Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Pomoć za nemačke državljane

Artikel

Istekao vam je pasoš tokom putovanja u Srbiji ili vam je nestao ili je ukraden? Izgubili ste bankovne kartice? Imali ste nezgodu, hitnu medicinsku intervenciju, lišeni ste slobode ili čak imate smrtni slučaj u Srbiji? Onda ćete ovde naći korisne informacije.

Putni list u slučaju gubitka ili isteka pasoša/lične karte

Ukoliko ste tokom kratkotrajnog boravka u Srbiji izgubili lične isprave ili su vam ukradene odnosno istekle, Ambasada može da vam izda putni list za povratak u Nemačku. Taj dokument se izdaje sa važenjem koje je dovoljno za povratak u Nemačku, a maksimalno na mesec dana. Sa takvom putnom ispravom možete se ISKLJUČIVO vratiti u Nemačku, a ne putovati u druge zemlje koje se ne nalaze na najkraćem putu nazad za Nemačku.

Napomena: Ukoliko planirate da ostanete u Srbiji ili da nastavite put, ili ukoliko imate prebivalište u Srbiji, a istekla Vam je regularna putna isprava, potrebno je da podnesete zahtev za izdavanje regularne putne ili druge isprave i da priložite traženu dokumentaciju u celosti. Spisak dokumentacije možete videti ovde.

Uz zahtev za izdavanje putne isprave za povratak u Nemačku, u načelu, treba da podnesete sledeća dokumenta u originalu:

 • Kompletno i čitko popunjen zahtev: obrazac za punoletna lica možete preuzeti ovde, a za maloletna lica ovde. Obrazac možete takođe dobiti prilikom dolaska u Pravno-konzularno odeljenje radi podnošenja zahteva.
 • Dve aktuelne biometrijske fotografije: Ovde ćete naći detaljne informacije o veličini i drugim propisima u vezi sa fotografijama. Ovde ćete naći spisak sa nekoliko fotografskih radnji u Beogradu, pri čemu Ambasada se izričito suzdržava od davanja preporuka za bilo koju fotografsku radnju niti preuzima garanciju za usluge.
 • Dosadašnji nemački pasoš ili lična karta; ako ste izgubili pasoš ili vam je oduzet: policijski zapisnik o nestanku i potvrda o identitetu (npr. fotokopija nestale, ukradene ili oduzete isprave, vozačka dozvola ili slično). Policijska stanica se nalazi na primer u ul. Ljermontova 12a.

U slučaju maloletnih lica predočiti osim toga:

 • Aktuelne putne ili druge isprave roditelja
 • po potrebi, ukoliko roditelji zajedno vrše roditeljsko pravo, a jedan od roditelja nije prisutan prilikom podnošenja zahteva: zvanično overeno punomoćje ili saglasnost uz fotokopiju putne ili druge isprave odsutnog roditelja.
 • Po potrebi, potvrda da prisutni roditelj sam vrši roditeljsko pravo.

Ambasada zadržava pravo da, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju, kao npr. potvrdu o nemačkom državljanstvu, videti ovde.

Ambasada naplaćuje taksu u visini od 52,00 € koja se plaća u gotovini u domaćoj valuti prema zvaničnom kursu blagajne Ambasade ili kreditnom ili debitnom karticom u evrima (Visa/MasterCard). Zakažite termin preko elektronskog sistema zakazivanja termina. U hitnim slučajevima možete se obratiti Pravno-konzularnom odeljenju Ambasade od ponedeljka do četvrtka od 8:00 do 16:00 časova odnosno petkom od 8:00 do 14:00 časova pozivom na sledeći telefonski broj: 00381 11 306 44 00. Ukoliko kapaciteti Pravno-konzularnog odeljenja to dozvoljavaju, dobićete vanredan termin (isključivo za putnu ispravu za povratak). Adresa:

Gubitak novca/ kreditnih ili bankovnih kartica

Ukoliko ste izgubili novac, možete se snabdeti gotovinom bankovnim transferom novca, npr. preko banke Western Union ili Money Gram. Rodbina ili prijatelji na taj način mogu da vam pošalju novac u roku od samo nekoliko minuta.

