Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Ambasada

Ambasadorka Anke Konrad

Botschafterin Anke Konrad

Kao nemačka ambasadorka, želim da unapredim razmenu između naših zemalja na svim nivoima, između ostalog, i da bi Srbija uskoro ispunila uslove za pristupanje Evropskoj  uniji.

Ambasadorka Anke Konrad

Naziv

Ambasada Savezne Republike Nemačke

Rukovodstvo

Anke Konrad, Ambasadorka

Ulica

Kneza Miloša 74-76, 11040 Beograd

Radno vreme

Radno vreme ambasade:

Od ponedeljka do četvrtka: 08.00-16.00 časova

Petak: 08.00-13.30 časova

Odeljenje za pravno-konzularne poslove

Od ponedeljka do četvrtka: 08.00 - 16.00 časova

Petak: 08.00-13.00 časova 

Svi termini se zakazuju putem sistema za zakazivanje termina. Izdavanje nemačkih pasoša i ličnih karata: od ponedeljka do četvrtka u 11:30, petkom u 11.00 časova bez zakazivanja termina.

Sve informacije o konzularnim poslovima možete naći ovde.

Link ka formularu za kontakt

Telefon

+381 11 3064-300

Faks

+381 11 3064-303

Napomena za pristup bez prepreka

Zgradi se može pristupiti bez prepreka.

Naziv

Odeljenje za vize Ambasade Savezne Republike Nemačke

Ulica

Kneza Miloša 75, 11000 Beograd: samo vize za spajanje porodice

Kneza Miloša 74-76, 11000 Beograd: sve ostale kategorije viza

Konzularna nadležnost

Srbija

Radno vreme

Od ponedeljka do petka u zavisnosti od dodele termina.

Izdavanje pasoša (pasoši sa vizom): od ponedeljka do četvrtka od 14:30 do 15:30 časova.

 

Link ka formularu za kontakt

Telefon

+381 11 306 44 00

Faks

+381 11 3064-303

Veb stranica

Napomena za pristup bez prepreka

Zgradi se može pristupi bez prepreka.

Ponedeljak, 1. januar 2024. (Nova godina)

Četvrtak, 15. februar 2024. (Dan državnosti Srbije)

Petak, 8. mart 2024. (Međunarodni dan žena)

Petak, 29. mart 2024. (Veliki petak)

Ponedeljak, 1. april 2024. (Uskršnji ponedeljak)

Sreda, 1. maj 2024. (Međunarodni praznik rada)

Petak, 3. maj 2024. (pravoslavni Veliki petak)

Četvrtak, 9. maj 2024. (Spasovdan)

Ponedeljak, 20. maj 2024. (Duhovski ponedeljak)

Četvrtak, 3. oktobar 2024. (Dan nemačkog jedinstva)

Utorak, 24. decembar (Badnje veče)

Sreda, 25. decembar 2024. (1. dan Božića)

Četvrtak, 26. decembar 2024. (2. dan Božića)

Utorak, 31. decembar 2024. 

Političko odeljenje 

 • prati i analizira unutrašnju i spoljnu politiku Srbije
 • održava kontakte sa političkim institucijama Srbije (sa vladama, ministarstvima, skupštinama, strankama, nevladinim organizacijama, sa Delegacijom Evropske unije kao i sa drugim ambasadama i međunarodnim organizacijama zastupljenim u Beogradu)
 • učestvuje u planiranju poseta nemačkih političara Srbiji kao i poseta političara iz Srbije Saveznoj Republici Nemačkoj

Stalni zamenik ambasadorke i zamenik šefa odeljenja je Karsten Majer-Vifhauzen (Carsten Meyer-Wiefhausen).


Odeljenje za štampu 

 • informiše javnost u Srbiji o politici nemačke Vlade i radu Nemačke ambasade u Beogradu
 • adresa je za predstavnike medija iz Srbije za nemačke i međunarodne predstavnike medija akreditovane u Beogradu
 • sarađuje je sa Vladinom Saveznom direkcijom za štampu u održavanju kontakata nemačkih medija sa medijima u Srbiji

Šef odeljenja je Pavel Voronin (Pawel Voronin).


