Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Odšteta žrtvama nacističkog progona u istočnoj Evropi koje nisu jevrejskog porekla

Članak

Žrtve nacističkog progona koje nisu državljani Nemačke imaju pravo na jednokratnu pomoć  pod uslovom da do sada nisu primile odštetu iz nemačkih fondova.

Žrtve nacističkog progona koje nisu državljani Nemačke imaju pravo na jednokratnu pomoć u visini od 2.556 evra ukoliko do sada nisu primile odštetu iz nemačkih fondova (na primer na osnovu globalnih ugovora, od strane raznih fondacija ili iz sredstava Hiršove inicijative), i to pod sledećim uslovima:

Podnosilac zahteva mora da ispuni uslove iz člana 4. Uredbe Savezne vlade od 26. avgusta 1981. godine, u verziji od 7. marta 1988. godine, o dodeli sredstava žrtvama progona koje nisu jevrejskog porekla na osnovu obeštećenja za pretrpljenu štetu u pojedinačnim slučajevima u okviru kompenzacije (Fond za kompenzaciju žrtava nacističkog progona - WDF).

Uslov je da je sam podnosilac zahteva bio žrtva nacističkog progona u skladu sa odredbama člana 1. Zakona o obeštećenju (BEG). To znači da je podnosilac zahteva bio izložen nasilju nacista zato što se politički protivio nacističkom režimu ili zbog svoje rasne ili verske pripadnosti ili zbog svojih političkih uverenja i da mu je usled toga ozbiljno narušeno zdravlje.

Na početak stranice