U slučaju gubitka ili krađe vaših nemačkih bankovnih ili kreditnih kartica preporučujemo da ih odmah blokirate pozivom na sledeći centralni nemački broj: 0049-30-4050 4050 ili 0049-116 116. Osim toga ćete podneti policijsku prijavu o gubitku ili krađi.

Iznenadna bolest/nezgoda

Brojevi za hitne pozive u Srbiji su: policija - 192, vatrogasna služba - 193, hitna pomoć - 194. Centralu nemačkog auto-moto-kluba „ADAC“ u hitnim slučajevima možete kontaktirati na broj: 0049 89 22 22 22, a partner „ADAC-a“ u Srbiji AMSS na broj 1987 ili 00381 11 333 1111.

Državni zdravstveni sistem, posebno u državnim bolnicama, ne odgovara uvek nemačkim standardima ili kvalitetu. Međutim, prvu lekarsku pomoć, po pravilu, možete dobiti i u Srbiji. Izričito savetujemo da zaključite putno zdravstveno osiguranje koje uključuje i transfer u Nemačku, te da ponesete dovoljno lekova, ukoliko ih redovno pijete. Privatne medicinske ustanove u Srbiji nekada strancima skuplje naplaćuju svoje usluge nego domaćim pacijentima.

Nemačkim državljanima se u Srbiji na osnovu nemačkog obaveznog zdravstvenog osiguranja (bez plaćanja) pružaju zdravstvene usluge državnog zdravstvenog sistema, tj u državnim bolnicama, gde se, po pravilu, plaća samo neznatna participacija. Hitne intervencije (recimo da je život ugrožen) se, po pravilu, ne plaćaju. Određeni lekovi se, takođe,  izdaju bez plaćanja. Stomatološke usluge, međutim, ne spadaju u besplatne medicinske usluge. Osim o hitnim sluaevima Nemački osiguranik dužan je pre lekarskog tretmana da predoči svoju evropsku karticu zdravstvenog osiguranju (EHIC) mesno nadležnoj filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Tamo mu se izdaje Potvrda o korišćenju medicinskih usluga u zdravstvenim organizacijama. Ta potvrda se predoči lekaru ili bolnici. Spisak filijala Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i dalje informacije ćete naći na internet prezentaciji Nemačke službe za koordinaciju zdravstvenog osiguranja u inostranstvu.

Grad Beograd je na svojoj internet prezentaciji na nemačkom jeziku objavio spisak bolnica u Beogradu. Republički fond za zdravstveno osiguranje je na engleskom jeziku objavio spisak sa svim zdravstvenim centrima širom Srbije. Na spisku lekara Ambasade se, između ostalih, nalaze i lekari koji govore nemački jezik i zdravstvene ustanove raznih specijalizacija u Beogradu. Spisak je sastavljen na osnovu informacija kojima je Ambasada raspolagala u trenutku sastavljanja, Ambasada ne garantuje za tačnost podataka. Ukoliko koristite lekarske usluge sami ste odgovorni za plaćanje nastalih troškova. Ni diplomatsko konzularno predstavništvo niti Ministarstvo spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke ni u kom slučaju ne preuzimaju troškove vašeg medicinskog tretmana.

Lišenje slobode

Organi Republike Srbije dužni su da u najkraćem roku obaveste Ambasadu Nemačke o lišenju slobode nemačkog državljanina, kada lice koje je lišeno slobode zatraži da se Ambasada o tome obavesti. Organi Republike Srbije su u obavezi da informišu lice koje je lišeno slobode o njegovim pravima u vezi sa tim, a isto proizilazi iz člana 36 Bečke konvencije o konzularnim odnosima.

