Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Ambasada

Botschafter Thomas Schieb
» Ambasador Tomas Šib «

Adresa i radno vreme

Naziv

Ambasada Savezne Republike Nemačke

Ambasadorka/Ambasador

Tomas Šib (Thomas Schieb), Ambasador

Telefon

+381 11 3064-300

Faks

+381 11 3064-303

Poštanska adresa

Ambasada Savezne Republike Nemačke, P.O. Box 48, 11040 Beograd, Srbija.

Ulica

Neznanog junaka 1a, 11040 Beograd

Zemlja

Srbija

Radno vreme

08.00 - 16.00 časova (petkom od 08.00 do 14.00 časova)

Kontaktirajte nas

Naziv

Vizno i Pravno-konzularno odeljenje

Telefon

+381 11 306 44 00

Faks

+381 11 306 44 02

Poštanska adresa

Ambasada Savezne Republike Nemačke, Neznanog Junaka 1A, P.O. Box 48, 11040 Beograd, Srbija.

Ulica

Sedište Viznog i Pravno- konzularnog odeljenja: Kneza Miloša 75, 11000 Beograd

Radno vreme

1. Pravno-konzularno odeljenje izuzev viznog odeljenja (npr. nemački pasoši, overe, itd.)

Od ponedeljka do petka u zavisnosti od dodele termina

Izdavanje nemačkih pasoša i ličnih karata: od ponedeljka do petka u 8:00 i 11:30 časova

2. Vizno odeljenje

Od ponedeljka do petka u zavisnosti od dodele termina

Izdavanje pasoša (pasoši sa vizom): od ponedeljka do četvrtka od 14:30 do 15:30 časova

 

Konzularna nadležnost

Srbija

Veb stranica

http://www.beograd.diplo.de

Kontakt sa Viznim i Pravno-konzularnim odeljenjem

Dodatne informacije


Ponedeljak

1. januar 2018.

Novogodišnji praznik

Nedelja

7.  januar 2018.

pravoslavni Božić

Četvrtak

15. februar 2018.

Dan državnosti Srbije

Petak

30. mart 2018.

Veliki petak

Ponedeljak

2. april 2018.

Uskršnji ponedeljak

Petak

6. april 2018.

pravoslavni Veliki petak

Utorak

1. maj 2018.

Praznik rada

Četvrtak

10.  maj 2018.

Spasovdan

Ponedeljak

21. maj 2018.

Duhovski ponedeljak

Sreda

3. oktobar 2018.

Dan jedinstva Nemačke

Ponedeljak

24. decembar 2018.

Utorak

25. decembar 2018.

1. dan Božića

Sreda

26. decembar 2018.

2. dan Božića

Ponedeljak

31. decembar 2018.

 

Političko odeljenje

 • prati i analizira unutrašnju i spoljnu politiku Srbije
 • održava kontakte sa političkim institucijama Srbije (sa vladama, ministarstvima, skupštinama, strankama, nevladinim organizacijama, sa Delegacijom Evropske unije kao i sa drugim ambasadama i međunarodnim organizacijama zastupljenim u Beogradu)
 • učestvuje u planiranju poseta nemačkih političara Srbiji kao i poseta političara iz Srbije Saveznoj Republici Nemačkoj

Stalni zamenik Ambasadora i zamenik šefa odeljenja je Dorotea Gizelman (Dorothea Gieselmann).

Privredno odeljenje

 • unapređuje ekonomske odnose Savezne Republike Nemačke sa Srbijom
 • podržava nemačke firme koje žele da investiraju u Srbiji
 • tesno sarađuje sa Nemačko-srpskom privrednom komorom
 • prati i analizira ekonomski razvoj Srbije

Šef odeljenja je Katrin Majke Čiganovski (Catrin Meike Czyganowski).

Odeljenje za privrednu saradnju

 • koordinira razvojnu saradnju između Nemačke i Srbije, sa težištem na održivom razvoju privrede, životnoj sredini i dobrom upravljanju;
 • održava redovnu razmenu mišljenja sa Vladom Republike Srbije, između ostalog u okviru međuvladinih konsultacija i pregovora;
 • nadgleda pripremu i realizaciju projekata nemačko-srpske razvojne saradnje;
 • koordinira angažman Savezne Republike Nemačke sa drugim bilateralnim i multilateralnim donatorima (kao npr. sa Evropskom unijom i Ujedinjenim nacijama).

Šef odeljenja za privrednu saradnju je Leoni Rajmers (Leonie Reimers).

Konzularno odeljenje

 • nadležno je, između ostalog, za izdavanje viza, za poslove u vezi sa pravom o nemačkom državljanstvu, sa pravom o putnim ispravama, sa pravom o nasledstvu i porodičnim pravom
 • nadležno za kontakt sa nemačkim državljanima koji žive ili borave u Srbiji
 • u slučaju gubitka ličnih dokumenata, odeljenje za pravno-konzularne poslove izdaje takozvani putni list koji zamenuje izgubljenu putnu ispravu

Šef odeljenja je Verner Zigel (Werner Siegel).

Odeljenje za kulturu

 • unapređuje kulturne odnose između Savezne Republike Nemačke i Srbije
 • koordinira nemačku spoljnu politiku prema Srbijiu oblasti kulture, tesno sarađujući sa Gete-Institutom i drugim posredničkim organizacijama
 • unapređuje na političkom nivou upotrebu nemačkog jezika kao stranog jezika u Srbiji
 • savetuje učenike i studente pri pripremi za njihov boravak u Nemačkoj te prati situaciju u oblasti nauke i visokog školstva kao i razmenu mladih
 • podržava nemačku manjinu u Srbiji u njihovom kulturnom radu

Šef odeljenja je Kristijan Rajsmiler (Christian Reißmüller).

Odeljenje za štampu

 • informiše javnost u Srbiji o politici nemačke Vlade i radu Nemačke ambasade u Beogradu
 • adresa je za predstavnike medija iz Srbije za nemačke i međunarodne predstavnike medija akreditovane u Beogradu
 • sarađuje je sa Vladinom Saveznom direkcijom za štampu u održavanju kontakata nemačkih medija sa medijima u Srbiji

Šef odeljenja je Kristijan Rajsmiler (Christian Reißmüller).

Kancelarija izaslanika odbrane

na čelu sa izaslanikom odbrane koji predstavlja sve vidove oružanih snaga i organizacijske strukture Vojske Savezne Republike Nemačke te obavlja i funkciju vojnog atašea.

Njegove nadležnosti su:

 • savetovanje ambasadora u odbrambeno i vojno političkim poslovima
 • obaveštavanje Vlade Savezne Republike Nemačke o aktualnoj situaciji u bezbednosnoj i odbrambenoj politici Srbije u oružanim snagama i po pitanju naoružanja
 • obaveštavanje vladinih organa Srbije i nedržavnih organizacija o temama nemačke politike odbrane, o oružanim snagama i pitanjima naoružanja
 • koordinisanje bilateralnih programa saradnje i školovanja između oružanih snaga Savezne Republike Nemačke i Srbije.

Šef odeljenja je potpukovnik u GS Tomas Beker (Thomas Becker).

Vaši podaci

Polja sa oznakom * su obavezna i moraju se popuniti.

Da li želite kopiju imejla?
Na početak stranice