Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Izjava o zaštiti podataka za Fejsbuk stranicu

05.05.2022 - Članak

Ovde ćete naći informacije vezane za zaštitu podataka prilikom posete naše Fejsbuk stranice.

Vlasnik fan stranice

Ambasada Savezne Republike Nemačke u Beogradu
Kneza Miloša 74-76
11000 Beograd

Kontakt formular.

Informacije o fan stranici

Za informativnu uslugu koja se ovde nudi Ambasada koristi usluge Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dablin 2, Irska, koja je vlasnik Fejsbuk platforme.

Ambasada ukazuje na to da ovu Fejsbuk stranicu i njene funkcije koristite na sopstvenu odgovornost. Ovo se posebno odnosi na korišćenje interaktivnih funkcija (npr. komentarisanje, deljenje, ocenjivanje).

Pravna osnova za obradu podataka

Pravna osnova za obradu podataka nakon interakcije korisnika sa sadržajem Fejsbuk fan stranice Ambasade je član 6. stav 1. slovo e) Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR) u vezi sa stavom 3. Saveznog Zakona o zaštiti podataka i - ako su korisnici dali saglasnost - član 6. stav 1. slovo a) GDPR.

Svrha obrade podataka

Fejsbuk stranica Ambasade u inostranstvu pruža informacije o Saveznoj Republici Nemačkoj. Obrada vaših podataka prilikom posete stranice se vrši u tu svrhu.

Pri tom se radi o obradi podataka u javnom interesu u smislu člana 6. stav 1. slovo e) GDPR. Prema četvrtoj alineji člana 1. (2) Zakona o službi za spoljne poslove, jedan od zadataka službe za spoljne poslove je pružanje informacija o Saveznoj Republici Nemačkoj u inostranstvu. Služba za spoljne poslove se sastoji od Ministarstva za spoljne poslove SR Nemačke (Centralni ured) i misija u inostranstvu (član 2. Zakona o službi za spoljne poslove). Misije u inostranstvu daju informacije o Saveznoj Republici Nemačkoj preko svojih Fejsbuk stranica.

Statistička istraživanja pokazuju da se upotreba medija i informacijsko ponašanje menjaju širom sveta. Sve više ljudi dobija sve manje informacija o svakodnevnim događajima preko „tradicionalnih“ informativnih kanala poput dnevnih novina ili TV programa. Kao izvor informacija se sve više koriste mediji koji deluju isključivo ili delimično na internetu, pre svega platforme društvenih medija. Svojim radom na odnosima s javnošću Ambasada nastoji da dopre do što većeg broja grupa stanovništva i da im pruža informacije u okviru svog zakonskog mandata.

Savezno ministarstvo spoljnih poslova i njegova predstavništva u inostranstvu koriste Fejsbuk zajedno sa drugim bitnim medijskim kanalima. Više informacija o našoj ponudi videti ovde.

Obrada podataka o ličnosti od strane kompanije Meta Platforms

Prilikom posete ove Fejsbuk stranice Meta Platforms prikuplja, između ostalog, i vašu IP adresu kao i druge informacije sačuvane na vašem računaru u obliku kolačića. Ove informacije se koriste da bi Ambasadi kao vlasniku Fejsbuk stranice pružile anonimne statističke informacije o vašem korišćenju Fejsbuk stranice. Fejsbuk pruža detaljnije informacije o ovome na sledećem linku:
http://de-de.facebook.com/help/pages/insights

Podatke prikupljene o vama u ovom kontekstu obrađuje Meta Platforms Ireland Ltd. i mogu se po potrebi preneti u zemlje van Evropske unije. Informacije o tome koje informacije dobija i kako se koriste Meta Platforms daje u svojim Smernicama o korišćenju podataka, gde ćete takođe naći informacije o tome kako da kontaktirate Meta Platforms i o opcijama podešavanja za reklame. Smernice za korišćenje podataka dostupne su na sledećem linku: https://www.facebook.com/privacy/center. Ovde možete pronaći kompletne Smernice korišćenja podataka kompanije Meta Platforms: https://www.facebook.com/policy.php

Kada uđete na Fejsbuk stranicu IP adresa dodeljena vašem krajnjem uređaju se prenosi na Meta Platforms. Prema navodima Meta Platforms, IP adresa se anonimizira. Meta Platforms takođe memoriše informacije o krajnjim uređajima svojih korisnika (npr. kao deo funkcije „obaveštenja o prijavi“); ovo može omogućiti Meta Platforms da IP adrese poveže sa pojedinačnim korisnicima.