Ukoliko, međutim, imate dvojno državljanstvo i osim nemačkog posedujete i srpsko državljanstvo, konzularnu podršku vam možemo pružiti samo u ograničenoj meri, ako uopšte postoji mogućnost za to. Organi Republike Srbije će vas u tom slučaju smatrati srpskim državljaninom i neće dozvoliti „mešanje“ nemačkog diplomatsko konzularnog predstavništva.

Ukoliko želite konzularnu pomoć Ambasade, kazneno popravni zavod odnosno nadležni sud će o tome obavestiti Ambasadu. Uopštene informacije Ministarstva spoljnih poslova Nemačke o načinu i obimu podrške ćete naći ovde.

Nemačka ambasada ne može da vas pravno zastupa. Pravno zastupništvo može da preuzme samo pravnik upisan u imenik advokata u Srbiji. Imate pravo na branioca po službenoj dužnosti. Inače, imate mogućnost da na svoj trošak angažujete advokata da vas zastupa. Na spisku advokata Ambasade Nemačke ćete, između ostalih, naći i advokate koji govore nemački jezik. Ambasada ne garantuje za potpunost i tačnost podataka sa spiska; Ambasada se izričito suzdržava od davanja posebne preporuke za izbor advokata.

Smrtni slučaj

Ukoliko nemački državljanin premine u Srbiji, nadležni organi Republike Srbije će o tome obavestiti u što kraćem roku diplomatsko konzularno predstavništvo Nemačke. Ukoliko se rodbina nije sama javila Ambasadi, ona pokreće u Nemačkoj postupak traženja članova porodice preko Savezne uprave kriminalističke policije, kako bi ih mesno nadležna policija obavestila o smrtnom slučaju.

Ambasada može da pomogne pri izboru lokalnog pogrebnog preduzeća koje preuzima ili prevoz pokojnog lica u Nemačku ili sahranu u Srbiji. Ambasada će, takođe, izdati sprovodnicu za prevoz pokojnika – ukoliko se posmrtni ostaci prenesu u Nemačku, odnosno potvrdu o prevozu urne. Spisak sa lokalnim pogrebnim preduzećima ćete naći ovde; Ambasada ne garantuje za tačnost podataka i izričito ne daje nikakve preporuke.

Za podnošenje zahteva za izdavanje sprovodnice za prevoz pokojnika odn. za izdavanje potvrde o prevozu urne zakažite termin preko elektronskog sistema za zakazivanje termina. U hitnim slučajevima možete kontaktirati Pravno-konzularno odeljenje Ambasade od ponedeljka do četvrtka od 8:00 do 16:00 časova odn. petkom od 8:00 do 13:30 časova na broj: 00381 11 306 44 00. U zavisnosti od kapaciteta Pravno-konzularnog odeljenja zakazaće vam vanredan termin u kraćem roku.

Potrebna su sledeća dokumenta u originalu:

 • Aktuelna putna ili druga lična isprava pokojnika
 • Izvod iz matične knjige umrlih (ukoliko je izvod izdat u Srbiji: međunarodni izvod, ukoliko nije međunarodni ili nemački izvod: uz overeni prevod i, u datom slučaju, apostil-pečat)
 • Izveštaj lekara o uzroku smrti (nije potreban prevod)
 • U slučaju potvrde za prevoz urne: urnu
 • U slučaju potrebe izdavanja sprovodnice za prevoz pokojnika: potvrda zvaničnih organa Republike Srbije (sanitarne inspekcije) ili pogrebne usluge da sanduk odgovara propisima koje važe za prevoz pokojnih lica. U slučaju potvrde za prevoz urne: potvrda o kremaciji pokojnika (po mogućnosti uz prevod)
 • Potvrda nadležne uprave groblja u Nemačkoj da je dodeljeno grobno mesto za sahranu urne odn. kovčega
 • Potvrda pogrebnog preduzeća u Srbiji da će izvršiti prevoz
 • Ukoliko članovi porodice pokojnog lica lično ne podnose zahtev: punomoćje za pogrebno preduzeće ili slično
 • Takse se pri podnošenju zahteva plaćaju kreditnom/debitnom karticom (Visa/MasterCard) u evrima ili u gotovini u dinarima prema važećem kursu blagajne. Cene se prilikom obračuna u dinare zaokružuju na okrugao iznos u stotinama dinara. Taksa košta fiksno 64,07 € (u zavisnosti od kursa okvirno 7600 RSD).

