Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Unos kućnih ljubimaca u EU

Članak

Srbija ne spada u grupu zemalja navedenih u Aneksu Direktive (EU) broj 577/2013, te je iz Srbije otežan unos  pasa, mačaka i krznašica u Evropsku uniju. U cilju prevencije širenja avijarne influence (AI), unos ptica kućnih ljubimaca je dozvoljen pod određenim uslova.

Unos pasa, mačaka i krznašica

U skladu sa odredbama Direktive (EU) br. 576/2013 broj kućnih ljubimaca (pasa, mačaka, krznašica) u putničkom prevozu tokom jednog kretanja ograničen je na maksimalno pet po osobi. Unos je dozvoljen samo u nekomercijalne svrhe. Ukoliko se radi o unosu u komercijalne svrhe, primenjivaće se odredbe direktive za komercijalni uvoz životinja.

Srbija ne spada u grupu zemalja navedenih u Aneksu II Pravilnika o sprovođenju Direktive (EU) br. 577/2013, te je unos kućnih ljubimaca otežan. Uslovi koji treba da budu ispunjeni za unos su, između ostalih, da su životinje označene tetovažom ili mikročipom, da imaju važeću potvrdu o izvršenoj vakcinaciji protiv besnila (vakcinacija treba da bude izvršena najkasnije 21 dan pre prelaska granice) te da je izdat laboratorijski nalaz o analizi krvi na antitela protiv besnila obavljenoj od strane ovlašćenog veterinara u laboratoriji koja ima licencu Evropske komisije (najmanje 30 dana posle obavljene vakcinacije i najmanje tri meseca pre ulaska). Ispunjenje gore navedenih uslova za unos u Evropsku uniju treba dokazati na osnovu zdravstvenog sertifikata koji je izdao ovlašćeni veterinar. Pored toga, neophodno je poneti svu dokumentaciju na osnovu koje je izdat gore navedeni sertifikat, kao što je legitimacija o redovnom vakcinisanju i laboratorijski nalaz krvi. Unos mladunaca je dozvoljen tek od 7. meseca života. Detaljnije, pravno pouzdane informacije naći ćete na sajtu Ministarstva prehrane i poljoprivrede Savezne Republike Nemačke.

Unos ptica kućnih ljubimaca

Uslovi za unos ptica kućnih ljubimaca u Evropsku uniju detaljnije su regulisani Odlukom 2007/25/EG Evropske komisije. U pratnji vlasnika dozvoljen je unos maksimalno pet ptica kućnih ljubimaca. Ukoliko se radi o većem broju ptica, primenjivaće se odredbe za komercijalni uvoz.

Još uvek dolazi do izbijanja zarazne bolesti izazvane influencavirusom (visokopatogena ptičja influenca, HPAI, tzv. ptičji grip), posebno podtipom H5 i H7. Prema tome, ptice moraju da dolaze iz zemlje koja spada pod ingerencije regionalne komisije Svetske organizacije za zdravlje životinja (OIE). Srbija je članica potpisnica ove organizacije. Ptice koje nisu vakcinisane protiv ptičjeg gripa se obavezno upućuju u karantin. Prilikom ulaska u Evropsku uniju se obavezno mora predočiti zdravstveni sertifikat koji je potpisao ovlašćeni veterinar iz trećoj zemlje odakle potiče životinja i koji važi 10 dana po izdavanju. Pored toga, neophodno je predočiti pisanu izjavu vlasnika. Detaljnije, pravno pouzdane informacije naći ćete na sajtu Ministarstva prehrane i poljoprivrede Savezne Republike Nemačke.

Unos kunića, hrčaka i morskih prasa

Unos hrčaka i morskih prasa ne podleže određenim uslovima. Isto važi za unos sa maksimalno tri kunića. Ukoliko se radi o unosu više od tri kunića, primenjivaće se odredbe za komercijalno kretanje tih životinja. Detaljnije, pravno pouzdane informacije naći ćete na sajtu Ministarstva prehrane i poljoprivrede Savezne Republike Nemačke.

Unos drugih životinja sisara

Za unos drugih životinja sisara Ambasada preporučuje da se kontaktira Ministarstvo prehrane i poljoprivrede Savezne Republike Nemačke s obzirom da će se u tom slučaju uslovi unosa utvrditi pojedinačnim razmatranjem. 

Na početak stranice