Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Overa života za penzijsko osiguranje

Članak

Ambasada može na formularu Vašeg penzijskog osiguranja da overi da ste lično bili u Ambasadi da overite život.

Važne informacije za korisnike nemačke penzije (DRV) vezane za uticaj Covid-19 pandemije na overu i izdavanje uverenja o životu i isplate penzija u inostranstvu:

Pojednostavljeni postupak za uverenja o životu sa osiguranike DRV i dalje važi za 2021. godinu: Na osnovu svetske situacije, gde se svi stanovnici pozivaju da ostanu kod kuće a i večina ustanova i zavoda je svoj rad sa strankama svela na minimum ili čak prekinula, neće biti potrebna overa uverenja o životu od strane zvanične ustanove u mestu prebivališta penzionog osiguranika. Penzioni osiguranik sam popunjava uverenja o životu i šalje isto direktno (bez overe od strane zvanične ustanove) natrag na adresu Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig. DRV obaveštava o ovom pojednostavljenom postupku svoje osiguranike penzionog fonda uz dopis i uverenje o životu i posebno lično. Uverenja o životu i isplate penzija drugih penzionih fondova (n. pr. drugih osiguravajućih nosioca ili privatnih penzionih društva) mogu imati druga pravila, koja treba u svakom pojedinačnom slučaju ispitati i shodno tome da se slede uputstva.

Ambasada može na formularu Vašeg penzijskog osiguranja da overi da ste lično bili u Ambasadi da overite život. Ova potvrda se po pravilu izdaje besplatno, ukoliko je u pitanju Vaša zakonska penzija.

Za overu života potrebno je da zakažete termin. Termin možete zakazati preko našeg sistema za zakazivanje termina ovde. Neophodno je da lično dođete na termin i priložite sledeće:

  • Važeću putnu ispravu ili ličnu kartu
  • ispunjen, nepotpisan formular od penzijskog osiguranja (overa života-Lebensbescheinigung)
  • ukoliko nije u pitanju Vaša zakonska penzija taksa za overu plaća se pri podnošenju zahteva kreditnom/debitnom karticom (Visa/MasterCard) u evrima ili u gotovini u dinarima prema važećem kursu blagajne. Cene se prilikom obračuna u dinare zaokružuju na okrugao iznos u stotinama dinara.Taksa za overu košta fiksno 34,07 € (u zavisnosti od kursa okvirno 4000 RSD
Na početak stranice