Odeljenje za kulturu 

 • unapređuje kulturne odnose između Savezne Republike Nemačke i Srbije
 • koordinira nemačku spoljnu politiku prema Srbijiu oblasti kulture, tesno sarađujući sa Gete-Institutom i drugim posredničkim organizacijama
 • unapređuje na političkom nivou upotrebu nemačkog jezika kao stranog jezika u Srbiji
 • savetuje učenike i studente pri pripremi za njihov boravak u Nemačkoj te prati situaciju u oblasti nauke i visokog školstva kao i razmenu mladih
 • podržava nemačku manjinu u Srbiji u njihovom kulturnom radu

Šef odeljenja je Pavel Voronin (Pawel Voronin).


Privredno odeljenje 

 • unapređuje ekonomske odnose Savezne Republike Nemačke sa Srbijom
 • podržava nemačke firme koje žele da investiraju u Srbiji
 • tesno sarađuje sa Nemačko-srpskom privrednom komorom
 • prati i analizira ekonomski razvoj Srbije

Šef odeljenja je dr Denis Kajzer (Dennis Kaiser).


Odeljenje za privrednu saradnju

 • koordinira razvojnu saradnju između Nemačke i Srbije, sa težištem na održivom razvoju privrede, životnoj sredini i dobrom upravljanju;
 • održava redovnu razmenu mišljenja sa Vladom Republike Srbije, između ostalog u okviru međuvladinih konsultacija i pregovora;
 • nadgleda pripremu i realizaciju projekata nemačko-srpske razvojne saradnje;
 • koordinira angažman Savezne Republike Nemačke sa drugim bilateralnim i multilateralnim donatorima (kao npr. sa Evropskom unijom i Ujedinjenim nacijama).

Šef odeljenja za privrednu saradnju je Judit Hofman (Judith Hoffmann).


Konzularno odeljenje 

 • nadležno je, između ostalog, za izdavanje viza, za poslove u vezi sa pravom o nemačkom državljanstvu, sa pravom o putnim ispravama, sa pravom o nasledstvu i porodičnim pravom
 • nadležno za kontakt sa nemačkim državljanima koji žive ili borave u Srbiji
 • u slučaju gubitka ličnih dokumenata, odeljenje za pravno-konzularne poslove izdaje takozvani putni list koji zamenuje izgubljenu putnu ispravu

Šefa odeljenja je Aleksandra Hejgl-Pezerović (Alexandra Heigl-Pezerović).Kancelarija izaslanika odbrane

na čelu sa izaslanikom odbrane koji predstavlja sve vidove oružanih snaga i organizacijske strukture Vojske Savezne Republike Nemačke te obavlja i funkciju vojnog atašea.

Njegove nadležnosti su: 

 • savetovanje ambasadora u odbrambeno i vojno političkim poslovima
 • obaveštavanje Vlade Savezne Republike Nemačke o aktualnoj situaciji u bezbednosnoj i odbrambenoj politici Srbije u oružanim snagama i po pitanju naoružanja
 • obaveštavanje vladinih organa Srbije i nedržavnih organizacija o temama nemačke politike odbrane, o oružanim snagama i pitanjima naoružanja
 • koordinisanje bilateralnih programa saradnje i školovanja između oružanih snaga Savezne Republike Nemačke i Srbije.

Šef odeljenja je potpukovnik u GS Štefan Hasler (Stefan Hasler).


Administracija

 • koordinira unutrašnju organizaciju ambasade,
 •  bavi se kadrovskim i finansijskim poslovima,
 • nadležna je za upravljanje nekretninama kao što su, na primer, zgrada ambasade i rezidencija ambasadorke.

Šefica administracije: Barbara Štim (Barbara Stiem)

Na početak stranice