Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Politika privatnosti u skladu sa čl. 13. Evropske uredbe o zaštiti podataka

Članak

Ovde ćete dobiti informacije o tome kada na ovoj veb-stranici prikupljamo koje podatke i kako ih koristimo.

Ministarstvo spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke i nemačka diplomatsko-konzularna predstavništva širom sveta obrađuju lične podatke, poštujući odredbe Evropske uredbe o zaštiti podataka (Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)), Saveznog zakona o zaštiti podataka (Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) i, po potrebi, posebnih zakonskih regulativa. U cilju vašeg informisanja o obradi podataka i o vašim pravima, te ispunjavanja naše obaveze informisanja (čl. 13. i 14. DSGVO), obavestićemo vas u daljem tekstu o obradi ličnih podataka kada koristite našu veb stranicu, kada nas kontaktirate (putem kontaktnog obrasca, e-mejla, telefona ili poštom) kao i kada se pretplatite na jedan od naših biltena.

1. Osnove

1.1. Nadležna institucija i Poverenik za zaštitu podataka

Prema stavu 2. nemačkog Zakona o diplomatskoj službi (GAD), Savezno ministarstvo spoljnih poslova (Centrala) i diplomatsko-konzularna predstavništva čine jedinstvenu instituciju na saveznom nivou.

Nadležna institucija za obradu ličnih podataka u skladu sa članom 4. tačka 7. DSGVO je:

Savezno ministarstvo spoljnih poslova (Auswärtiges Amt)

Werderscher Markt 1

10117 Berlin

telefon: +49 (0) 30 18 17-0 / telefon za upite građana: +49 (0) 30 18 17-2000

faks: +49 (0) 30 18 17-3402

kontakt: Kontaktformular Bürgerservice

Poverenika za zaštitu podataka Saveznog ministarstva spoljnih poslova možete kontaktirati na:

Savezno ministarstvo spoljnih poslova (Auswärtiges Amt)

Werderscher Markt 1

10117 Berlin

telefon: +49 (0)30 18 17-7099

faks: +49 (0)30 18 17-5 7099

kontakt: Kontaktformular Datenschutzbeauftragter

Ukoliko imate pitanja o zaštiti podataka, možete se obratiti i kontakt osobama u diplomatsko-konzularnim predstavništvima širom sveta. Na kraju stranice možete saznati kako se obratiti predstavniku za zaštitu podataka diplomatsko-konzularnog predstavništva.

1.2. Lični podaci

Lični podaci su sve informacije koje se odnose na fizičko lice čiji je identitet utvrđen ili čiji se identitet može utvrditi. Fizičkim licem čiji se identitet može utvrditi smatra se lice koje se može identifikovati direktno ili indirektno, naročito povezivanjem sa identifikatorom kao što su ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator (član 4. tačka 1. DSGVO).

1.3. Zakonska osnova obrade podataka

Vaše lične podatke obrađujemo na osnovu

 • člana 6. stav 1. slovo a) DSGVO, ukoliko ste pristali na obradu (npr. slanje biltena);
 • člana 6. stav 1. slovo b) DSGVO, ako je obrada neophodna za ispunjenje ugovora ili predugovornih mera;
 • člana 6. stav 1. slovo c) DSGVO, ukoliko je obrada neophodna da bismo ispunili zakonsku obavezu koju smo preuzeli;
 • člana 6. stav 1. slovo d) DSGVO, u slučaju da vitalni interesi subjekta podataka ili drugog fizičkog lica zahtevaju obradu ličnih podataka;
 •  člana 6. stav 1. slovo e) DSGVO u vezi sa članom 3. BDSG, ukoliko je obrada neophodna za izvršavanje zadatka koji nam je poveren u javnom interesu ili u vršenju zakonskih ovlaštenja (npr. davanje odgovora na upit za kontakt). Zakonske obaveze Saveznog ministarstva spoljnih poslova i nemačkih diplomatsko-konzularnih predstavništava, između ostalih, uključuju održavanje odnosa sa javnošću i pružanje informacija o Saveznoj Republici Nemačkoj u inostranstvu (videti član 1. Zakona o diplomatskoj službi – GAD,(§ 1 des Gesetzes über den Auswärtigen Dienst – GAD)).

