Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Zahtev za davanje informacija o ličnim podacima iz Centralnog registra za strance (AZR)  ili iz Šengenskog informacionog sistema (SIS)

Članak

Koji podaci se nalaze u centralnom registru za strance ili u šengenskom sistemu za informacije? Da li imam zabranu ulaska u Nemačku? Mi ne možemo da vam odgovorimo na ova pitanja. Odgovor na pitanje u vezi sa rokom trajanja zabrane neophodno je zatražiti od ustanove koja je izrekla zabranu.

Informacije o ličnim podacima iz Centralnog registra za strance 

Zahtev za davanje informacija o ličnim podacima iz Centralnog registra za strance morate podneti pismenim putem i na nemačkom jeziku kod Bundesverwaltungsamt u Kelnu. Kako bi se sprečila zloupotreba ličnih podataka od strane neovlašćenih lica, zahtev o davanju informacija tek može da se obradi kada se proveri identitet osobe. Neophodna potvrda identiteta može da se izvrši u inostranstvu npr. overom potpisa od strane nemačkog diplomatskog predstavništva ili od strane nadležne ustanove koja je ovlašćena za overe. Neophodno je priložiti overeni prevod overe potpisa, ukoliko to nije učinjeno na nemačkom jeziku.

Za overu potpisa neophodno je zakazati termin u Nemačkoj ambasadi u Beogradu i to putem sistema za zakazivanje termina. Molimo Vas da na dan termina donesete odštampani mejl o potvrdi termina. Molimo Vas da priložite još sledeća dokumenta:

  • ispunjen i nepotpisan zahtev BVA
  • aktuelnu putnu ispravu ili ličnu kartu
  • Takse se pri podnošenju zahteva plaćaju kreditnom/debitnom karticom (Visa/MasterCard) u evrima ili u gotovini u dinarima prema važećem kursu blagajne. Cene se prilikom obračuna u dinare zaokružuju na okrugao iznos u stotinama dinara. Overa potpisa košta 56,43 € (u zavisnosti od kursa okvirno 6.600 RSD).

Nakon overe potpisa molimo Vas da prosledite svoj zahtev na sledeću adresu:

Informacije iz Šengenskog informacionog sistema

Zahtev za davanje informacija iz Šengenskog informacionog sistema možete podneti u pisanoj formi kod "Bundeskriminalamt" (BKA) u Visbadenu. Iz razloga što informacije mogu da se daju isključivo ovlašćenim licima, BKA mora da proveri identitet podnosioca zahteva kao i da vodi računa o tome da isključivo podnosilac zahteva dobije informaciju. Ostale informacije u vezi sa neophodnim dokumentima kao i o zastupanju od strane advokata možete pronaći na internet stranici BKA (samo na nemačkom).

Zahtev treba da pošaljete na sledeću adresu:

Na početak stranice