Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Adresa i radno vreme

Naziv

Ambasada Savezne Republike Nemačke

Ambasadorka/Ambasador

Tomas Šib (Thomas Schieb), Ambasador

Telefon

+381 11 3064-300

Faks

+381 11 3064-303

Poštanska adresa

Ambasada Savezne Republike Nemačke, P.O. Box 48, 11040 Beograd, Srbija.

Ulica

Neznanog junaka 1a, 11040 Beograd

Zemlja

Srbija

Radno vreme

08.00 - 16.00 časova (petkom od 08.00 do 14.00 časova)

Kontaktirajte nas

Naziv

Odeljenje za vize i pravno-konzularne poslove

Telefon

+381 11 306 44 00 (Pitanja u vezi sa vizama utorkom 14:00-16:00 i četvrtkom 13:30-15:30)

Faks

+381 11 306 44 02

Poštanska adresa

Ambasada Savezne Republike Nemačke, Neznanog Junaka 1A, P.O. Box 48, 11040 Beograd, Srbija.

Ulica

Sedište Odeljenja za vize i pravno-konzularne poslove: Kneza Miloša 75, 11000 Beograd

Radno vreme

1. Odeljenje za pravno-konzularne poslove izuzev Odeljenja za vize (npr. nemački pasoši, overe, itd.)

Od ponedeljka do petka u zavisnosti od dodele termina

Izdavanje nemačkih pasoša i ličnih karata: od ponedeljka do petka u 8:00 i 11:30 časova

2. Odeljenje za vize

Od ponedeljka do petka u zavisnosti od dodele termina

Izdavanje pasoša (pasoši sa vizom): od ponedeljka do četvrtka od 14:30 do 15:30 časova

 

Konzularna nadležnost

Srbija

Veb stranica

http://www.beograd.diplo.de

Kontakt sa odeljenjem za vize i sa pravno-konzularnom odeljenjem

Dodatne informacije

Političko odeljenje

 • prati i analizira unutrašnju i spoljnu politiku Srbije
 • održava kontakte sa političkim institucijama Srbije (sa vladama, ministarstvima, skupštinama, strankama, nevladinim organizacijama, sa Delegacijom Evropske unije kao i sa drugim ambasadama i međunarodnim organizacijama zastupljenim u Beogradu)
 • učestvuje u planiranju poseta nemačkih političara Srbiji kao i poseta političara iz Srbije Saveznoj Republici Nemačkoj

Stalni zamenik Ambasadora i zamenik šefa odeljenja je Dorotea Gizelman (Dorothea Gieselmann).

Privredno odeljenje

 • unapređuje ekonomske odnose Savezne Republike Nemačke sa Srbijom
 • podržava nemačke firme koje žele da investiraju u Srbiji
 • tesno sarađuje sa Nemačko-srpskom privrednom komorom
 • prati i analizira ekonomski razvoj Srbije

Šef odeljenja je Ane-Kristin Piplica (Anne-Kristin Piplica).

Odeljenje za privrednu saradnju

 • koordinira razvojnu saradnju između Nemačke i Srbije, sa težištem na održivom razvoju privrede, životnoj sredini i dobrom upravljanju;
 • održava redovnu razmenu mišljenja sa Vladom Republike Srbije, između ostalog u okviru međuvladinih konsultacija i pregovora;
 • nadgleda pripremu i realizaciju projekata nemačko-srpske razvojne saradnje;
 • koordinira angažman Savezne Republike Nemačke sa drugim bilateralnim i multilateralnim donatorima (kao npr. sa Evropskom unijom i Ujedinjenim nacijama).

Šef odeljenja za privrednu saradnju je Leoni Rajmers (Leonie Reimers).

Konzularno odeljenje

 • nadležno je, između ostalog, za izdavanje viza, za poslove u vezi sa pravom o nemačkom državljanstvu, sa pravom o putnim ispravama, sa pravom o nasledstvu i porodičnim pravom
 • nadležno za kontakt sa nemačkim državljanima koji žive ili borave u Srbiji
 • u slučaju gubitka ličnih dokumenata, odeljenje za pravno-konzularne poslove izdaje takozvani putni list koji zamenuje izgubljenu putnu ispravu

Šefovi odeljenja su Klaudija Post-Berger (Claudia Post-Berger) i Hajnrih-Vilhelm Hervart Berger (Heinrich-Wilhelm Herwart Berger).