Ako ste trenutno prijavljeni na Fejsbuku kao korisnik, kolačić sa vašim Fejsbuk ID-om se nalazi na vašem krajnjem uređaju. Ovo omogućava Meta Platforms da vidi da ste posetili ovu stranicu i kako ste je koristili. Ovo važi i za sve ostale Fejsbuk stranice. Fejsbuk ikonice integrisane u veb stranice omogućavaju Meta Platforms da snimi vaše posete ovim veb lokacijama i poveže ih sa vašem Fejsbuk profilom. Na osnovu ovih podataka mogu vam ponuditi sadržaje ili oglase koje su prilagođene vama.

Ukoliko to ne želite, trebalo bi da se odjavite sa Fejsbuka i isključite funkciju „ostanite prijavljeni“, da izbrišite kolačiće sačuvane na vašem uređaju i da zatvorite i ponovo pokrenete pretraživač. Na taj način se brišu Fejsbuk informacije koje se mogu koristiti za direktnu identifikaciju. Ovo vam omogućava da koristite Fejsbuk stranicu bez otkrivanja vašeg Fejsbuk ID-a. Kada pristupite interaktivnim funkcijama na sajtu (lajk, komentar, deljenje, poruke, itd.) pojaviće se formular za prijavu na Fejsbuk. Kada se prijavite, Fejsbuk će vas ponovo identifikovati kao korisnika. Informacije o tome kako da upravljate postojećim informacijama o vama ili da ih izbrišete možete pronaći na sledećim Fejsbuk stranicama za podršku: https://www.facebook.com/privacy/center

Po sopstvenim navodima Meta Platforms čuva podatke sve dok više nisu potrebni za pružanje usluga i Fejsbuk proizvoda ili dok se korisnički nalog ne ugasi, zavisno od toga šta se prvo dogodi. Ovo zavisi od okolnosti svakog pojedinačnog slučaja, posebno od vrste podataka, razloga prikupljajja i obrade i relevantnih zakonskih ili operativnih potreba za skladištenjem. Za više informacija o skladištenju podataka videti ovde: https://www.facebook.com/privacy/center

Fejsbuk „Page Insights“

U svojim takozvanim „Page Insights“ Meta Platforms obrađuje niz ličnih podataka posetilaca stranice za sopstvene potrebe. Obrada se odvija bez obzira da li su posetioci prijavljeni na Fejsbuk platformu ili ne i da li su članovi Fejsbuk mreže. Korisnici koji pristupaju Fejsbuk stranicama, a nisu registrovani ili prijavljeni na Fejsbuk, takođe imaju mogućnost da utiču na obim obrade podataka pomoću kolačića koji nudi Fejsbuk. Za više informacija o Fejsbuk kolačićima idite na:
https://de-de.facebook.com/policies/cookies/

„Page Insights“ predstavljaju zbirnu statistiku koja se kreira na osnovu specifičnih „događaja“ koje evidentiraju Meta serveri kada ljudi stupaju u interakciju sa stranicama i njihovim povezanim sadržajem. Sami vlasnici stranica nemaju pristup ličnim podacima koji se obrađuju u okviru „događaja“, već samo sažetim, anonimnim „Page Insights“. Za više informacija videti: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_Addendum

Prava subjekta podataka

Ako se lični podaci korisnika obrađuju, oni imaju pravo na pristup, ispravku, prigovor, prenosivost i brisanje ovih podataka u skladu sa Opštom uredbom EU o zaštiti podataka. Meta Platforms Ireland Ltd se obavezala u skladu sa dodatkom Page Insights Controller da odgovori na zahteve subjekata podataka u skladu sa obavezama Meta Platforms prema dodatku Page Insights Controller (dostupno ovde: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum).

Zahteve korisnika u vezi sa obradom podataka prilikom posete Fejsbuk fan stranici ćemo prosleđivati Meta Platforms u skladu sa dodatkom Page Insights Controller. Korisnici mogu saznati više o svojim pravima kao subjektima podataka na sledećem linku: www.facebook.com/privacy/center

Alternativni bezuslovni pristup informacijama

Alternativno možete pristupiti informacijama o temama predstavljenim na Fejsbuk fan stranici na našoj veb stranici i na www.diplo.de.

Dalja obrada ličnih podataka

Ambasada kao pružalac informativne usluge neće prikupljati ili obrađivati dalje podatke o vašem korišćenju naše usluge.

Informacije o zaštiti podataka

Trenutno važeću verziju ove izjave o zaštiti podataka možete pronaći pod „Zaštita podataka“ na našoj Fejsbuk stranici.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa informacijama koje nudimo, možete kontaktirati Ambasadu putem kontakt obrasca.

Informacije o Fejsbuku i drugim društvenim mrežama i o tome kako možete da zaštitite svoje podatke mogu se naći i na veb stranicama Saveznog ureda za bezbednost informacija (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik - BSI): https://bsi.bund.de/dok/sicherheitsoptionen.


Na početak stranice