Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Obrazac za prijavu nepristupačnog sadržaja

Prijavite nepristupačan sadržaj!

Ovde možete da nam ukažete na eventualne nedostatke u vezi sa regulativom o pristupačnosti sadržaja na našim vebstranicama.

Molimo da koristite dole navedeni obrazac za kontakt.

Unesite svoje lične podatke i što precizniji opis barijere. Formular automatski šalje tačnu veb-adresu na kojoj ste našli barijeru.

Barijeru možete prijaviti i putem telefona za znakovni jezik. Dotična uputstva na nemačkom jeziku naći ćete ovde (na nemačkom). Vodite računa da je telefon za znakovni jezik podešen na nemački (znakovni) jezik.

Upiti poslati preko ovog obrasca, a koji su u vezi sa drugim tematskim oblastima (npr. u vezi sa vizama) neće biti razmatrani. Za druga pitanja molimo vas da koristite naš opšti obrazac za kontakt.

Upiti koji nisu na nemačkom ili srpskom jeziku neće biti razmatrani.


Vaši podaci:

Datenschutz*
Na početak stranice