Odeljenje za kulturu

 • unapređuje kulturne odnose između Savezne Republike Nemačke i Srbije
 • koordinira nemačku spoljnu politiku prema Srbijiu oblasti kulture, tesno sarađujući sa Gete-Institutom i drugim posredničkim organizacijama
 • unapređuje na političkom nivou upotrebu nemačkog jezika kao stranog jezika u Srbiji
 • savetuje učenike i studente pri pripremi za njihov boravak u Nemačkoj te prati situaciju u oblasti nauke i visokog školstva kao i razmenu mladih
 • podržava nemačku manjinu u Srbiji u njihovom kulturnom radu

Šef odeljenja je Mihael Pič (Michael Pietsch).

Odeljenje za štampu

 • informiše javnost u Srbiji o politici nemačke Vlade i radu Nemačke ambasade u Beogradu
 • adresa je za predstavnike medija iz Srbije za nemačke i međunarodne predstavnike medija akreditovane u Beogradu
 • sarađuje je sa Vladinom Saveznom direkcijom za štampu u održavanju kontakata nemačkih medija sa medijima u Srbiji

Šef odeljenja je Mihael Pič (Michael Pietsch).

Kancelarija izaslanika odbrane

na čelu sa izaslanikom odbrane koji predstavlja sve vidove oružanih snaga i organizacijske strukture Vojske Savezne Republike Nemačke te obavlja i funkciju vojnog atašea.

Njegove nadležnosti su:

 • savetovanje ambasadora u odbrambeno i vojno političkim poslovima
 • obaveštavanje Vlade Savezne Republike Nemačke o aktualnoj situaciji u bezbednosnoj i odbrambenoj politici Srbije u oružanim snagama i po pitanju naoružanja
 • obaveštavanje vladinih organa Srbije i nedržavnih organizacija o temama nemačke politike odbrane, o oružanim snagama i pitanjima naoružanja
 • koordinisanje bilateralnih programa saradnje i školovanja između oružanih snaga Savezne Republike Nemačke i Srbije.

Šef odeljenja je potpukovnik u GS Tomas Beker (Thomas Becker).

Utorak

1. januar 2019.

Novogodišnji praznik

Ponedeljak

7.  januar 2019.

pravoslavni Božić

Petak

15. februar 2019.

Dan državnosti Srbije

Petak

8. mart 2019.

Međunarodni dan žena

Petak

19. april 2019.

Veliki petak

Ponedeljak

22. april 2019.

Uskršnji ponedeljak

Petak

26. april 2019.

pravoslavni Veliki petak

Sreda

1. maj 2019.

Praznik rada

Četvrtak

30.  maj 2019.

Spasovdan

Ponedeljak

10. jun 2019.

Duhovski ponedeljak

Četvrtak

3. oktobar 2019.

Dan jedinstva Nemačke

Utorak

24. decembar 2019.

Badnje veče

Sreda

25. decembar 2019.

1. dan Božića

Četvrtak

26. decembar 2019.

2. dan Božića

Utorak

31. decembar 2019.

 

Sreda

1. januar 2020.

Novogodišnji praznik

Utorak

7.  januar 2020.

pravoslavni Božić

Ponedeljak

17. februar 2020.

Dan državnosti Srbije

Nedelja

8. mart 2020.

Međunarodni dan žena

Petak

10. april 2020.

Veliki petak

Ponedeljak

13. april 2020.

Uskršnji ponedeljak

Petak

17. april 2020.

pravoslavni Veliki petak

Petak

1. maj 2020.

Praznik rada

Petak
8. maj 2020.
Dan oslobođenja

Četvrtak

21.  maj 2020.

Spasovdan

Ponedeljak

1. jun 2020.

Duhovski ponedeljak

Subota

3. oktobar 2020.

Dan jedinstva Nemačke

Četvrtak

24. decembar 2020.

Badnje veče

Petak

25. decembar 2020.

1. dan Božića

Subota

26. decembar 2020.

2. dan Božića

Četvrtak

31. decembar 2020.

 

Na početak stranice