2. Obrada podataka u vezi sa posetom ove veb stranice

2.1 Prikupljanje podataka

Svaki put kada korisnik pristupa našoj vebstranici i svaki put kada preuzimate podatke sa našeg sajta, podaci o ovoj aktivnosti se privremeno čuvaju i obrađuju u datoteci dnevnika.

Alat za praćenje matomo koji se koristi za analizu upotrebe, konfiguriran je tako da se ne prikupljaju lični podaci posetioca.

Pored toga, vaša IP adresa će biti anonimizirana, tako da posetioci ne mogu da se prate.

Alat za praćenje radi na serverima Ministarstva spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke u sigurnoj mrežnoj zoni za koju je izdat certifikat Saveznog instituta za bezbednost podataka (BSI), tako da se ne prosleđuju podaci za praćenje.

Pored toga, možete da podesite u vašem pregledaču da se vaša poseta ovom sajtu uopšte ne registruje niti analizira (podešavanje Do-Not-Track/Ne pratiti). Prenosom varijable pregledača signalizira se alatu za praćenje da li posetioci žele da ih prate ili ne.

Da biste saznali kako to učiniti u vašem pregledaču, ukucajte npr. u pretraživač: Aktivirati "Ne pratiti [ime vašeg pregledača]"

                Sledeći podaci se prikupljaju putem praćenja JavaScripta:

 • zahtev (ime tražene datoteke), datum i vreme zahteva
 • vrsta / verzija pregledača (npr. Firefox 115.0)
 • jezik pregledača (npr. nemački)
 • operativni sistem koji koristite (npr .: Windows 11)
 • tip, model i marka uređaja
 • rezolucija ekrana
 • upotrebljeni dodaci: (npr. Flash, Java)
 • URL (prethodno posećena stranica)
 • anonimizirana IP adresa
 • država i region iz kojeg je podnesen zahtev
 • šta je preuzeto
 • klikovi
 • broj poslatih obrazaca (u zavisnosti od ciljnih definicija).

2.2. Kolačići (Session Cookies)

Kada se pozivaju pojedinačne stranice, koriste se takozvani privremeni kolačići koji olakšavaju navigaciju. Ovi sesijski kolačići ne sadrže lične podatke i brišu se nakon isteka sesije. Kolačići se takođe koriste kada koristite korpu za kupovinu. Oni se takođe brišu na kraju sesije.

Ne koriste se tehnike koje omogućavaju analizu ponašanja korisnika u pristupu sajtu.

2.3. Upotreba dodataka na društvenim mrežama (plug in)

Trenutno koristimo sledeće dodatke za društvene mreže: Facebook, Twitter, Instagram i Youtube (Google). Koristimo takozvano rešenje sa dva klika. Drugim rečima, kada posetite naš sajt, lični podaci se pružaocima dodataka ne prosleđuju odmah. Tek kada kliknete na dugme za aktiviranje društvenih mreža, vaši lični podaci će se proslediti dotičnom provajderu dodataka i pohraniće se tamo (kod američkih provajdera u SAD). Mi koristimo dodatke za društvene mreže da bi kroz interakciju sa vama i drugim korisnicima naša ponuda informacija bila zanimljivija.

Želimo izričito da vam skrenemo pažnju na to da društvene mreže u skladu sa svojim smernicama za korišćenje podataka čuvaju podatke svojih korisnika (na primer, lične podatke, IP adresu itd.) i koriste ih u poslovne svrhe. O obradi podataka od strane društvenih mreža možete saznati na sledećim linkovima:

Facebook, Twitter, Instagram, YouTube (Google)

Mi nemamo uticaja na prikupljanje podataka i njihovo dalje korišćenje na društvenim mrežama. Mi ne znamo u kojem obimu, na kojem mestu i u kojem trajanju se podaci čuvaju, u kojoj meri mreže ispunjavaju svoju obavezu brisanja, kakve se analize i veze prave na osnovu prikupljenih podataka i kome se podaci prenose.

Zato vas molimo da pažljivo proverite koje lične podatke pružate društvenim mrežama korišćenjem naše veb stranice. Ako ne želite da društvene mreže primaju lične podatke na osnovu vaše komunikacije sa našom veb stranicom, preporučujemo da nas kontaktirate na drugi način, kao što je kontaktni obrazac na ovom sajtu.

