Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Prevencija korupcije

05.12.2017 - Članak

Smernica o prevenciji korupcije u Saveznoj upravi od 30. jula 2004. godine definiše zakonski okvir zadataka za prevenciju korupcije u Ministarstvu spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke kao i diplomatskim misijama u inostranstvu.

Smernica o sprečavanju korupcije u Saveznoj upravi od 30. jula 2004. godine (RL) definiše zakonski okvir zadataka za prevenciju korupcije u Ministarstvu spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke, kao i diplomatskim misijama u inostranstvu. Pomoću nekoliko pravila i smernica za integritet, RL ima za cilj da obezbijedi razumljivu, poštenu i transparentnu administraciju.

Etički principi i odbacivanje korupcije treba da su čvrsto usađeni u svest svih zaposlenih Saveznog ministarstva spoljnih poslova, kao i svih zaposlenih u diplomatskim misijama u inostranstvu. Važan zadatak u sprečavanju korupcije uključuje senzibilizaciju zaposlenih na pitanje zaštite od mogućih korupcijskih rizika i održavanje visokih etičkih standarda, kao sastavni deo svih administrativnih postupaka.

Nagrade, lični pokloni ili druge pogodnosti

Primenjuje se princip: Zabrana prihvatanja!

Bez saglasnosti službe, zaposleni ne mogu prihvatiti nagrade, poklone ili druge beneficije u vezi sa njihovim dužnostima. Sve ostale odredbe mogu se naći u cirkularu Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova o zabrani primanja nagrada ili poklona u Saveznoj upravi od 08.11.2004. godine i relevantnih cirkulara Saveznog ministarstvu spoljnih poslova.

Pitanja i informacije o temi prevencije korupcije u Saveznom ministarstvu spoljnih poslova možete takođe uputiti sagovorniku za prevenciju korupcije u Saveznom ministarstvu spoljnih poslova.

Na početak stranice