Dežurna služba van radnog vremena Ambasade

Ambasada radi od ponedeljka do četvrtka od 8:00 do 16:00 časova, a petkom od 08:00 do 13:30 časova, za hitne konzularne slučajeve postoji dežurna služba i van tog vremena. Dežurnu službu možete kontaktirati na broj 00381 63 21 93 62 (SAMO na nemačkom jeziku i u načelu samo do 0:00 časova i od 8:00 časova). Dežurna služba pruža nemačkim državljanima podršku u situacijama kada im je hitno potrebna pomoć. Pozivom na ovaj broj nećete dobiti informacije o tekućim zahtevima za izdavanje vize ili pasoša, o pitanjima u vezi sa terminima ili o postupku zakazivanja termina!

Kada će vam pomoći dežurna služba i na koji način?

Ambasada Nemačke ne može i nije ovlašćena da preuzme posao zvaničnih organa u Nemačkoj. Ona, takođe, nije filijala nemačkih turističkih agencija ili nemačkih banaka. Sledeća tabela daje okvirni pregled usluga kada i pod kojim uslovima vam nadležna dežurna služba van radnog vremena Pravno-konzularnog odeljenja može pružati pomoć.

Na koji način pomaže dežurna služba?

Na koji način pomaže dežurna služba?

Šta dežurna služba ne može i ne sme da radi?

U hitnim slučajevima (npr. ukazivanje hitne medicinske pomoći), u slučaju gubitka pasoša, dežurna služba može izdati putnu ispravu za povratak u Nemačku, kada ste izgubili pasoš. Važna napomena: izostanak sa posla ili dodatni finansijski trošak usled propuštenog leta ne predstavlja hitan slučaj!

Da izda privremene putne isprave za putovanje u treće zemlje. U tom slučaju je potrebno kontaktirati nadležnu službu za izdavanje pasoša u Nemačkoj, a to nije moguće vikendom ili van redovnog radnog vremena.
Pružiće vam mogućnost da stupite u kontakt sa rodbinom ili prijateljima u domovini, ukoliko ste izgubili novac.

Da plati vaše dugove u hotelu, novčane kazne, troškove bolničkog lečenja ili nastavak vašeg odmora.

Objasniće vam kako se u najkraćem roku obavlja bankovni transfer novca, videti ovde. Da preuzme troškove za traženje nestalog lica ili za akcije spašavanja ili prevoza pokojnih lica ako se radi o smrtnom slučaju.
Daće vam spisak advokata (videti spisak sa advokatima) i lekara (videti spisak lekara). Da utiče na parnični postupak koji se vodi protiv vas niti da naređuje srpskim organima (isto važi i u slučaju rešavanja otvorenih pitanja sa carinskim službama ili ako vam se zabrani ulazak u Srbiju ili izlazak iz nje!)

U slučaju lišenja slobode posreduje u obezbeđivanju pravnog zastupnika, ukoliko to želite (videti spisak advokata) i obavestiće vašu rodbinu.

Da vas zastupa u svojstvu advokata ili da vas zastupa pred sudom.
U slučaju smrti nemačkog državljanina posreduje u informisanju članova porodice u Nemačkoj i u izboru pogrebnog preduzeća u Srbiji. Da vam izda duplikat vozačke dozvole ili saobraćajne dozvole.

nach oben