2.4  Google maps

Integrisali smo na našem sajtu uslugu karata „Google Maps“ od provajdera „Google“. Kada koristite uslugu (klikom na kartu), Google obrađuje lične podatke, posebno IP adrese i podatke o lokaciji korisnika, koji se, međutim, ne prikupljaju bez vašeg pristanka (obično kao deo podešavanja vaših mobilnih uređaja).

Ime provajdera:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

sajt: https://maps.google.de

Politika privatnosti: https://policies.google.com/privacy

Opcija za opoziv (Opt-Out-Plugin): http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

3. Obrada ličnih podataka na osnovu vašeg kontakta sa našom internet stranicom

Kada nas kontaktirate, podaci koje ste dostavili (vaše ime, vaša e-mail adresu i, eventualno, vaša adresa, brojeve telefona i faksa) kao i poslate informacije o sadržaju (eventualno lični podaci) obrađuju se u svrhu uspostavljanja povratnog kontakta sa vama i razmatranja vašeg upita, te će se čuvati u skladu sa rokovima utvrđenim Direktivom o arhiviranju koja dopunjuje Zajednički poslovnik saveznih ministarstava (GGO).

U slučaju da je druga institucija nadležna za davanje odgovora na vaš upit, prosleđivanje drugim organima na pokrajinskom i saveznom nivou može se vršiti bez vaše saglasnosti, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka, pod uslovom da se može pretpostaviti da je prosleđivanje podataka u cilju dobijanja odgovora u vašem interesu i pod uslovom da se ne radi o strogo poverljivim ličnim podacima (član 6. stav 1. slovo e) DSGVO u vezi sa članom 3. BDSG, članom 25. stav 1. u vezi sa članom 23. stav 1. tačka 1. BDSG).

4. Slanje biltena

Postoji mogućnost da se pretplatite na jedan od naših biltena koji vas obaveštavaju o vestima i saopštenjima za štampu nemačkog Ministarstva spoljnih poslova ili o opštim preporukama pre polaska na put i informacijama o bezbednosnoj situaciji u dotičnoj zemlji.
Za prijavljivanje za pretplatu na jedan od naših biltena koristimo tzv. postupak dvostrukog prijavljivanja (Double-opt-in). To znači da ćemo vam nakon registracije poslati mejl na vašu elektronsku adresu kojom vas molimo da potvrdite da želite primati bilten. Tek nakon potvrđivanja linka u mejlu, vaša elektronska adresa će se čuvati za slanje biltena za vreme za koje želite da koristite tu ponudu. Ako ne potvrdite registraciju u roku od 24 sata, vaši podaci biće automatski izbrisani.
Imate pravo da u bilo kojem trenutku opozovete saglasnost za slanje biltena i da odjavite pretplatu na bilten. Opoziv možete pokrenuti klikom na link naveden u svakom e-mail biltenu (bereitgestellten Link).

5. Naručivanje štampanog materijala

Ako preko naše veb stranice naručujete brošure, letke i ostale štampane proizvode, potrebni su nam sledeći lični podaci da bismo obradili vašu porudžbinu:

• ime i prezime,

• ulica i broj,

• poštanski broj i mesto

• elektronska adresa.

Ukoliko narudžbinu ne možemo finalno obraditi, podaci koje ste nam dali biće prosleđeni trećim licima (kompaniji kod koje ste naručili materijal, drugim organima ili institucijama ukoliko iste šalju naručeni materijal). Pravni osnov za obradu vaših podataka je vaš pristanak u skladu sa članom 6. stav 1. slovo a) DSGVO). Ukoliko navedeni podaci nisu dostavljeni, ne može se izvršiti obrada naloga.

Podaci koje ste naveli biće izbrisani 90 dana nakon obrade narudžbe.

6. Događaji, štampa i odnosi sa javnošću

U izvršavanju svojih zakonskih nadležnosti nemačko Savezno ministarstvo spoljnih poslova i nemačka diplomatsko-konzularna predstavništva deluju kao organizatori ili suorganizatori različitih događaja.

