Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Zaključenje braka

Članak

Molimo vas da se na vreme raspitate kod nadležnog matičnog ureda u Srbiji, odnosno Nemačkoj koja su dokumenta potrebna za sklapanje braka. Jedino nadležni matični ured Vam može dati tačne informacije o potrebnim dokumentima. Nemačka ambasada ne može da Vam izda potvrdu o slobodnom bračnom stanju.

Zaključenje braka u Srbiji

U ambasadi Savezne Republike Nemačke u Beogradu nije moguće zaključiti brak. Pored toga, u Srbiji lica istog pola ne mogu zaključiti brak.

Molimo vas da se blagovremeno raspitate kod nadležnog matičnog ureda u Srbiji koja su dokumenta potrebna za zaključenje braka. Jedino nadležni matični ured u Srbiji vam može dati pravno obavezujuće informacije o potrebnim dokumentima. Prema tome, za dole navedene informacije Ambasada ne preuzima garanciju. Nemačkim državljanima koji nameravaju da zaključe brak u Srbiji potrebna su, po pravilu, sledeća dokumenta u originalu:

  • uverenje o slobodnom bračnom stanju (Ehefähigkeitszeugnis). Uverenje o slobodnom bračnom stanju je potvrda koju u svrhu zaključenja braka u inostranstvu izdaje nemački matični ured na višejezičnom obrascu i u kojoj su navedena oba lica koja žele da zaključe brak. Uverenjem se potvrđuje da u skladu sa nemačkim pravom nisu poznate nikakve pravne okolnosti koje bi sprečile zaključenje braka dvoje lica koja su navedena u uverenju. Datum izdavanja uverenja ne sme da bude stariji od 6 meseci. Uverenje mora obavezno da ima apostil pečat. Za dodatne informacije videti dole.
  • važeću ličnu ispravu (po pravilu nemački pasoš)
  • izvod iz matične knjige rođenih izdat u Nemačkoj na višejezičnom ili međunarodnom obrascu. Ukoliko niste rođeni u Nemačkoj, molimo vas da kontaktirate matični ured u Srbiji kako biste utvrdili kakvog formata treba da bude izvod iz matične knjige rođenih.
  • U slučaju prethodnih brakova neophodno je priložiti: sudsku odluku o razvodu braka, pravosnažno rešenje o razvodu braka, izvod iz matične knjige umrlih ranijih supružnika, po potrebi uz prevod i apostil pečat.
  • potvrda o prebivalištu u Srbiji; ukoliko je boravak kraći od 90 dana: potrebna je privaja prebivališta od MUP-a, a ukoliko je boravak duži od 90 dana potrebna je boravišna dozvola

Nadležni matični ured u Srbiji može zatražiti pribavljanje dodatnih dokumenata. Brak zaključen u Srbiji, u načelu, punovažan je na nemačkom pravnom području. Međutim, u zavisnosti od okolnosti preporučujemo da nadležnim nemačkim organima prijavite zaključenje braka. U tu svrhu kontaktirajte matični ured koji je nadležan za vaše mesto prebivališta odnosno za poslednje mesto prebivališta u Nemačkoj. Ukoliko živite u Srbiji zahtev možete podneti i u Ambasadi Savezne Republike Nemačke. Bliže informacije o tome naći ćete ovde.

Uverenje o slobodnom bračnom stanju za nemačke državljane

Nemačkim državljanima koji žele da zaključe brak u Srbiji, po pravilu, potrebno je, uz svu ostalu dokumentaciju, uverenje o slobodnom bračnom stanju (Ehefähigkeitszeugnis) koje izdaje nadležna matična služba u Nemačkoj. Proširena potvrda o prijavljenom mestu prebivališta, po pravilu, nije dovoljna. Ambasada Savezne Republike Nemačke u Beogradu nije ovlašćena da izda uverenje o slobodnom bračnom stanju.

Nemački matičar dužan je da u okviru svojih ingerencija utvrdi identitet i bračno stanje budućeg stranog supružnika na osnovu javnih isprava koja mu treba dostaviti, te su mu potrebna dokumenta o budućem stranom supružniku. Stoga vam Ambasada preporučuje da planirate dovoljno vremena za pribavljanje svih neophodnih dokumenata.

Za izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju je nadležan matični ured u mestu prebivališta ili boravka budućeg nemačkog supružnika. Ukoliko nema prebivalište u Saveznoj Republici Nemačkoj, nadležan je matični ured u mestu njegovog poslednjeg prebivališta ili boravka u Nemačkoj. Ukoliko nikad nije postojalo prijavljeno mesto prebivališta ili boravka u Nemačkoj, uverenje o slobodnom bračnom stanju izdaje matični ured I u Berlinu, Schönstedtstraße 5, 13357 Berlin.

Zaključenje braka u SR Nemačkoj

Ukoliko se planira venčanje u SR Nemačkoj, obratitete se mesno nadležnom matičarskom uredu. Samo od njih možete dobiti obavezujuće informacije. Po pravila neophodno je da od srpskog vernika/verenice bude predočena potvrda, da on/ona trenutno nisu u braku. U Republici Srbiji se ne izdaju potvrde o sposobnosti za zaključenje braka (Ehefähigkeitszeugnis). Republika Srbija nije ugovorna država za sporazum od 05.09.1980. godine za izdavanje potvrda o sposobnosti za sklapanje braka. Srpski državljanini koji u inostranstvu (na pr. SR Nemačkoj) žele da se venčaju, od mesno nadležnog matičarskog ureda, gde je upisano rođenje u registar knjige rođenih, dobijaju uverenje o slobodnom bračnom stanju, da dotična osoba jeste „slobodnog bračnog stanja“. U tim uverenjima o slobodnom bračnom stanju, koji su po pravilu sa apostil pečatom i overenim prevodom, po pravilu je upisan i razlog izdavanja takve potvrde, na primer „sklapanje braka“ i upisano je ime verenika/verenice. Ukoliko se radi o istopolnom braku ne upisuje se partner.

Za prijavu sklapanja braka po pravilu dobijate obrazac od matičarskog ureda na kome može da se obavi overa potpisa u Ambasadi, ukoliko jedan od verenika ima stalno mesto prebivališta u Republici Srbiji. Informacije vezane za overu popisa naći ćete ovde.

Vrlo često mesno nadležni matičarski uredi traže i svečanu izjavu (eidesstattliche Versicherung) o tačnosti datih podataka verenih lica ili o slobodnom bračnom stanju. Molimo Vas da se raspitate kod mesno nadležnog matičarskog ureda da li je izjava na kojoj je potpis overen, dovoljna, i da li ima obrazac od matičarskog ureda na kome može da se obavi overa potpisa. § 13 PStG ne određuje u kojoj formi treba dati tu izjavu umesto zakletve. Tako da je pismena forma ili overa potpisa dopuštena. Koja forma je dovoljna, odlučuje mesno nadležna služba u okviru svog prosuđivanja. Ukoliko nemate obrazac od matičarskog ureda ili u slučaju da matičarski ured u Nemačkoj ne prihvati overeni potpis, molimo vas da nas prethodno kontaktirate preko kontakt-formulara.

Na početak stranice