Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Zahtev za dobijanje nemačkog uverenja o nekažnjavanju

Članak

Ukoliko posedujete novu elektronsku ličnu kartu/boravišnu dozvolu, možete i putem interneta da predate zahtev za dobijanje nemačkog uverenja o nekažnjavanju. Takođe možete predati zahtev lično ili u pisanoj formi kod "Bundesamt für Justiz". Ambasada može da overi Vaš potpis.

Opšte informacije

Uverenje o nekažnjavanju, odnosno "policijsko uverenje o nekažnjavanju" jeste uverenje koje se štampa na specijalnom papiru u zelenoj boji i koje potvrđuje da li je dotična osoba kažnjavana ili ne. Svakoj osobi koja je navršila 14 godina starosti, može prema §30 Saveznog centralnog registra (BZRG) da preda zahtev za izdavanje uverenja sa sadržajem koji se tiče podnosioca zahteva. Ukoliko lice zastupa zakonski zastupnik (npr. kada je u pitanju maloletno lice), u tom slučaju je zakonski zastupnik ovlašćen za predaju zahteva.

Osobe koje žive u inostranstvu mogu da predaju zahtev za dobijanje nemačkog uverenja o nekažnjavanju direktno kod Bundesamt für Justiz (BFJ). Ukoliko posedujete novu elektronsku ličnu kartu/boravišnu dozvolu kao i čitač elektronskih karata, možete i putem interneta da predate zahtev za dobijanje nemačkog uverenja o nekažnjavanju. Više informacija možete dobiti ovde. Pored Toga možete predati zahtev lično ili u pisanoj formi kod Bundesamt für Justiz.

Overa potpisa od strane Ambasade

Ukoliko se odlučite da zahtev predate u pisanoj formi, neophodno je da lične podatke i potpis bude overen od strane javnog beležnika. Javno-beležnička overa može između ostalog da se izvrši u diplomatsko-konzularnom predstavništvu, pa tako i u Ambasadi Savezne Republike Nemačke u Beogradu može da se overi potpis.

Za overu potpisa neophodno je da u Ambasadi Savezne Republike Nemačke putem elektronskog sistema za zakazivanje termina zakažete termin. Molimo Vas da na termin ponesete odštampanu potvrdu termina. Takođe je neophodno da na zakazani termin ponesete sledeće:

  • ispunjeni, nepotpisani zahtev. Englesku ili francusku jezičku verziju možete pronaći ovde. Zahtev mora da sadrži kompletne lične podatke (a naročito aktuelno prezime, kao i prezime po rođenju, ukoliko se menjalo).
  • aktuelnu putnu ispravu ili ličnu kartu
  • novac u gotovini za plaćanje takse u iznosu od 20,00 € u dinarskoj protivvrednosti

Molimo Vas da svoj zahtev nakon overe pošaljete na sledeću adresu:

Na početak stranice