U slučaju poziva ili učestvovanja u nekom događaju, obrađujemo lične podatke (ime, adresu itd.) koristeći različite kanale komunikacije kao što je popunjavanje obrasca, veb obrasca, putem mejla, telefona ili predajom vizitkarte.

Koji lični podaci nam se dostavljaju zavisi od podataka koje unesete u obrazac, ulaznu masku ili koje date u direktnoj komunikaciji.

6.1. Prikupljanje podataka pratećih osoba

Prilikom uredne administrativne obrade događaja se prikupljaju i obrađuju i podaci pratećih osoba pozvanih učesnika. One, kao i sva druga lica čiji se podaci prikupljaju, uživaju prava navedena pod brojem 7.

6.2. Prikupljanje podataka iz javno dostupnih izvora

U tu svrhu, takođe, prikupljamo i obrađujemo podatke iz izvora koji su javno dostupni, poput početnih stranica subjekata podataka ili javno dostupnih direktorija.

6.3. Dalji postupak za prikupljanje ovih podataka

Lični podaci se bez vaše prethodne saglasnosti ne prenose trećim licima, već se čuvaju i obrađuju za našu internu upotrebu i u svrhu organizovanja i administrativne obrade događaja (kao što su kreiranje lista gostiju, omogućavanje kontrole pristupa itd.). Imamo pravo da dogovorimo prenos jednom ili više obrađivača koji koriste lične podatke u naše ime samo za internu upotrebu koja se nama može pripisati.

U zavisnosti od vrste događaja, pojavićemo se kao suorganizator zajedno sa drugim partnerom za saradnju. U tim slučajevima, podaci prikupljeni za potrebe događaja biće prosleđeni našim partnerima za saradnju, koji takođe mogu koristiti podatke isključivo u svrhu uredne administrativne obrade događaja. U okviru pripreme i organizacije događaja ćemo vas posebno obavestiti s kojim partnerima sarađujemo u pojedinačnom slučaju.

 

Podaci će se čuvati samo onoliko koliko je to potrebno za organizaciju i izvođenje događaja, kao i za izvršavanje naših zadataka u oblasti odnosa s javnošću.

Kao primalac propratnih pisama / pozivnica imate pravo da u svakom trenutku uložite prigovor na slanje dodatnih propratnih pisama / pozivnica.

6.4. Snimanje

U svrhu održavanja odnosa sa medijima i javnošću nemačko Savezno ministarstvo spoljnih poslova i nemačka diplomatsko-konzularna predstavništva objavljuju slike sa događaja i sastanaka na kojima se možete naći i vi. Imate pravo da uložite prigovor na snimanje i / ili publikaciju. Molimo da se neposredno obratite fotografu na licu mesta ili za svoj prigovor koristite gore navedene kontakt detalje.

Skrećemo vam pažnju na činjenicu da nemamo uticaj na snimke predstavnika štampe i medija. Oni su sami odgovorni u smislu DSGVO-a.

7. Vaša prava

7.1. U pogledu ličnih podataka koji se tiču vas imate sledeća prava:

•    pravo na obaveštavanje, član 15. DSGVO

•    pravo na ispravku podataka, član. 16. DSGVO

•    pravo na brisanje („pravo da budete „zaboravljeni“), član 17. DSGVO

•    pravo na ograničenje korišćenja vaših podataka, član 18. DSGVO

•    pravo na mogućnost prosleđivanja podataka, član 20. DSGVO

•    pravo na prigovor na obradu, član 21. DSGVO

7.2. Ukoliko se obrada vaših ličnih podataka odvija na osnovu vaše saglasnosti (npr. bilten), imate pravo da ih opozovete u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga. Opoziv saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade izvršene na osnovu pristanka do opoziva (član 7. stav 3. DSGVO)

7.3. Takođe imate pravo da se žalite nadzornom organu za zaštitu podataka zbog naše obrade vaših ličnih podataka (član 77. DSGVO).

Nadzorni organ nadležan za Ministarstvo spoljnih poslova i nemačka diplomatsko-konzularna predstavništva je:

Poverenik za zaštitu podataka i slobodu informisanja (Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit)
Graurheindorfer Straße 153
D-53117 Bonn

 

Na početak stranice