeljenja je Migel Valterajt (Miguel Waltereit).


Kancelarija izaslanika odbrane

na čelu sa izaslanikom odbrane koji predstavlja sve vidove oružanih snaga i organizacijske strukture Vojske Savezne Republike Nemačke te obavlja i funkciju vojnog atašea.

Njegove nadležnosti su: 

 • savetovanje ambasadora u odbrambeno i vojno političkim poslovima
 • obaveštavanje Vlade Savezne Republike Nemačke o aktualnoj situaciji u bezbednosnoj i odbrambenoj politici Srbije u oružanim snagama i po pitanju naoružanja
 • obaveštavanje vladinih organa Srbije i nedržavnih organizacija o temama nemačke politike odbrane, o oružanim snagama i pitanjima naoružanja
 • koordinisanje bilateralnih programa saradnje i školovanja između oružanih snaga Savezne Republike Nemačke i Srbije.

Šef odeljenja je potpukovnik u GS Ditrih Klaus Jenš (Dietrich Klaus Jensch).

Na početak stranice