Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Overa života za penzijsko osiguranje

Članak

Ambasada može na formularu Vašeg penzijskog osiguranja da overi da ste lično bili u Ambasadi da overite život.

Ambasada može na formularu Vašeg penzijskog osiguranja da overi da ste lično bili u Ambasadi da overite život. Ova potvrda se po pravilu izdaje besplatno, ukoliko je u pitanju Vaša zakonska penzija.

Za overu života potrebno je da zakažete termin. Termin možete zakazati preko našeg sistema za zakazivanje termina ovde. Neophodno je da lično dođete na termin i priložite sledeće:

  • Važeću putnu ispravu ili ličnu kartu
  • ispunjen, nepotpisan formular od penzijskog osiguranja (overa života-Lebensbescheinigung)
  • ukoliko nije u pitanju Vaša zakonska penzija taksa za overu plaća se pri podnošenju zahteva kreditnom/debitnom karticom (Visa/MasterCard) u evrima ili u gotovini u dinarima prema važećem kursu blagajne. Cene se prilikom obračuna u dinare zaokružuju na okrugao iznos u stotinama dinara.Taksa za overu košta fiksno 34,07 € (u zavisnosti od kursa okvirno 4000 RSD
Na početak stranice