Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Impresum i uslovi korišćenja

Obaveštenje za korisnike:

1. Prihvatanje uslova korišćenja / pristupa veb stranici

Korišćenjem ove veb stranice korisnik se slaže sa dole navedenim uslovima korišćenja.

Obezbeđivanje ove veb stranice za javnu upotrebu ne daje korisniku pravo na buduće korišćenje. Ambasada upravlja ovom stranicom i može, u bilo kom trenutku, po sopstvenom nahođenju i bez prethodne najave izmeniti, preraditi, skratiti, dopuniti i/ili obrisati sadržaj odnosno zatvoriti veb lokaciju.

Korišćenje veb stranice je regulisano nemačkim zakonom.

2. Odricanje od odgovornosti

Korišćenje ove veb stranice je na sopstvenu odgovornost. Izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu u vezi sa pristupom ovoj veb stranici i/ili njenim korišćenjem, osim ako je šteta prouzrokovana namerno ili grubim nemarom izdavača.

3. Autorsko pravo

Sadržaji ove veb stranice, a naročito tekstovi, slike i svi multimedijalni elementi, zaštićeni su autorskim pravima. Sva prava na sadržaje su zadržana.

4. Provera sadržaja veb stranice

a) Sopstveni sadržaji

Svi sadržaji dostupni na veb stranici su pažljivo provereni. Ipak, greške se ne mogu u potpunosti isključiti. Stoga se ne može dati garancija za potpunost, tačnost i aktuelnost sadržaja. Eventualna pravna obaveštenja, preporuke i informacije nisu obavezujuće; ne pružamo pravne savete. Ukoliko materijali koji su objavljeni na veb stranici sadrže pravne propise, zvanična obaveštenja, preporuke ili informacije, oni su izabrani prema najboljem saznanju i uz najveću moguću pažnju. Međutim, ako ima bilo kakvih nedoslednosti, jedini merodavan tekst je aktuelna službena verzija kako je objavljena u za to predviđenom službenom glasilu.

b) Sadržaji drugih provajdera

Linkovi koje vode na druge veb stranice za koje izdavač ove veb stranice nije odgovoran postavljeni su uz maksimalnu pažnju i prema našem najboljem saznanju. U vreme postavljenja linkova nijedan nezakonit sadržaj nije identifikovan. Izdavač veb stranice ne prisvaja sadržaje povezane sa drugim provajderima i ne polaže pravo na njih. Ne preuzima nikakvu odgovornost za potpunost i tačnost povezanih sadržaja trećih strana i ne može ni na koji način uticati na trenutni ili budući dizajn povezanih sadržaja. Svaku odgovornost za nezakonite, pogrešne ili nepotpune sadržaje snosi isključivo provajder takvih povezanih sadržaja. Gore navedeno se takođe odnosi na sadržaje trećih strana koji su tehnički ugrađeni u veb lokaciju i kao takvi označeni.

Kada se na veb stranici koristi kartografski materijal drugih provajdera, izdavač se izričito ne slaže u svakom pojedinačnom slučaju sa svim informacijama pruženim u navedenom materijalu (nazivi, granice itd.). Ne daje se garancija za tačnost tih informacija.

c) Prijavljivanje grešaka

Uredništvo ove veb stranice vas moli da se javite ukoliko sadržaji veb stranice ili linkovi do sadržaja trećih strana daju razlog za žalbu. Obavestite nas, takođe, ako su naši sopstveni sadržaji pogrešni, zastareli, nepotpuni ili nerazumljivi. U tu svrhu koristite naš kontakt obrazac.

5. Zaštita podataka

Lični podaci se prikupljaju, obrađuju i koriste isključivo u skladu sa obaveštenjem o zaštiti podataka

Na početak stranice